Seurakunnassa etsitään innovatiivisia ratkaisuja

Kirkkoneuvoston linjauksen mukaan Kangasalan seurakunnan ensi vuoden talousarviota laadittaessa tulee toiminnoissa etsiä innovatiivisia ratkaisuja. Toimintakulujen tulisi pysyä pääosin ennallaan ja investointihankkeet halutaan pitää kohtuullisina, mutta kehittämishankkeisiin suhtaudutaan seurakunnassa myönteisesti. Maksuja ja taksoja on otettava tarkasteluun ja kaikkien vapautuvien palvelussuhteiden uudelleen täyttämisessä tulee käyttää erityistä harkintaa.

Viime vuonna seurakunnan tilinpäätös jäi noin 70 000 euroa alijäämäiseksi, ja tälle vuodelle on budjetoitu vajaan 20 000 euron ylijäämä. Ensi vuodelle tavoitellaan runsaan 120 000 euron positiivista tulosta.