vehoniemenharju

Harjulle hiihtämään tai lennättämään – Vehoniemen soranottoalueelle mahtuisi myös koirakenttä

Tilaajille

Pälkäneellä mietitään, mitä kaikkea nykyistä toimintaa kuntakeskuksessa on uuden pohjavesirajauksen myötä mahdollista säilyttää – Kangasalla pohditaan, mitä kaikkea uutta toimintaa voitaisiin tuoda pohjavesialueelle Vehoniemenharjussa. Pitkällisen maa-ainesten oton seurauksena maisemallisesti kärsineelle Mustalukon läheiselle alueelle on pohdittu maiseman korjaamista ja samalla virkistyskäytön lisäämistä. Harjulle on soviteltu suunnitelmassa esimerkiksi retkihiihtoa, pyöräilyä, ratsastusta, kauko-ohjattavien lennokkien lennätysaluetta ja koirakenttää. Moottoriurheilua…

Syrjänharjun ja Vehoniemenharjun virkistys- ja matkailutoimintaa kehitetään

Kangasalan kaupungin ja Pälkäneen kunnan yhteisessä VehoSyrjä -hankkeessa suunnitellaan keinoja Vehoniemenharjulta Pälkäneen Syrjänharjulle ulottuvan aluekokonaisuuden virkistyksen ja matkailun kehittämiseksi. Monipuolistunut ulkoilukäyttö ja alueen matkailua ja virkistystä edistävät tavoitteet antoivat sysäyksen kuntien välisen yhteistyön viriämiseen. Keskeistä hankkeessa ovat alueen elinkeinojen hyötyminen sekä luonto-, kulttuuri- ja maisema-arvojen turvaaminen. Vehoniemen- ja Syrjänharjun luonto, geologia ja maisemat ovat ainutlaatuiset…

Pälkänettä viilattiin, mutta maakuntakaava hyväksyttiin

Pirkanmaan maakuntavaltuusto on hyväksynyt vuoteen 2040 ulottuvan Pirkanmaan maakuntakaavan. Pälkäneläisittäin ja kangasalalaisittain yksi keskustelluimmista merkinnöistä oli kaavaan jo varhaisesta vaiheesta merkitty varaus tekopohjavesilaitokselle. Pälkäneen aluetta koskien maakuntakaavan suunnittelumääräyksiin tehtiin vielä hyväksymiskäsittelyssä tekninen korjaus, jonka mukaan kaavassa on kuvattu kaikki potentiaaliset Pirkanmaalla sijaitsevat tekopohjaveden tuotantoalueet mutta alueiden käyttöönoton valmistelusta päätetään erikseen esimerkiksi kunnan kaavoituksen yhteydessä. Tällä…

Valkoiset merkit kertovat, mistä suojelualue alkaa

Metsähallitus on saanut palautetta Vehoniemenharjun luonnonsuojelualueen roskaamisesta ja luvattomista nuotioista. Alueen rajat tuodaan paremmin näkyviin, jotta kävijät tietäisivät, milloin liikutaan suojelualueella. Luonnonsuojelualueen rajasta kertovat puihin maalattavat valkoiset merkit. Lisäksi alueen kulmiin ja sisääntuloreittien varsille pystytetään suojelualueen rajamerkkipaaluja, joiden vihreävalkoiset huomiokilvet toivottavat kävijät tervetulleiksi Vehoniemelle. Luonnonsuojelualueen rajalinjat avataan ja merkintöjä parannetaan alueella tehtävän kiinteistötoimituksen yhteydessä. –…