Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste on päivitetty 26.3.2024.

Tietosuoja- ja rekisterikäytäntömme perustuvat Uutismedian liiton ja Medialiiton suosituksiin.

Tietosuojaseloste sisältää:

 1. Rekisterinpitäjän tiedot
 2. Tietosuoja-asioiden yhteyshenkilö
 3. Rekisterin nimi
 4. Missä tarkoituksissa käsittelemme henkilötietoja?
 5. Mitä hyötyä tietojesi käsittelystä sinulle on?
 6. Mitä henkilötietoja rekisterimme sisältää?
 7. Mistä lähteistä saamme henkilötietoja?
 8. Mitä eri henkilöryhmiä rekisterissämme on?
 9. Mille tahoille luovutamme henkilötietoja?
 10. Siirrämmekö henkilötietoja EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle?
 11. Kuinka kauan säilytämme henkilötietoja?
 12. Miten henkilötiedot on turvattu ja suojattu?
 13. Millaisia oikeuksia sinulla on?
 14. Miten tietosuojaseloste voi muuttua?
 15. Henkilötietojen käsittely journalistisessa tarkoituksessa
 16. Ehdokkaiden henkilötietojen käsittely vaaleissa
 17. Keneen voit olla yhteydessä tietosuoja-asioissa?

1. Rekisterinpitäjä

Pirmediat Oy
Y-tunnus: 0150723-3
Hämeenkatu 27 B 13, 33200 Tampere

Palaa tästä takaisin ylös


2. Tietosuoja-asioiden yhteyshenkilö

Milla Sirén
tietosuoja@pirmediat.fi
Hämeenkatu 27 B 13, 33200 Tampere

Oheisen sähköpostiosoitteen kautta käsitellään vain tietosuojaan ja rekisteriin liittyviä asioita. Kaikissa muissa asioissa (esim. tilaukset ja niiden laskutus) ota yhteyttä asiakaspalveluumme.

Palaa tästä takaisin ylös


3. Rekisterin nimi

Pirmedioiden asiakasrekisteri.

Palaa tästä takaisin ylös


4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelemme henkilötietoja aina vain ennalta määriteltyihin käyttötarkoituksiin, kuten asiakassuhteen hoitamiseen, lehden jakeluun ja laskutukseen, verkkopalvelun toteuttamiseen, viestintään ja markkinointiin.

Henkilötietoja käytetään:

 • Asiakassuhteen ja asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitaminen ja kehittäminen
 • Palvelun toteuttaminen
 • Lehden jakelu, laskutus ja mahdolliset perintätoimenpiteet
 • Paikallisia uutisia sisältävän sähköpostiuutiskirjeen lähetys tilaajille
 • Asiakastapahtumien varmentaminen
 • Asiakasviestintä (esim. asiakastiedotteet)
 • Asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen
 • Tilausten uudistaminen ja markkinoinnin kohdistaminen nykyisille ja potentiaalisille asiakkaille sekä näihin kuuluville pienemmille ryhmille
 • Suoramarkkinointi ja sähköinen suoramarkkinointi henkilötietolain ja tietosuoja-asetuksen mukaisesti, jollei asiakas ole kieltänyt suoramarkkinointia
 • Verkkopalvelun toteuttaminen
 • Digitaalisten sisältöjen suosittelu aiemmin luettujen sisältöjen perusteella
 • Digitaalisten toimintojen toteuttaminen (esim. äänestykset ja kyselyt)
 • Tiedon analysointi ja tilastointi
 • Mielipide- ja markkinatutkimukset
 • Yhteydenottojen ja palautteiden hoitaminen
 • Lisäksi tietoja voidaan käsitellä rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella

Tietoja voidaan käsitellä myös rekisterinpitäjän kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvissa yhtiöissä henkilötietolain mukaisesti.

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain nojalla sekä rekisteröidyn suostumuksella tai toimeksiannosta tai asiakassuhteen tai muun oikeutetun edun perusteella.

