valtuustoaloite

Terveyskeskusmaksuja ei poisteta

Terveyskeskusmaksuja ei olla poistamassa Kangasalla. Helmikuisessa valtuustoaloitteessa esitettiin, että lääkäripalveluista perittävistä käynti- ja vuosimaksuista sekä sairaanhoitajakäynneistä veloitettavista maksuista tulisi luopua. Asiaa käsitelleen sosiaali- ja terveyslautakunnan mukaan tälle ei kuitenkaan ole mahdollisuuksia. Vuosi- ja käyntimaksuista kertyi viime vuonna tuloja noin 425 000 euroa Kangasalla ja samoja taksoja käyttävällä Pälkäneellä vajaa 100 000 euroa. Sairaanhoitajapalvelujen maksuista kertyi tuloja noin…

Hiljaista hetkeä seurasi puhevyöry

Kangasalan valtuusto avasi maanantain kokouksensa hiljaisella hetkellä kunnioittaakseen hiljattain edesmenneen Asko Niemisen muistoa. Nieminen ehti tulla keväällä valituksi valtuustoon kristillisdemokraattien riveissä ennen vakavaa sairastumistaan, jonka vuoksi hän jätti paikkansa kesällä. Kokouksessa valtuutetut olivat puheliaalla päällä heti siitä lähtien, kun talousjohtaja Seppo Saarinen oli kunnan talouden ja toiminnan seurantaraportin käsittelyssä uumoillut tilinpäätöksen jäävän tänäkin vuonna plussan…

Kaarinanpolku on päässyt kehnoon kuntoon

”Kaarinanpolku on noin 60 kilometrin mittainen vaellusreitti, josta voi kulkea lyhyempiäkin osuuksia. Kaarinapolku on merkitty sinisin paaluin ja reitin varrella on laavuja. Polulta on yhteys Lempäälän Birgitan polulle”, Kangasalan kunta mainostaa nettisivuillaan. Iikka Nikkisen (vas) mielestä polku on päässyt kehnoon kuntoon ja kaipaisi kohennusta sekä uusia laavu- ja telttailupaikkoja. Kaarinanpolun kohentamisesta valtuustoaloitteen tehneen Nikkisen mielestä…

Mäkinen ehdottaa ruotsitonta koulua

Perussuomalaisten Wellu Mäkinen ja 11 muuta valtuutettua jättivät päättyneen valtuustokauden lopuksi aloitteen, jossa ehdotetaan, että ruotsin kielen opiskelusta luovuttaisiin Kangasalan kouluissa. Kangasalan lukio oli yksi Suomen ensimmäisistä lukioista, jossa ruotsin pakollisuudesta ylioppilaskirjoituksissa luovuttiin. On luonnollista että Kangasala jatkaa nytkin ensimmäisten joukossa poistamalla pakollisen ruotsin kielen opiskelun kaikilta oppiasteilta. Valinnanvapaus lisää paitsi opiskelumotivaatiota niin myös kielivalikoiman…

Keskusta ehdottaa Kirkkojärvelle kemiallista puhdistusta

Keskustan valtuustoryhmä ehdottaa, että Kirkkojärvellä voitaisiin kokeilla polyalumiinikloridikäsittelyä, jolla kirkastettu Littoistenjärvi sai valtavasti huomiota. Päättyneen valtuustokauden lopuksi jätetyssä aloitteessa ehdotetaan, että kunta tekee tai teettää selvityksen siitä, miten Kirkkojärvi kannattaa kunnostaa ja ryhtyy sen jälkeen tarvittaviin toimenpiteisiin. ”Kirkkojärvi on pilaantunut ihmisen toimesta. Kirkkojärven kunnostus on tämän vuoksi velvollisuutemme”, aloitteessa todetaan. Kirkkojärvi on voimakkaasti rehevöitynyt, koska…

Tykkilumi laskettiin väärin

Laskelmia laatinut työryhmä ei yltänyt aivan parhaaseen mahdolliseen suoritukseen Kangasalla, jossa selviteltiin valtuustoaloitteen pohjalta tykkilumen käyttömahdollisuuksia ja -kustannuksia. Loppuarviota ”kustannukset ylittävät hyödyt” jouduttiin tarkastelemaan uudessa valossa, kun laskelmista löytyi valtuustossa perustavanlaatuinen virhe. – Tätä on esitelty kahdelle lautakunnalle ja kunnanhallitukselle ja asiasta käyty Kangasalan Kisan kanssa keskusteluja, mutta tässä on pilkkuvirhe ja toisaalta osa kuljetuskustannuksista…

Kevytväylästä ja arkistoinnista aloitteet

Valtuustoaloitteessa esitetään Huutijärveltä Pelisalmelle rakennettavan kevyen liikenteen väylän tulemista huomioiduksi vuosien 2018 ja 2019 talousarvioissa. Simo Arran (kesk) ja viiden muun valtuutetun allekirjoittamassa aloitteessa muistutetaan, että väylän rakentamisella saataisiin katkeamaton ja turvallinen pyöräily- ja jalankulkuväylä Sahalahdelta Huutijärvelle. Aloitteen mukaan kaksivuotisella projektilla toteutettaisiin turvallinen kulkuväylä Sahalahdentien varrelta Huutijärven kouluun tuleville oppilaille. Kunnanhallitus lähetti aloitteen valmisteltavaksi niin,…

Pysäköinninvalvonta tarkastelun alle

Pysäköinninvalvonnasta luopumista tulisi pohtia Kangasalla, jos valvonta nähdään tarpeettomana ja haitallisena kunnan kehitykselle. Tehdyssä valtuustoaloitteessa muistutetaan, että alun perin pysäköinninvalvonnalla haluttiin puuttua keskusta-alueen ja nauhataajaman hankalaan parkkipaikkatilanteeseen sekä suoranaisia vaaratilanteita aiheuttavaan pysäköintiin. – Pysäköinninvalvonta on kyllä helpottanut asiakaspysäköintiä, sillä asiakaspysäköinti on keskusta-alueella vähentynyt merkittävästi, samassa suhteessa kuin paikallisten yritysten asiakkaatkin, kuvasi Harri Hanweg (ps). Kaikkiaan…

Liitosinvestoinneista halutaan selvitys

Kangasalan kunnan tulisi laatia selvitys Sahalahden ja Kuhmalahden yhdistymissopimusten noudattamisesta – erityisesti sopimuksiin sisältyneiden investointikohteiden osalta. Näin esittää valtuustoaloitteessa Simo Arra (kesk) yhdessä viiden muun valtuutetun kanssa. – Mielestämme Kangasalan kunta on ainakin hyvien selitysten verran velkaa Sahalahden ja Kuhmalahden alueiden asukkaille yhdistymissopimuksiin kirjattujen, mutta toteuttamattomien investointien osalta, hän perustelee. Aloitteessa kaivataan tietoja siitä, missä…

Vasemmisto ehdottaa ale- ja vuokratontteja

Vasemmiston valtuutetut tekivät ja uusivat Pälkäneen kasvua vauhdittavia aloitteita. Valtuustoaloitteessa keinoiksi ehdotetaan tonttien hintojen laskua, mummonmökki- ja vuokratontteja sekä vuokra- tai osaomistusasuntoja. – Pälkäneen asukasluku on vähentynyt vuodesta 2010 alkaen noin prosentin vuodessa, kun kehityksen pitäisi olla päinvastainen, Timo Ailio perusteli demariryhmän ja vasemmistoliiton Perttu Pohjanperän yhteisaloitetta. Siinä ehdotetaan, että kunta ryhtyisi vuokraamaan tontteja niin,…