vessa

Ravinnekierto on rikki

Maailman väkiluku kasvaa kestämätöntä tahtia osassa Afrikkaa ja Aasiaa. Uusien suiden ruokkiminen tulee olemaan tuleville polville jättimäinen haaste. Avainasemassa on peltojen tärkeä ravinne, fosfori. Luonnollisessa tilanteessa fosfori kiertää ravintoketjussa ja päätyy ulosteen mukana takaisin maaperään. Ihminen on katkaissut fosforin kierron, sillä kasvava osa ulosteiden ravinteista huuhdotaan vesiin joko suoraan tai peltojen kautta. Nykyaikaisella jätevedenpuhdistamolla fosfori…