Palaa tästä takaisin ylös


5. Tietojen käsittelyn hyödyt rekisteröidylle

Henkilötietojen käsittely mahdollistaa rekisteröidylle paikallislehden palveluiden vastaanottamisen.

Ilman rekisteröidyn tietojen käsittelyä Pirmediat ei esimerkiksi pysty toimittamaan tälle tilattua digi- tai paperilehteä. Tietojen käsittely on tarpeen Pirmedioiden digitaalisten sisältöjen vastaanottamiseksi lehden verkkosivuilla, sovelluksessa tai uutiskirjeessä, sillä käyttäjät tulee tunnistaa digitilaajiksi ennen kuin tilaajien digisisällöt avautuvat.

Keräämämme tiedot auttavat yritystämme kehittämään palveluamme paremmaksi. Esimerkiksi verkkokäyttäytymisestä kerätty analytiikka auttaa meitä kehittämään sisältöjämme sekä digipalveluidemme käyttökokemusta.

Palaa tästä takaisin ylös


6. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää henkilöiden yhteystietoja, asiakassuhdetta koskevia tietoja, rekisteröidyn itse tuottamaa aineistoa, verkkopalveluiden käyttötietoa sekä yhteydenpitotietoja. Rekisteri ei sisällä arkaluonteiseksi luokiteltuja tietoja.

a) Yhteystiedot: asiakasnumero, nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet, sukupuoli, syntymävuosi, markkinointilupatiedot

b) Asiakassuhdetta koskevat tiedot: laskutus- ja maksutiedot, perintään liittyvät tiedot, tuote- ja tilaustiedot, perhetilaajan perheyhteydet, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot, peruutustiedot sekä verkkopalvelun käyttäjätunnus ja (salatussa muodossa) salasana

c) Rekisteröidyn itse tuottama aineisto (esim. rekisterinpitäjän verkkopalvelun kommenteissa ja sosiaalisen median kanavassa; rekisteröidyn vastaukset kyselyissä, äänestyksissä ja visoissa tai rekisteröidyn lähettämät juttuvinkit, mielipidekirjoitukset ym.)

d) Verkkopalveluiden käytöstä havainnoidut tiedot (kellonaika, vieraillut sivut, vierailuaika, mistä verkko-osoitteesta kävijä saapuu sivustolle, kävijän tekemät somejaot, kävijän lähettämät juttupalautteet, kirjautuneen käyttäjän lukemat jutut) ja rekisteröidyn käyttämään laitteeseen liittyvät tiedot (päätelaite, käyttöjärjestelmä, selain). Verkkokävijöiden IP-osoitteet käsitellään verkkoanalytiikkapalveluissa anonymisoidussa muodossa.

e) Asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvä yhteydenpito ja viestintä eri kanavissa ja medioissa (esim. reklamaatiot ja muut palautteet sekä asiakaspalvelupuheluiden tallenteet). Asiakaspalveluun tulevat puhelut voidaan nauhoittaa asiakaspalvelun laadun varmistamiseksi sekä sisäistä koulutus- ja opetustarkoitusta varten. Nauhoitteita säilytetään enintään vuoden ajan.

f) Stripe-maksupalveluntarjoaja käsittelee lehden tilaajan maksukorttitietoja maksutapahtumien yhteydessä. Lue lisää Stripen tietosuojakäytännöstä.

Rekisteri ei sisällä arkaluonteiseksi luokiteltuja tietoja, kuten etnistä alkuperää, poliittista mielipidettä (paitsi vaaliehdokkaiden ja poliittisten järjestöjen yhteyshenkilöiden kohdalla puoluetieto), uskonnollista tai filosofista vakaumusta, ammattiliittojen jäsenyyttä, terveyttä, seksuaalista suuntautumista tai käyttäytymistä, rikostuomioita tai rikkomuksia koskevia henkilötietoja, eikä myöskään geneettisiä tai biometrisiä tunnistetietoja.

