yksityistie

Maakaapelointiin kaivataan selkeitä pelisääntöjä

Tilaajille

Yksityisteitä ylläpitävät tiekunnat ja maakaapeleita rakentavat verkko- ja valokuituyhtiö käyvät vääntöä siitä, millaisilla ehdoilla maakaapeleita voidaan rakentaa tiealueelle. Tiekunnat pelkäävät, että tien laitaan tai ojan pientareelle vedettävät kaapelit tekevät teiden parantamisen ja kunnossapidon vaikeammaksi ja kalliimmaksi. Esimerkiksi noin 5–10 vuoden välein tehtävä ojien kunnostus käy hankalaksi, jos penkassa kulkee maakaapeli. Kaapelit kaivetaan tai aurataan 70…

Yksityisteiden kaivurikammo

Tilaajille

Monen pälkäneläisen pihat ja kotimaisemat paljastuvat talven jäljiltä poikkeuksellisen karmeina. Sähkökaapeleita ja valokuituja kaivettiin läpi talven routaiseen maahan. Työmaan jäljiltä johtolinjat ovat epätasaisia, kivikkoisia ja kuraisia uomia. Tilanne ei kuitenkaan ole lopullinen, vaan kaivuun jälkiä on tarkoitus korjailla, kun routa on sulanut ja maa kuivanut. Valokuitua rakennuttaa kunnan omistama yhtiö. Kevään mittaan kaapelityömaa on edennyt…

Tiemaksut herättävät usein kysymyksiä tiekunnissa

– Kyllä se niin taitaa olla, että eniten hallintoa koskevia kysymyksiä herää tieyksiköistä eli käytännössä kunkin yksityistien osakkaan maksuun tulevista tiemaksuista, kangasalalainen Maija Kirvesoja miettii. Yksityistieasiat tulevat useimmille tutuiksi loma-asuntojen kautta, sillä monet kesämökit sijaitsevat maaseutujen yksityisteiden varsilla. Jokainen tieosakas on velvollinen osallistumaan tien rakentamiseen ja kunnossapitoon sen hyödyn mukaan, minkä tie itse kullekin tuottaa….

Siuronsalmelle johtavat maantiet halutaan muuttaa yksityisteiksi

Kuhmalahden kunnansaunalle johtava Uittomiehentie sekä salmen vastarannalla oleva Siuronsalmentie haluttaisiin muuttaa yksityistieksi. ELY-keskus järjestää tiistaina 14.3. Suojalla yleisötilaisuuden, jossa tiesuunnitelmia esitellään. ELY-keskus pyrkii muuttamaan yksityistieksi vähän käytettyjä teitä, jotka palvelevat lähinnä tienvarren asukkaita ja mökkiläisiä. Molemmat Siuronsalmelle johtavat tiet ovat pistoteitä. Yhtenä perusteena maanteiden lakkauttamiselle on se, täyttääkö lakkautettava yhteysväli maantien rakentamisen edellytykset – toisin…

Kuulutko tiekuntaan tai haluatko perustaa sen?

Hoidetaanko yksityistietänne huonosti tai eikö hoideta ollenkaan? Onko tiekunnan kokouksia pidetty viime vuosina? Pitäisikö pitää? Eikö tiellänne ole tiekuntaa? Pitäisikö olla? Kuka kutsuisi koolle? Minkälaisessa kunnossa yksityistien pitäisi olla? Muun muassa näitä kysymyksiä käsitellään Tampereella Sampolassa järjestettävällä Jokamiehen yksityistiekurssilla kolmena peräkkäisenä torstai-iltana 6.11.2014 -20.11.2014 klo 18.00 – 20.30. Kurssi on tarkoitettu erityisesti sellaisille yksityistien osakkaille,…

Nivunkulman tie on vaarallinen

Ajaessani Puutikkalan Nivunkulman tietä, huomasin sen erikoisen vaaralliseksi. Tieltä puuttui paino- ja nopeusrajoitus. Tie kapeni rannan kohdalla olemattomaksi ja ojan reunat olivat hyvin jyrkät, ohituspaikkoja kapealla tiellä ei juurikaan ole. Olisi kiinnitettävä huomiota oikeaoppiseen ojan tekoon. Tieltä puuttui muun muassa hienojakoinen kiviaine. Sivuojia kaivettaessa tulee huolehtia, ettei luiskia tehdä liian jyrkiksi. Ojan liiallinen syventäminen ei…