Metsistä lisää elinvoimaa maaseudulle

Suomi oli Euroopan parlamentissa tiukan paikan edessä, kun käsiteltiin metsien käyttöä koskevaa hiilunielulakia (ns. LULUCF). Uhkana oli, että Suomi ei lisääntyneestä metsän kasvusta huolimatta saisi kasvattaa omia hakkuitaan. Uusille metsä-alan investoinneille ja Suomen maaseudulle pohjaesityksen hyväksyminen olisi ollut jonkinasteinen katastrofi.

Suomalaisten meppien enemmistön työn ja Suomen hallituksen aktiivisen vaikuttamisen ansiosta järki voitti parlamentin äänestyksessä 13. syyskuuta. Jatkossa tarvitsemme vielä ministerineuvoston eli jäsenmaiden tuen, mutta siinäkin parlamentin päätös on iso apu. Näyttää siis siltä, että Suomi saa vihreää valoa metsävarojensa kestävään hyödyntämiseen.

Kyse on todella isosta asiasta. Suomen metsät kasvavat uusimman tilaston mukaan lähes 110 miljoonaa kuutiota vuodessa. Metsien käyttö on ollut 66 miljoonaa kuutiota vuodessa. Hallituksen tavoitteena on nostaa metsien käyttö 80 miljoonaan kuutioon vuoteen 2025 mennessä.

Laajempi metsien käyttö mahdollistaa Suomeen vireillä olevien suurinvestointien toteutumisen. Ne puolestaan tuovat kipeästi kaivattuja työpaikkoja myös maaseudulle. Väkeä tarvitaan puunkorjuuseen, kuljettamiseen ja tehtaille. Metsänomistajille lisääntyvät hakkuut puolestaan merkitsevät lisätuloja ja metsänomistajien kotikunnille lisää verotuloja. Kasvava puun hyödyntäminen tuo maaseudulle positiivisen kierteen, joka heijastuu myös palveluelinkeinoihin.

Suomelle myönteinen päätös syntyi pääosin Euroopan kansanpuolueen (kokoomus), liberaalien (keskusta ja rkp) ja sosialistien äänin. On hyvin valitettavaa, että toisin kuin ruotsalainen veljespuolueensa olivat Suomen Vihreät johdonmukaisesti torppaamassa yhdessä eurooppalaisten aateveljiensä kanssa Suomen hakkuumahdollisuuksia. Siinä annettiin kylmää kyytiä maaseudun ihmiselle.

Suomen hallituksen tavoitteena on tehdä Suomesta hiilineutraali vuoteen 2045 mennessä. Tuolloin siis päästöt ja nielu olisivat tasapainossa. Joka vuosi metsät kasvavat enemmän kuin niitä käytetään ja lisäksi hallitus on päättänyt osoittaa lisää rahaa metsien suojeluun METSO-ohjelman kautta. Suomi siis kantaa globaalin ympäristövastuunsa ja metsien kestävä hyödyntäminen tukee myös siirtymistä fossiilisista polttoaineista uusiutuvaan energiaan.

Arto Satonen

varapuhemies (kok.)