Palaa tästä takaisin ylös


7. Säännönmukaiset tietolähteet

Pääasiallisesti henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään. Yhteystietoja saadaan lisäksi markkinointikontakteja myyviltä yrityksiltä, ja verkkopalvelun käyttötietoja saadaan evästeiden avulla.

Rekisterin yhteys- ja asiakkuustiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään asiakassuhteen tai asiallisen yhteyden syntyessä ja sen aikana rekisteröidyn rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista. Asiakassuhde syntyy, kun asiakas tilaa lehden tai saa sen lahjaksi kolmannelta osapuolelta, rekisteröityy lehden digikäyttäjäksi tai kun hän ostaa mainontaa. Asiakassuhde syntyy myös silloin, kun henkilö antaa muussa yhteydessä yhteystietonsa rekisterinpitäjälle (esim. markkinointikampanja tai kilpailuvastaus).

Yhteystietoja saadaan myös markkinointiosoitteita ja -puhelinnumeroita myyviltä yrityksiltä (esim. Posti Group Oyj ja Fonecta Oy), samaan konserniin kuuluvilta yrityksiltä sekä kaupparekisteristä ja muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä sekä yhteistyökumppaneilta.

Verkkokäyttäytymistietoja kerätään evästeillä ja muilla vastaavilla tekniikoilla. Verkkokävijöiden IP-osoitteet käsitellään verkkoanalytiikkapalvelussa anonymisoidussa muodossa. Kirjautuneiden verkkopalvelun käyttäjien kohdalla luettujen juttujen historia tallentuu osaksi käyttäjän profiilia. Evästeitä hyödynnetään vain lehden verkkosivuilla. Sovelluksessa evästeitä ei käytetä lainkaan.

Palaa tästä takaisin ylös


8. Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä

Rekisteröidyt kuuluvat seuraaviin ryhmiin: lehden tilaajat, mainostajat, entiset tilaajat, potentiaaliset tilaajat, potentiaaliset mainostajat, verkkopalveluiden rekisteröityneet ilmaiskäyttäjät sekä kaikki verkkopalveluiden käyttäjät.

a) Tilaajat ovat henkilöitä tai yhteisöjä, joilla on voimassa oleva lehden tilaus. Käsiteltävät tiedot: yksilöintitiedot, yhteystiedot ja viestinnän sisältö. Tietojen käsittelyn oikeusperuste: sopimus ja rekisterinpitäjän oikeutettu etu vastaavien tuotteiden markkinoinnissa.

b) Mainostajat ovat henkilöitä tai yrityksen / muun yhteisön edustajia, jotka ovat mainostaneet Pirmedioiden lehtien eri kanavissa (paperilehti, digimainonta). Käsiteltävät tiedot: yksilöintitiedot, yhteystiedot ja viestinnän sisältö. Tietojen käsittelyn oikeusperuste: sopimus ja rekisterinpitäjän oikeutettu etu vastaavien tuotteiden markkinoinnissa.

c) Entiset tilaajat ovat henkilöitä tai yhteisöjä, jotka ovat tilanneet lehteä aiemmin mutta joiden tilaus ei enää ole voimassa. Käsiteltävät tiedot: yksilöintitiedot ja yhteystiedot. Tietojen käsittelyn oikeusperuste: rekisterinpitäjän oikeutettu etu vastaavien tuotteiden markkinoinnissa.

d) Potentiaaliset tilaajat ovat lehdestä kiinnostuneita henkilöitä tai yhteisöjä, jotka ovat ilmaisseet kiinnostuksensa lehteen luovuttamalla lehdelle tietojaan esimerkiksi näytteen tilaamisen, markkinointikampanjan tai arvonnan yhteydessä. Käsiteltävät tiedot: yksilöintitiedot ja yhteystiedot. Tietojen käsittelyn oikeusperuste: rekisterinpitäjän oikeutettu etu vastaavien tuotteiden markkinoinnissa.

