Rajalanniemestä lähtee reklamaatio

Pöyry Finland Oy:n antama selvitys Rajalanniemen alueen suunnittelusta ei tyydyttänyt Pälkäneen kunnanvaltuustoa. Kunta on päättänyt pyytää asian tiimoilta urakoitsijalta vastineen ja reklamoida suunnittelutyön tehneelle Pöyrylle.

Kunta ajautui Rajalanniemen asuinalueen kanssa ongelmiin, kun kunnallistekniikan rakentaminen koitui ennakoitua huomattavasti kalliimmaksi. Laadittujen suunnitelmien mukaan louhittavaa arvioitiin kertyvän rakentamisen yhteydessä noin 1800 kuutiota, mutta töiden kestäessä arviota korjattiin 8000 kuutioon. Lopullinen louhittu määrä oli 9600 kuutiota, mikä merkitsi kunnalle satojentuhansien eurojen lisäsatsauksia. Kunta katsookin, että kairaustuloksiin perustuen laaditut kunnallistekniikan suunnitelmat olivat erittäin epätarkkoja, mikä johti lisäkustannusten lisäksi urakan valmistumisen viivästymiseen useilla kuukausilla.

Pöyryn mukaan kairaukset tehtiin karttapohjaisesti, ja suunnittelua varten tehtävät pohjatutkimukset – yhteensä yli 30 kairausta – toteutettiin talvella. Suunnittelijan selvityksen mukaan kallion pinta voi vaihdella lyhyelläkin matkalla merkittävästi ja louhintaa tehtiin käytännössä enemmän kuin olisi ollut tarvetta.

Rajalanniemen kunnallistekniikan valmistuminen venyi kuukausia, kun louhittavaa kertyi lopulta viisinkertainen määrä alkuperäiseen suunnitteluun verrattuna.