Maasta halutaan vastine kustannuksille

Perussuomalaisten Jani Luukkonen (seisomassa) olisi ollut valmis alentamaan tonttien hintoja, mutta ehdotus ei saanut kannatusta.

Kunnan tonttikauppa on noussut yhdeksi Pälkäneen kuumimmista keskustelunaiheista. Myymättömiä tontteja on paljon, mutta korkea hinta pitää usein ostajaehdokkaat loitolla. Erityisesti ovat puhuttaneet Onkkaalassa lähellä Mallasveden rantaa sijaitsevat Lomakodin alueen tontit, joiden myynnin ehtona on, että keskihinnaksi tulee vähintään 50 000 euroa tontilta.

Lokakuun alussa neljä ulkopaikkakuntalaista henkilöä esitti kunnalle, että tonttien hintoja alennettaisiin 20–25 prosenttia, jolloin ne saataisiin nopeammin myytyä.

Pälkäneen kunnanvaltuusto käsitteli viime viikolla ehdotusta, mutta päätökseksi tuli, että hintoja ei alenneta. Kalliin kunnallistekniikan vuoksi ne ovat tulleet maksamaan kunnalle paljon, joten myyntihinnan pitäisi ainakin peittää kulut.

– Se, mitä maahan on satsattu, pitäisi saada takaisin. Muuten käy niin, että toisilla veronmaksajilla maksatetaan toisten kunnallistekniikka ja muut kulut, valtuuston puheenjohtaja Petri Urkko (kesk.) perusteli.

Tonttikauppa on tällä hetkellä hidasta, mutta sen uskotaan käynnistyvän viiveellä. Vs. kunnanjohtaja Janita Koiviston mukaan tontteja kohtaan on ”kasvavaa kiinnostusta”, ja kunta uskoo, että Lomakodin alue myydään loppuun viimeistään vuonna 2016.

Lisäksi kunnan perusteluissa todetaan, että kunnalla on hyvä olla joitakin tontteja varalla, koska kunnalla ei ole Onkkaalassa lainkaan myytäviä tontteja ennen kuin Roholan alueen myynti alkaa, todennäköisesti vuonna 2018.

Valtuutettu Jani Luukkonen (ps.) teki vastaehdotuksen, jonka mukaan tonttien hintaa alennettaisiin 15 prosenttia, jotta kauppa saataisiin käyntiin. Ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Majaran tontit myyntiin

Kalastajankujalla Onkkaalassa sijaitsevien Majaran pellon tonttien kunnallistekniikka on valmistunut, ja ne ovat tulossa lähiaikoina myyntiin.

Majaran pellon vesi-, viemäri- ja tietyöt aiheuttivat yhteensä noin 144 000 euron ja kaavoitus noin 2500 euron kustannukset. Koska tontteja on neljä, kutakin kohti kustannuksia syntyi noin 36 600 euroa. Maanomistaja ei maksa alueelle tulevasta kunnallistekniikasta kunnalle mitään, mutta vesi- ja viemäriliittymän hinta on omakotitalolle Majaran alueella 5100–8000 euroa riippuen rakennuksen koosta.

Kunnanvaltuusto päätti Majaran pellon tonttien vähimmäishinnaksi saman 50 000 euroa kuin Lomakodin alueen tonteillakin. Majaran tontit ovat hieman suurempia kuin Lomakodin, mutta muuten hyvin samankaltaisia.

Molemmat alueet sijaitsevat keskustassa vesistön lähellä, mutta eivät rannassa, ja tiheän asutuksen tuntumassa. Majaran pellolla haittana on lähellä kulkevan valtatie 12:n aiheuttama liikennemelu, jonka vuoksi tien puoleiset seinät vaativat tavallista vahvemman äänieristyksen.

Pälkäneen kunnanvaltuusto valtuutti kunnanhallituksen päättämään Majaran pellon tonttien myymisestä.

 

Pälkäneelle esitetään vuokratontteja

Sosialidemokraatit ja Vasemmistoliitto ovat jättäneet valtuustoaloitteen, jossa ehdotetaan, että kunnan tontteja tarjottaisiin rakentajille myös vuokralle. Aloitetta perustellaan sillä, että kunnan tonttikauppa ei ole sujunut toivotulla tavalla, vaikka tarjolla on monipuolisia vaihtoehtoja.

Aloitteen tekijät esittävät joustavia vuokraehtoja, joiden mukaan vuokraaja saisi mahdollisuuden lunastaa tontin omakseen myöhemmin joko kertamaksulla tai vähittäin vuokran yhteydessä.

Aloitteen ovat allekirjoittaneet Perttu Pohjanperä, Pauliina Jaakkola, Risto Lindholm, Maria Aho, Timo Ailio ja Hanna Keino. Kunnanhallitus on lähettänyt aloitteen hallinto-osaston valmisteluun.