e) Potentiaaliset mainostajat ovat yrityksiä ja yhteisöjä, jotka voisivat rekisterinpitäjän arvion mukaan olla kiinnostuneita lehdessä mainostamisesta. Rekisterissä on tällaisten yritysten ja yhteisöjen edustajien yhteystietoja. Edustaja valitaan yhteyshenkilöksi ammattinimikkeensä perusteella. Käsiteltävät tiedot: yksilöintitiedot, yhteystiedot ja viestinnän sisältö. Tietojen käsittelyn oikeusperuste: rekisterinpitäjän oikeutettu etu yritystä mahdollisesti kiinnostavien tuotteiden markkinoinnissa.

f) Verkkopalveluihin rekisteröityneet käyttäjät ovat henkilöitä, jotka ovat luoneet itselleen maksuttomat digitunnukset lehden digipalveluihin. He voivat olla tilaajia tai ei-tilaajia. Käsiteltävät tiedot: yksilöintitiedot, yhteystiedot, kirjautuneena käyttäjänä luettujen juttujen historia ja viestinnän sisältö. Tietojen käsittelyn oikeusperuste: sopimus ja rekisterinpitäjän oikeutettu etu vastaavien tuotteiden markkinoinnissa.

g) Verkkopalveluiden kaikki käyttäjät ovat henkilöitä, jotka käyttävät lehden digipalveluita joko anonyymeinä tai tunnistettuina (kirjautuneina) käyttäjinä. Käsiteltävät tiedot: verkon analytiikkadata. Tietojen käsittelyn oikeusperuste: rekisterinpitäjän oikeutettu etu verkkopalvelun kehittämisessä analytiikan pohjalta.

h) Lehteen jollain tapaa yhteydessä olleet henkilöt. Käsiteltäviä tietoja ovat tällöin henkilön itsensä lähettämät kilpailuvastaukset, mielipidekirjoitukset, juttuvinkit ja vastaavat. Tietojen käsittelyn oikeusperuste: sopimus.

Palaa tästä takaisin ylös


9. Kuvaus henkilötietojen vastaanottajista

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille niiden omiin tarkoituksiin, vaan ainoastaan lehden palvelujen toteuttamiseen, esimerkiksi: paperilehden toimittamiseen, digipalvelujen tarjoamiseen, digitilauksen maksamiseen tai tuotteidemme markkinoimiseen.

Kunkin kumppanin kanssa on tehty tietojenkäsittelysopimus, jossa kumppani sitoutuu käsittelemään tietoja tietosuojalainsäädännön ja Pirmedioiden ohjeistuksen mukaisesti sekä tietoturvan huomioiden. Kumppanit sitoutuvat käyttämään vain alihankkijoita, jotka noudattavat samoja käytäntöjä.

 • Voimme luovuttaa käyttäjän tietoja kolmansille osapuolille, jos käyttäjältä on siihen suostumus tai yrityksellämme on muu laillinen peruste luovutukseen.
 • Voimme luovuttaa markkinointikumppaneillemme tietoja oman mainontamme kohdentamiseksi ja sen tehon mittaamiseksi.
 • Voimme luovuttaa käyttäjien henkilötietoja viranomaisille laillisin perustein.
 • Voimme luovuttaa laskuja perintätoimistoille saatavien perimiseksi.
 • Jos järjestelemme liiketoimintaamme esimerkiksi myyden tai ostaen, henkilötietoja voidaan luovuttaa ostajille kaupan yhteydessä.

Palaa tästä takaisin ylös


10. Henkilötietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole lehden jakelun tai muun syyn kannalta tarpeellista. Tällöin rekisterinpitäjä huolehtii sopimusjärjestelyin riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Poikkeuksia ovat kumppanimme Google, Salesforce, Facebook sekä MailChimp, joiden palvelimet sijaitsevat Yhdysvalloissa.

