valtuustoaloite

Ei mahdollisuutta kuntalaisten asiakaspäätteisiin, joista pääsisi tekemään hakuja vanhoihin päätöksiin – kunnan avoimuuden ja kuntalaisten hyvän tiedonsaannin aloite oli kunnanhallituksen käsittelyssä

Tilaajille

Maaliskuussa 2017 jätetyssä valtuustoaloitteessa toivottiin kuntalaisille pääsyä kunnan asianhallintajärjestelmään, jotta kuntalaisten tiedoksisaantioikeus toteutuisi myös vanhemman materiaalin osalta kuin kunnan internetsivuilla on saatavissa.

Mielenterveysapua nuorille kouluun, lihan ja maitotuotteiden kulutuksen puolittaminen ateriapalveluissa sekä kolme muuta – valtuustossa tehtailtiin aloitteita kokouksen päätteeksi

Tilaajille

Espoon mallia, jossa yläkoulujen kuraattoreita, psykologeja ja terveydenhoitajia koulutettiin antamaan interpersoonallista ohjausta ”IPC”:tä, haluttaisiin sovitella myös Kangasalle. Valtuustokokouksessa iskettiin pöytään myös neljä muuta aloitetta.

”Satsauksia on tehty enemmänkin kuin yhdistymisavustuksia on kirjattu” – kaupunginhallitus esittää, ettei yhdistymissopimusten noudattamista koskevalle selvitykselle ole tarvetta

Tilaajille

Kangasalan kaupunginhallitus katsoo, että tilinpäätöstietojen pohjalta sekä Sahalahden että Kuhmalahden entisten kuntien alueilla ja asukkaiden palvelujen parantamiseksi on satsattu enemmänkin kuin yhdistymisavustuksia on kirjattu. Esimerkkeinä luetellaan esimerkiksi Sahalahti-Pelisalmen kevytväylän päällystäminen, Sariolan koulun ja muiden koulujen peruskorjaukset ja saneeraukset, Töykänän vesihuollon rakentaminen ja kevytväylien valaistus. Kuhmalahdelta esimerkkeinä mainitaan liikuntasalin rakentaminen seurakunnan ja Kuhmalahden kunnan yhteishankkeena, Kuhmalahden…

Kangasala kilpailuttamassa oppikirjoja – pohjana olevassa aloitteessa uskotaan opiskelijoilta säästyvän isoja summia

Kangasalan kaupunki aikoo kilpailuttaa toisen asteen opiskelijoiden oppikirjojen ja muiden kouluvälineiden hankinnan. Kuntien Hankintapalvelut tekee kilpailutuksen tarvittaessa erillishankintana eli ainoastaan Kangasalaa koskien, mikäli muut palvelussa mukana olevat kunnat eivät lämpene kilpailutusajatukselle. Ainakin Ylöjärvellä on kuitenkin syksyllä tehty samansuuntainen valtuustoaloite kuin Kangasalla tehty aloite, johon suunnitelma kilpailutuksesta pohjautuu. Lisäksi halukkuutta tiedustellaan muiltakin viideltä kunnalta. Oppikirjojen ja…

Aloite avoimuuden lisäämisen puolesta

Kangasalla toivotaan, että kaupungissa kohennettaisiin asukkaiden ja valtuutettujen mahdollisuuksia saada tietoja konserniyhtiöiden toiminnasta. Asiasta tehdyssä valtuustoaloitteessa esitetään tätä varten kaupungin konserniohjeeseen tehtäväksi määräyksiä yhtiöiden tiedottamisesta. Lisäksi valtuustoaloitteessa esitetään, että konserniyhtiöiden hallitusten jäsenien toimikausi tulee rajata yhtäjaksoisesti enintään kahdeksaan vuoteen.

Aloite muutoksesta uimahallipalveluihin

Tilaajille

Valtuustoaloitteessa esitetään, että Kangasalan kaupungin tulisi käynnistää selvitystyö kaupungin omistaman Kangasalan Uimahalli Oy:n alasajosta. Samalla pitäisi selvittää kaupungin uimahallipalvelujen tuottamista joko omana palvelutuotantona tai liikelaitosmallin mukaisesti. Aloitteen tehneet kuusi valtuutettua katsovat, että uimahallipalveluita tarjoavan yhtiön toimimiselle osakeyhtiömuodossa ei ole riittäviä perusteluja. – Kangasalan Uimahalli Oy:n viimeaikaiset tapahtumat osoittavat, että osakeyhtiömuotoa voidaan myös käyttää väärin. Liikesalaisuuteen…

Aloite työturvallisuuskortin koulutuksen tarjoamisesta

Kangasalan lukiossa ja yläasteilla tulisi voida tarjota hygieniapassikoulutuksen kaltainen mahdollisuus työturvallisuuskortin suorittamiseen kohtuuhintaan.  Näin kohennettaisiin Kangasalan nuorten kesätyöpaikkojen saantimahdollisuuksia, esitetään tuoreessa valtuustoaloitteessa. Tämä edellyttäisi kuitenkin selvittelyä, voisiko kaupungin oma henkilöstö pätevöityä työturvallisuuskortin kouluttajaksi – tai josko se onnistuisi Tredun kautta. – Kangasalan nuorten polku koulusta työelämään on muuttunut vuosikymmenten varrella aiempaa mutkikkaammaksi. Aiemmin kesätöihin päästiin…