valitus

Kunta hylkäisi Pakkalan valituksen

Valitus Pakkalan kyläkaavasta tulisi hylätä, katsoo Kangasalan kunnanhallitus. Valtuuston elokuussa hyväksymällä kaavalla osoitettiin Pakkalaan uusia rakennuspaikkoja asumiselle ja eläintuotannolle sekä laajennusmahdollisuuksia nykyisille broileritiloille. Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle antamassaan lausunnossa kunnanhallitus muistuttaa, että Korkein hallinto-oikeus on vuonna 2007 edellyttänyt vuorovaikutteisen kaavan laatimista Pakkalan kylän alueelle ennen uusien rakennuslupien myöntämistä kasvatustoiminnan laajentamiseen. Niinpä kyläkaavaa on laadittu tiiviissä yhteistyössä asukkaiden…

Pälkäneen mielestä Tavasea ei tarvita

Pälkäneen ympäristölautakunnan mielestä Tavase Oy:n lupapäätöksestä tehdyt valitukset tulisi hylätä. Aluehallintovirasto ei myöntänyt Pälkäneen ja Kangasalan harjuihin suunnitellulle tekopohjavesilaitokselle lupaa, koska hanke olisi luonnonsuojelu- ja vesilakien vastainen. Vedenhankintayhtiö ja Akaan kaupunki ovat valittaneet luparatkaisusta. Valituksissa vedotaan siihen, ettei aluehallintoviraston olisi pitänyt ottaa kantaa vedenhankintatapaan. Pälkäne puolestaan katsoo, että lupaviranomaisen tulee arvioida laitoksen tarvetta, jota ei…

Luvaton aitta ja varasto saavat jäädä Hausaloon

kesä, mökki, laituri, kuvituskuva, Else-Marja Laukkanen,

Pälkäneen rakennusvalvonta toimi oikein, vaikka se ei puuttunut luvatta rakennettuun makuuaittaan, varastoon ja ulkohuussiin. Rakennuslautakunta päätti marraskuussa, ettei se puutu Mallasveden Hausalossa sijaitseviin luvattomiin rakennuksiin, koska ne on tehty jo 1970-luvulla. Lautakunnan tulkinnan mukaan rakennukset ovat saaneet neljän vuosikymmenen aikana hiljaisen hyväksynnän, koska sen paremmin naapurit kuin kuntakaan eivät ole niihin puuttuneet. Luvan puuttumista pidettiin…

Kunnanhallitus puolustaa terveyskeskuksen lakkautusta

Kangasalan kunnanhallituksen mielestä Kuhmalahden terveysaseman lakkautuspäätös on syntynyt lainmukaisesti. Hallitus katsoo, että Liisa Alangon, Arja Marttalan, Juhani Yli-Hinkkalan, Sinikka Toivosen ja Riitta Tuomisen hallinto-oikeuteen tekemä valitus tulisi hylätä. Valituksessa vedotaan muun muassa siihen, että kuhmalahtelaiset asetetaan muita kuntalaisia heikompaan asemaan, kun terveyspalvelut siirretään Sahalahdelle. Kunnanhallitus huomauttaa lausunnossaan, ettei tilanne muutu olennaisesti, koska nykyisinkin suuri osa…

”Kangasalan hakkuut pahensivat ongelmaa”

Suomen luonnonsuojeluliiton, SLL:n, Pirkanmaan luonnonsuojelupiirin aluesihteerin Juho Kytömäen mukaan yhdistys ei vastusta Ojalan ja Lamminrahkan alueen rakentamista ehdoitta. Osayleiskaavoissa esitetty rakentaminen on hänen mukaansa kuitenkin tehotonta ja vaatii liikaa pinta-alaa. – Luonnonarvoille ja virkistyskäytölle on monin paikoin varattu vain kapeita suikaleita asuinalueiden väliin. Ero nykyiseen yhtenäiseen metsäalueeseen on dramaattinen. Kaupunkiseudun kasvun pitää olla jotakin muuta…

Väärää tietoa – taas

Vastoin Sydän-Hämeen Lehden 23.10. julkaisemaa tietoa Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös kunnan päätöksestä maksaa puhdistamon rakentajille tekemättömästä työstä ja myöntää itselleen vastuuvapaus tilinpäätöksestä ja kaikista tehdyistä virheistä on molemmissa tapauksissa seuraava: ”Hallinto-oikeus ei kiellä täytäntöönpanoa. Hallinto-oikeus ratkaisee valitusasian myöhemmin erikseen.” Täytäntöönpanopäätöskään ei ole lainvoimainen. Arkisuomeksi tämä merkitsee, että kunta kuluttaa verorahojamme omalla riskillä, jos se panee päätöklsen…

Reilun miljoonan valitus

Tommolan jätevedenpuhdistamon rakennustyöt pääsevät käyntiin yhdennellätoista hetkellä. Jos ikuisuushanke olisi viivästynyt vielä parilla kuukaudella, Pälkäne olisi menettänyt reilun 700 000 euron tuen, joka hankkeelle myönnettiin kuntaliitoksen yhteydessä. Kunnan päättäjien niska punotti ja kainalot kastuivat, kun hankkeen käynnistämisestä päätettiin syksyllä. Kunta otti suuren riskin, sillä rakennuslupavalitukselle haettiin siinä vaiheessa vielä valituslupaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta. Jos valitus olisi mennyt…

Kuuden vuoden rakennusluparumba

Sahalahtelainen Juhani Mäkijärvi ei pääse vieläkään rakentamaan uutta konehallia. Pakkalassa broilereita kasvattava Mäkijärvi haki kuusi vuotta sitten lupaa uudelle 226 neliömetrin konehallille. Uusi lämmitettävä koneiden säilytystila aiotaan rakentaa sen tieltä purettavan vanhan vastaavankokoisen hallin paikalle. Hankkeelle tarvittiin suunnittelutarveratkaisu, koska Pakkalassa ei ole kaavaa. Kunta myönsi suunnittelutarveratkaisun tammikuussa 2008. Naapurissa asustavat Timo Jalava ja Anneli Pekkala-Jalava…

Pälkäne joutui puun ja kuoren väliin

Pälkäneen kunnanvaltuusto päättää perjantaina 30.8. järjestettävässä ylimääräisessä kokouksessa, uskalletaanko jätevedenpuhdistamon rakentaminen aloittaa, vaikka rakennusluvasta tehdyn valituksen käsittely on kesken korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Kunta uhkaa menettää kuntaliitoksen yhteydessä puhdistamoremonttiin myönnetyn 718 000 euron investointiavustuksen, jos hanke ei käynnisty tänä vuonna. Kunnan edustajat kävivät viikko sitten valtiovarainministeriössä neuvottelemassa rahoituksen varmistamisesta. Avustuksen saaminen edellyttää sitä, että tänä vuonna ehditään rakentaa…

Pälkäne rakentaa riskillä

Huhtikuun puolivälissä Pälkäneellä työnsä aloittava uusi tekninen johtaja Matti Vesava saa heti ratkaistavakseen miljoonahankkeen. Pälkäne aikoo aloittaa jätevedenpuhdistamoremontin, vaikka korkein hallinto-oikeus ei ole vielä ratkaissut siitä tehtyä valitusta. Pälkäneen puhdistamoremontti on odottanut reilun vuoden ajan naapureiden tekemän valituksen vuoksi. Viivästyksestä aiheutuu kunnalle satojen tuhansien eurojen lisälasku, sillä urakoitsijoiden kanssa ehdittiin tehdä sopimukset reilu vuosi sitten….