Palaa tästä takaisin ylös


11. Henkilötietojen säilytysaika

Noudatamme Medialiiton toimialasuositusta, jonka mukaan henkilötietoja säilytetään 48 kuukautta edellisestä asioinnista yrityksen kanssa.

Medialiiton suosituksen mukaisesti asiakkuus päättyy viimeistään 48 kuukauden kuluttua siitä, kun a) asiakkaan tilauksen voimassaolo päättyy b) asiakas on tehnyt viimeisimmän oston yrityksen verkkokaupasta c) asiakas on viimeisimmän kerran asioinut asiakastilillään tai d) asiakas on maksanut avoimet laskunsa.

Asiakkaalla on usein perusteltu odotus tulla huomioiduksi asiakkaana viimeisimmän ostonsa tai tilauksensa jälkeenkin. Yhteydenottojen kohdentaminen asiakkaille tekee markkinointiviestinnästä relevanttia ja tehokasta, mikä on sekä asiakkaan että yrityksen etu.

Asiakkuuden päättyessä henkilötietojen käsittely asiakassuhteeseen perustuvan oikeutetun edun perusteella päättyy.

Siltä osin kuin tietoja koskee esimerkiksi kirjanpitoa tai verotusta koskevasta lainsäädännöstä johtuva säilytysvelvoite, tietoja säilytetään kuitenkin joka tapauksessa kyseisen velvoitteen mukainen vähimmäisaika.

Palaa tästä takaisin ylös


12. Kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista

Koulutamme ja ohjeistamme asiakastietoja käsittelevät työntekijämme tietosuoja-asioissa, ja huolehdimme tietoturvasta myös teknisin keinoin.

a) Manuaalista aineistoa ei pääsääntöisesti ole. Jos manuaalista aineistoa syntyy, se säilytetään lukitussa tilassa, johon on pääsy vain asiaankuuluvilla henkilöillä tai se tuhotaan välittömästi ja asianmukaisesti.

b) Digitaalinen aineisto: Pääsy aineistoon on rajoitettu pääsynhallinnan avulla ainoastaan rekisterinpitäjän työntekijöihin, joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmiin. Rekisterinpitäjä käyttää asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä tietojen suojaamiseksi oikeudettomalta pääsyltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, hävittämiseltä tai muulta oikeudettomalta käsittelyltä huomioiden tietojen luottamuksellisuuden tason. Rekisterinpitäjä edellyttää kaikilta käyttämiltään IT-palveluntarjoajilta luottamuksellisuutta, asianmukaista tietoturvaa sekä sitoutumista sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisiin vaatimuksiin ja periaatteisiin.

Palaa tästä takaisin ylös


13. Rekisteröidyn oikeudet

Sitoudumme tarjoamaan rekisteröidyille tietosuojalainsäädännön edellyttämät oikeudet.

Oikeus läpinäkyvään informoitiin
Sinulla on oikeus saada läpinäkyvää ja yksityiskohtaista tietoa rekisterin tarkoituksesta ja käytöstä.

Oikeus tietoturvaan
Sinulla on oikeus luottaa henkilötietojesi tietoturvalliseen käsittelyyn. Sinulla on myös oikeus saada ilmoitus mahdollisesta tietoturvaloukkauksesta.

Oikeus evästeiden estämiseen ja tyhjentämiseen
Sinulla on oikeus estää lehden verkkopalveluiden evästeet muuttamalla selaimesi asetuksia. Verkkopalveluissamme käytetään evästeitä käyttökokemuksen parantamiseen, joten evästeiden estäminen voi vaikuttaa palvelun toiminnallisuuksiin. Sinulla on oikeus tyhjentää evästeet, mikä ei lopeta tiedon keräämistä vaan tyhjentää aikaisemmin verkkokäyttäytymisestäsi kerätyt tiedot.

Oikeus saada pääsy tietoihin
Sinulla on oikeus saada Pirmedioilta jäljennös omista henkilötiedoistasi sekä vahvistus siitä, olemmeko käsitelleet henkilötietojasi.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Sinulla on oikeus pyytää meitä oikaisemaan sinua koskevat epätarkat tai virheelliset tiedot.

