Kyläkirkkojen mahdollisuudet

Silloin tällöin  seurakuntauutisissa ilmoitetaan , että seuraavana sunnuntaina  jumalanpalvelus on kyläkirkkona siellä ja siellä. Tieto läikähtää hetken mieltä lämmittäen, mutta vain hetken. Jos kyläkirkko on vaikkapa Luopioisten kappelikunnan  Aitoon Pysäkillä, sinne mahtuu vain noin 30 henkeä. Onko tuonkertainen palvelus tarkoitettu lähinnä vain aitoolaisille tai vain pienelle osalle heistä. Onko tämänkertaisen jumalanpalveluspaikan valinta samalla  vapauttava viesti  esimerkiksi kuohijokisille ja ämmätsäläisille,  että jääkää  ihan luvalla pois ensi pyhän jumalanpalveluksesta, ette siihen mahdu.

Kyläkirkkoajatuksesta ei pidä kuitenkaan luopua. Siihenhän sisältyy pyrkimys olla lähellä seurakunnan jäseniä. Olisiko mahdollista, että esimerkiksi Luopioisissa tuettaisiin perustumaan kuhunkin kylään  tai kyläryhmään oma työryhmänsä, esimerkiksi Aitooseen, Puutikkalaan, Kuohijoki-Padankoskelle,  Luopioinen-Haltialle ja Rautajärvi-Ämmätsään, ehkä jopa Holjaan? Nämä ryhmät huolehtisivat vuorollaan ns. kyläkirkosta  Luopioisten kirkossa, kukin esimerkiksi kerran  tai pari vuodessa.

Useimmissa seurakunnissa oli sotien jälkeen  erilaisia, usein kylittäisiä  toimikuntia, erityisen usein diakonian kylätoimikuntia. Onhan niitä vieläkin, Pälkäneelläkin. Jos voitaisiin käynnistää edellä mainitsemani ”kyläkirkkotoimikunnat”, niillä voisi olla kylän niin halutessa joitain muitakin tehtäviä.

Kyläkirkon järjestämisessä toimikunta huolehtisi työntekijöiden tukena  ja rinnalla jumalanpalveluksen valmistelusta. Jumalanpalveluksen jälkeen  kylä järjestäisi kirkkokahvituksen seurakuntatalolla.  Kylän edustajat  ottaisivat kahvilla esille sellaisia ajankohtaisia asioita, jotka ovat  senkertaisessa järjestäjäkylässä päällimmäisiä tai muutoin ajankohtaisia.

Näinä aikoina pohditaan paljon seurakuntien tulevaisuutta ja sitä,  miten  elävä seurakunta  toimii ja missä. Ehdottamani kyläkirkkomalli sopii  seurakuntien mahdollisten erilaisten hallintomallien juurille.

Esko Koskenvesa