Järvet odottavat uimareita ja leviä

Pirkanmaalla ei tehty sinilevähavaintoja viime viikolla. Pirkanmaan Ely-keskuksen mukaan viileä sää hidasti sinileväesiintymien muodostumista, mutta tilanne voi vaihdella nopeastikin säiden lämmetessä.

Suomen ympäristökeskuksen leväennuste laajenee tänä kesänä muun muassa maakuntajärville. Aiempina kesinä ympäristökeskus on julkaissut leväennusteen merialueille. Pirkanmaalta leväennusteessa ovat mukana Längelmävesi, Tarjanne- ja Vanajavesi. Järvikohtaisiin ennustekuviin voi tutustua Järviwikissä. Tällä hetkellä malli ennustaa Längelmävedelle vähäistä, Tarjannevedelle kohtalaista ja Vanajavedelle huomattavaa sinileväriskiä.

Sinilevien esiintymisen todennäköisyys lasketaan järven ravinnepitoisuuksien ja valuma-alueilta kulkeutuvan typpi- ja fosforikuormituksen perusteella. Mallin antama ennuste on suuntaa-antava ja kuvaa lähinnä sitä, onko sinileväkukinnan riski suurempi tai pienempi kuin keskimäärin aikaisempina vuosina.

Suurimpana tekijänä kesän sää vaikuttaa siihen, miten ja missä sinileviä esiintyy. Kylmä ja tuulinen sää voi hidastaa levien massaesiintymien syntymistä, mutta tilanne voi vaihdella nopeastikin. Tyyni ja lämmin sää edesauttaa levälauttojen muodostumista.

Leväennuste on osa Suomen ympäristökeskuksen GisBloom-hanketta, jonka tavoitteena on kehittää karttapohjaisia verkkotyökaluja vesistöjen rehevöitymisen arviointiin.