Oikeus tulla unohdetuksi
Sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan sinua koskevat henkilötiedot. Pyynnöt käsitellään tapauskohtaisesti. Jos Pirmedioilla on lainsäädäntöön perustuva velvoite tai oikeus säilyttää tiettyjä tietoja, niitä ei voida poistaa.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista tietosuoja-asetuksessa määritellyissä tilanteissa.

Oikeus käsittelyn vastustamiseen
Sinulla on oikeus vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä milloin tahansa henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella. Sinulla on oikeus kieltää suoramarkkinointi myös ilman erityistä perustetta.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Sinulla on oikeus saada sinua koskevat henkilötiedot jäsennellyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Tämä oikeus koskee vain itse meille toimittamiasi tietoja.

Oikeus peruuttaa suostumus
Sinulla on oikeus peruuttaa aiempi suostumuksesi silloin, kun suostumus on henkilötietojen käsittelyn perusteena. Suostumuksen peruuttamisen jälkeen suostumukseen perustuva henkilötietojen käsittely lopetetaan.

Oikeus tehdä valitus viranomaiselle
Pyrimme ratkaisemaan mahdolliset erimielisyydet lähtökohtaisesti yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Jos ole sitä mieltä, ettemme ole käsitelleet henkilötietojasi lainmukaisesti, voit tehdä valituksen valvontaviranomaiselle (tietosuoja.fi).

Rekisteröidyn tulee toimittaa näihin oikeuksiin liittyvät pyynnöt omakätisesti allekirjoitettuina Pirmedioille. Allekirjoitettu pyyntö tulee toimittaa Pirmedioiden tai sen paikallislehden konttorille henkilökohtaisesti vierailemalla, sillä tunnistamme henkilön pyynnön yhteydessä henkilöllisyystodistuksen avulla. Pyyntö voi olla vapaamuotoinen tai voit pyytää sitä varten lomakkeen lehden konttorilta.

Palaa tästä takaisin ylös


14. Voidaanko tätä tietosuojaselostetta muuttaa?

Rekisterinpitäjä voi päivittää tätä tietosuojaselostetta johtuen muutoksista lainsäädännössä, hyödyntämissään teknologioissa tai liiketoiminnassaan. Rekisterinpitäjä pyrkii informoimaan rekisteröityjä muutoksista niiden merkittävyyden edellyttämällä tavalla. Mikäli sovellettava tietosuojalainsäädäntö sitä edellyttää, rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröityä hyväksymään merkittävät tietosuojaselosteen muutokset.

Palaa tästä takaisin ylös


15. Henkilötietojen käsittely journalistisissa tarkoituksissa

Tietosuojalain mukaisesti sananvapauden ja tiedonvälityksen turvaamiseksi henkilötietoja voidaan käsitellä journalistisissa tarkoituksissa vapaammin kuin asiakaskontekstissa. Lehti ei käytä asiakastietoja journalistisiin tarkoituksiin, eikä journalistisiin tarkoituksiin hankittuja tietoja muihin tarkoituksiin. Rekisteröidyllä ei ole esimerkiksi oikeutta journalistisiin tarkoituksiin kerättyjen tietojensa käsittelyn rajoittamiseen, tarkistamiseen tai poistamiseen. Journalistisiin tarkoituksiin kerätyt tiedot säilytetään asianmukaisesti suojattuna ja niihin pääsevät käsiksi vain ne henkilöt, jotka tarvitsevat tietoja osana journalistista työtään. Journalistisiin tarkoituksiin kerättyjä tietoja käytetään Journalistin ohjeiden mukaisesti.


