Lakkautettujen koulujen irtaimistoa myydään

Pälkäneen kunta on päättänyt panna myyntiin lakkautettujen Laitikkalan ja Epaalan koulun irtaimistoa sekä kunnan varastossa Harjulassa ollutta eri toimialojen vanhaa tavaraa.

Harjulaan eli Palvelukeskus Harjutuulen sivurakennukseen, entiseen henkilökunnan asuntolaan, on tarkoitus kunnostaa työpaja, joka vie niin paljon tilaa, että varastotavaran suhteen on tehtävä jokin muu ratkaisu. Kouluilta otetaan muiden koulujen käyttöön kaikki hyödynnettävissä oleva irtaimisto, mutta osalle tavaroista ei ole käyttöä.

Vaihtoehtoina olivat joko ylimääräisen tavaran varastoiminen muualle, hävittäminen, antaminen pois tai myyminen. Kunnassa on päädytty siihen, että jokaisessa kohteessa järjestetään erilliset myyjäiset, ja se osa tavaroista, joka ei mene kaupaksi, hävitetään. Näin kaikille kuntalaisille taataan tasavertainen mahdollisuus ostaa ylijäämätavaraa ja jätteeksi joutuvan tavaran määrä vähenee.

Myyjäiset pidetään myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. Niiden järjestelyistä ja rahastuksesta vastaa työpaja. Tavaroiden hinnaksi suunnitellaan alustavasti 1-20 euroa. Myytävänä on muun muassa tuoleja ja muita huonekaluja sekä opetusmateriaalia.