valitus

Maakuntahallitus ei niellyt valituksia

Tilaajille

Maakuntahallitus valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen maakuntakaavaa koskevasta Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksestä. Hallinto-oikeus hyväksyi keväällä Pälkäneen kunnan, Liikenneviraston ja kahden muun valituksen jättäneen valitukset osittain ja samalla kumosi maakuntavaltuuston päätöksen kaavan hyväksymisestä. Pälkäneellä eripuraa on aiheuttanut tekopohjavesilaitokseen liitetty kehittämisperiaatemerkintä teknisen huollon kehittämisen kohdealueesta. Maakuntahallituksen mukaan hallinto-oikeuden päätös on kumottuja kaavamerkintöjä ja -määräyksiä koskevilta osin kumottava. Se haluaa Pirkanmaan…

Matti Norokorpi valitti vanhainkotipäätöksestä

Pälkäneläisyrittäjä ja entinen kuntapäättäjä Matti Norokorpi on valittanut vanhainkodin lakkautuspäätöksestä. Pälkäneen kunnanvaltuusto päätti toukokuun lopussa, että Kangasalan kanssa tehty Harjutuulen vuokrasopimus päättyy 31.5.2018 alkaen. Ratkaisu syntyi äänin 19-7. Kangasala hoitaa sosiaalitoimen myös Pälkäneellä. Harjutuulta ajetaan parhaillaan alas, ja sen asukkaita siirretään muun muassa Attendon palvelutaloon Lastenlinnan alueelle. Matti Norokorpi sanoo, että valituksen takana on huoli…

Hallinto-oikeus hylkäsi ympäristölupavalituksen

Ympäristöasioita käsittelevä Vaasan hallinto-oikeus on hylännyt sahalahtelaisen broilertilan ympäristöluvasta tehdyt valitukset. Moltsiantien varressa sijaitsevalle kasvattamolle oli myönnetty jatkolupa syksyllä 2014 Kangasalan rakennus- ja ympäristölautakunnassa. Kasvattamon toiminnassa ei ole tapahtunut muutoksia, mutta vanhojen ympäristölupien ehtoja tarkistettiin määräajoin. Broilertilan naapurissa asuvat Timo Jalava ja Anneli Pekkala-Jalava tekivät muistutuksen, jota ympäristölautakunta ei ottanut huomioon. Hallinto-oikeuteen päätöksestä valitti Suomen…

Hallinto-oikeus kumosi terveyskeskusvalituksen

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden mielestä Kangasalan kunta kohteli kuntalaisia yhdenvertaisesti päättäessään Kuhmalahden terveysaseman lakkauttamisesta. Päätöksestä tehdyn valituksen hylännyt hallinto-oikeus katsoo, ettei päätös syntynyt virheellisessä järjestyksessä, eikä ollut muutenkaan lainvastainen. Kangasalan kunnanvaltuusto lakkautti Kuhmalahden terveysaseman kesäkuussa 2015. Päätöksestä valittaneet kuhmalahtelaiset Liisa Alanko, Arja Marttala, Juhani Yli-Hinkkala, Riitta Tuominen ja Sinikka Toivonen katsoivat, ettei asiasta tiedotettu riittävästi, eikä kuntalaisille…

Lamminrahkan valitukset nurin

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on hylännyt Lamminrahkan kaavasta tehdyn valituksen. Kangasalan valtuuston tammikuisesta kaavan hyväksymispäätöksestä olivat valittaneet Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri, Pirkanmaan lintutieteellinen yhdistys ja Tampereen ympäristönsuojeluyhdistys. Valituksessa vaadittiin valtuuston päätöksen kumoamista, koska sen nähtiin muun muassa olevan ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kanssa ja suuren pientaloalueen olevan ongelmallinen viheralueiden ja -yhteyksien näkökulmasta. Valituksessa kaava arvioitiin luonnonsuojelulain vastaiseksi, koska…

Tavase-takauksen valitus meni nurin

Valitus Kangasalan myöntämästä takauksesta Tavase Oy:lle on kaatunut korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Kangasalan valtuusto päätti kesäkuussa 2012 kunnan 366 500 euron omavelkaisen takauksen myöntämisestä Tavase Oy:lle ilman takausprovisiota. Päätöksestä valitettiin Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Valituksessa valtuuston nähtiin ylittäneen toimivaltansa ja päätöksen syntyneen virheellisessä järjestyksessä. Hämeenlinnan hallinto-oikeus hylkäsi valituksen, ja sittemmin päätöksestä valitettiin korkeimpaan hallinto-oikeuteen.