16. Ehdokkaiden henkilötietojen käsittely vaaleissa

Vaaliehdokkaat voivat rekisteröityä lehden vaalikoneen vastaajiksi, ja rekisteröitymislomakkeella kysytään ehdokkaan nimeä, sähköpostiosoitetta, puhelinnumeroa sekä puoluetta. Lehti kerää näitä ehdokastietoja myös suoraan puolueilta, ja puolueet voivat ehdokkaiden luvalla lähettää lehdelle näitä tietoja. Ehdokkaiden henkilötietoja käsitellään kolmesta näkökulmasta: tilaajanäkökulma, mainostajanäkökulma ja journalistinen näkökulma.

Tilaajien ja mainostajien tietojenkäsittelyä on avattu tarkemmin tämän tietosuojaselosteen muissa kohdissa. Ehdokkaiden kohdalla tilaaja- ja mainostajanäkökulmat ovat tiivistetysti tällaiset:

– Jos ehdokas haluaa käyttöönsä ilmaisen digitunnuksen vaalien ajaksi, hänen nimensä ja sähköpostiosoitteensa tallennetaan lehden tilaajajärjestelmään vapaakappaletilauksen käynnistämiseksi. Lisäksi hänelle lähetetään sähköpostiin ohjeet digitilauksen käyttöönottoon.

– Ehdokkaat ovat lehdelle potentiaalisia mainostajia, joten lehden mainosmyynti tarjoaa ehdokkaille mahdollisuutta mainostaa paikallislehdessä vaalien alla. Yhteystietojen ohella ehdokkaan puolueen tietäminen on osa paikallislehden asiantuntevaa palvelua: Puoluetiedon avulla esimerkiksi graafikot voivat tehdä ehdokkaille mainosvedoksia, joissa näkyvät oikean puolueen logo ja värit ilman, että perusasioista tarvitsee keskustella erikseen. Jokaiselle ehdokkaalle mainoksen yksilöllisempi sisältö mietitään tilannekohtaisesti yhdessä ehdokkaan kanssa.

Journalistisissa tarkoituksissa ehdokkaiden henkilötietoja käsitellään ehdokasgallerian ja vaalikoneen toteuttamiseksi. Lehti tarjoaa ehdokkaille mahdollisuuden olla esillä vaalikoneessa ja ehdokasgalleriassa. Jotta vaalikone ja ehdokasgalleria voidaan julkaista mahdollisimman ajoissa ehdokasasettelun vahvistamisen jälkeen, ehdokastietoja kerätään jo reilusti aikaisemmin. Sähköpostiosoitetta tarvitaan henkilökohtaisen vaalikonekutsulinkin lähettämiseen ehdokkaille. Vaalikoneessa ja ehdokasgalleriassa julkaistaan ehdokkaan vaalinumero, nimi ja puolue, ja ehdokasgalleriaan lisätään myös julkisilla vaalilistoilla oleva tieto ehdokkaan ammatista/tittelistä. Lisäksi puolueilta pyydetään kootusti ehdokkaiden valokuvat ehdokasgalleriaan. Ehdokasgalleriaan täydennetään lopulta kaikki ehdokkaat vaaliviranomaisten ehdokaslistojen perusteella, mutta ennakkotiedon kerääminen suoraan ehdokkailta nopeuttaa gallerian julkaisua merkittävästi.

Palaa tästä takaisin ylös


17. Keneen voin ottaa yhteyttä?

Asiakaspalvelu: henkilötietojen tarkistaminen, oikaiseminen, poisto ym. rekisteröidyn oikeuksiin liittyvät, yksittäisiä tapauksia koskevat pyynnöt asiakaspalvelu@pirmediat.fi
Hämeenkatu 27 B 13, 33200 Tampere
010 5844 170

Tietosuoja-asioiden yhteyshenkilö: tietosuoja-asiat yleisesti
Milla Sirén
tietosuoja@pirmediat.fi
Hämeenkatu 27 B 13, 33200 Tampere

Kaikissa muissa asioissa: (esim. tilaukset ja niiden laskutus) ota yhteyttä asiakaspalveluumme.

Palaa tästä takaisin ylös