Kuka minä olen?

 

Seija Taivaisen mukaan itsetuntemusta tarvitaan, jottei ihminen olisi jokaisen tuulen riepoteltavissa. – Itsensä tuntevan ihmisen ei esimerkiksi tarvitse lähteä jokaisen uuden terveys- tai ruokavaliotrendin mukaan, vaan hän tietää, mikä hänelle itselleen on parasta, Taivainen havainnollistaa.

Itsetuntemus- ja parisuhdekouluttaja Seija Taivainen tietää, että jo sanana ”Enneagrammi” herättää joissakin ihmisissä ennakkoluuloja.

– Kyse ei kuitenkaan ole mistään mystisestä asiasta. Enneagrammilla ei ole mitään tekemistä ennustamisen tai horoskooppien kanssa, vaikka naistenlehdissä nämä asiat joskus sekaisin menevätkin.

Mikä Enneagrammi sitten oikein on?

Enneagrammiohjaajaksi 2000-luvun alussa kouluttautunut Taivainen toteaa Enneagrammin olevan käytännöllinen erilaisista persoonallisuuksista kertova malli, joka lisää itsetuntemusta, vuorovaikutustaitoja ja erilaisuuden hyväksymistä.

– Tuttu klisee on, että mitä paremmin tuntee itsensä, sitä helpommin hyväksyy myös muut. Kun tunnen ja hyväksyn itseni, minun on helpompi ymmärtää toisten ”kummallisuuksia”. Itsensä tunteva ihminen ei koe muita ihmisiä uhkaksi, vaan haluaa pikemminkin oppia heiltä niitä asioita, joissa hän ei itse ole niin hyvä.

Enneagrammia käytetään kaikkialla maailmassa. Sen hyödyntäminen on tuttua niin bisneselämässä, terapiassa ja kuin sielunhoidossakin.

Ennegrammi kuvaa yhdeksää persoonallisuustyyppiä. Taivainen itse edustaa tyyppiä numero neljä, jonka hän on nimennyt ”Syväseksi”.

– Uin usein hyvin syvissä vesissä. Me Syväset olemme niitä ihmisiä, jotka puhkianalysoimme jokaisen tunteemme,  ja jäämme sitten märehtimään näiden tuntemustemme sisälle. Olemme kuin vuorovesiä, vedämme ihmisiä puoleemme, mutta jo seuraavassa hetkessä työnnämme heitä kauemmaksi.

 

Yhdeksän persoonallisuustyyppiä.

Lokerointia tarvitaan

Ihmisillä on kolme voimavaralähdettä, tunne, ajattelu ja toiminta, jotka ohjaavat hänen reaktioitaan ja päätöksentekoaan. Jokaisella persoonallisuustyypillä jokin näistä osa-alueista on korostunut. Esimerkiksi Syväsellä korostunut osa-alue on tunne.

– Pitää kuitenkin muistaa, että meistä jokaisesta löytyy piirteitä kaikista tyypeistä. Usein kuitenkin yksi on niin kutsuttu ”kotipesämme”. Mikään tyypeistä ei myöskään ole toista parempi, vaan kaikissa on omat rikkautensa ja haasteensa. Kukaan ei ole ilkeyttään tietynlainen, vaan meillä kaikilla on synnynnäisiä piirteitä, jotka ovat enemmän tai vähemmän pysyviä.

Taivaisen mukaan me ihmiset tarvitsemme malleja ja lokerointeja, jotta voisimme oivaltaa jotakin itsestämme.

– Vasta kun tiedämme, mitä tyyppiä edustamme, voimme lähteä avartamaan itseämme ja kurkottaa syvällisemmin kohti muita ihmisiä.

Taivaisen mukaan meidän ei tule ryhtyä määrittelemään toisiamme minkään tyypin edustajiksi.

– Ihmisen tulee itse tehdä oivallukset omasta itsestään. Jos minulle tulee joku sanomaan, kuka minä olen ja miten minun tulisi muuttua, menen helposti lukkoon tai rupean käyttäytymään hyökkäävästi.

Taivainen on käyttänyt Enneagrammia itsetuntemuksen kehittämisen lisäksi lastenkasvatuksessa ja parisuhteessa.

– Lastenkasvatuksessa se on hyvä apu, sillä kun näet, millainen lapsi syvimmiltään on, et yritä väkisin muuttaa häntä toisenlaiseksi.

– Kaiken kaikkiaan Enneagrammi on ehtymätön työkalu. Olen työskennellyt sen kanssa 15 vuotta, ja silti se tarjoaa minulle aina jotakin uutta.

 

Lue lisää: www.itsetuntemus.fi