Pitkittynyt vääntö: Valtuusto miettii jätehuoltosopimuksen hyväksymistä

Hyväksyä vai eikö, siinä pulma

Pälkäneen valtuustolta odotetaan linjausta siihen, miten kunnan tulisi suhtautua sopimukseen jätehuollon viranomaistehtävien hoitamisesta. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että sopimus, jolla kunta olisi mukana alueellisen jätehuoltolautakunnan toiminnassa, hyväksyttäisiin Pälkäneen osalta – mutta tietyin edellytyksin.

Kunnanhallitus toivoo valtuuston edellyttävän, että vastuukuntana toimiva Tampereen kaupunki aloittaa neuvottelut jätehuoltolautakunnan kokoonpanon muuttamiseksi. Nämä neuvottelut tulisi aloittaa mahdollisimman pian, ja samalla tulisi perustaa säännöllisesti kokoontuva jätehuoltoyhteistyön neuvottelukunta.

Kunnanhallitus vaatii myös, että alueellinen jätehuoltolautakunta aloittaa välittömästi Pälkäneen ja Hämeenkyrön alueiden kiinteistönomistajien hakemusten käsittelyn, koska niiden käsittelemättä jättämiselle ei ole oikeudellisesti kestävää perustetta.

Jätehuollon järjestämisestä on aiheutunut monisyinen sotku, joka on kietoutunut ennen kaikkea seudun jätehuoltoasioista päättävän alueellisen jätehuoltolautakunnan kokoonpanon ympärille. Lautakunnan 12 jäsenestä peräti seitsemän tulee Tampereelta, kaksi sen naapurista ja vain kolme jäsentä kaupunkiseudun ulkopuolelta.

Tampere-keskeinen asetelma on närästänyt monia kuntia, ja esimerkiksi Pälkäne on ollut haluton hyväksymään päivitettyä sopimusta. Osa kunnista onkin toivonut, että Tampereen organisaatiomuutoksen vuoksi tehdyssä – ja osan kunnista jo hyväksymässä – sopimuspäivityksessä voitaisiin pohtia lautakuntajakoa uusiksi.

Esimerkiksi jätehuoltolautakunnassa on katsonut, ettei se voi käsitellä pälkäneläisten jätehakemuksia, koska kunta ei ole hyväksynyt uutta sopimusta. Pälkäneellä puolestaan on todettu, ettei vanhaa sopimusta ole missään vaiheessa irtisanottu. Irtisanoutuminen merkitsisi sitä, että kunnan olisi itse järjestettävä koko jätehuollon viranomaistoiminta keräyksineen ja kuljetuksineen.

Alkusyksystä jätehuollon yhteistoiminta-alueen kunnille järjestetty keskustelutilaisuus antoi toiveita siitä, että Tampereen kaupunki voisi suhtautua lautakuntapaikkojen jakoon myötämielisesti. Sen jälkeen sopimusasiaa on käsitelty Pälkäneellä useaan otteeseen kunnanhallituksessa ja valtuustoseminaarissa.

 

Liete- ja jätetaksat arvioitavina

Jos sopimusasioissa kajastaakin valoa tunnelin päässä, oltiin teknisessä lautakunnassa lokakuussa vielä osittain epätietoisuuden vallassa. Lautakunnan piti ottaa kantaa sako- ja umpikaivolietteiden jätetaksaan, jonka on määrä tulla voimaan ensi vuoden alusta.

Alueellisen jätehuoltolautakunnan esittämä kuuteen eri luokkaan jaettu taksa nähtiin Pälkäneellä niin epäselväksi kokonaisuudeksi, että tekninen lautakunta katsoi parhaaksi vain ilmoittaa pysyvänsä aiemmin hyväksymissään maksuissa. Sen mukaan vastaanotto- ja käsittelyhinnat Pälkäneellä ovat sopivia ja niitä on syytä muuttaa lähinnä kunnan omalla päätöksellä.

Alueellinen jätehuoltojaosto on aiemmin tänä vuonna kiinnittänyt huomiota suuriin eroihin käsittelyhinnoissa kuntien välillä, mutta kaikkia kuntia koskevaa yhtä hintaa ei ole nähty mahdollisena. Kuudella eri taksaluokalla pyritään jätehuoltolautakunnan mukaan luomaan pohjaa lietteiden käsittelyhintojen yhtenäistämiselle ja mahdollisuus kohtuullisille hinnoittelumuutoksille niissä kunnissa, joissa se on katsottu tarpeelliseksi. Sakokaivojen ja pienpuhdistamojen käsittelymaksut vaihtelevat kunnissa 2,4 eurosta 24,87 euroon kuutiolta ja umpikaivojen 2,11 eurosta 9,92 euroon kuutiolta. Pälkäneellä taksat ovat 10,54 euroa ja 5,58 euroa.

Jätehuoltolautakunnan mukaan sen pohjaesitys voidaankin huomioida kunnissa mahdollisuuksien mukaan, ja lietteen käsittelymaksut voisivat kuitenkin olla edelleen kuntien vesilaitosten vastaanottomaksujen mukaisia, kuten Pälkäneelläkin on esitetty. Esityksen mukaan lietteiden kuljetusmaksut eivät muutu vuodesta 2017, ja ne olisivat samat kaikissa kunnissa.

Alueellinen jätehuoltolautakunta päätti lokakuun lopussa asettaa nähtäville paitsi ensi vuoden sako- ja umpikaivolietteiden taksaesityksen myös jätetaksaesityksen. Jätetaksaesityksessä jäteastioiden tyhjennysmaksut alenisivat osassa toimialueen kunnista ja osassa nousisivat. Maksuihin vaikuttavat muuttuneet kuljetusurakkakustannukset. Esimerkiksi Pälkäneellä korotuksia biojäteastioiden tyhjennysmaksuihin on kaavailtu osaan astiatyypeistä.

Kartongin, lasin, metallin ja muovin tyhjennyshintoja esitetään pysyvän ennallaan. Lasin ja metallin kierrätys olisi edelleen maksutonta niille kiinteistöille, joilla on biojätteen erilliskeräys. Aluejätepisteiden käyttömaksut ovat esityksen mukaan kaikissa kunnissa samansuuruiset. Vakinaisen asuinkiinteistön maksu olisi 110,17 euroa, yksin asuvan 73,53 euroa ja vapaa-ajan kiinteistön 61,45 euroa.

Taksat palaavat lausuntokierroksen jälkeen vielä jätehuoltolautakunnan hyväksyttäväksi.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?