Kutsuttu ja lähetetty

Sunnuntaina vietetään Apostolien päivää. Päivän evankeliumi kertoo opetuslasten kutsumisesta ja heidän tehtävästään.

Apostoli tarkoittaa luota lähetettyä. Tämä kuvaa hyvin kristityn suhdetta Jumalaan. Jumala kutsuu jokaista Hänen luokseen. Kun opimme tuntemaan Hänet, Hän lähettää meidät kertomaan ilosanomaa toisille. Jumala on lähettänyt maailmaan jo miljoonia todistajia kertomaa ilosanomaa.

Evankeliumiteksti kertoo heistä, jotka Jeesus kutsui ensin. Jokainen opetuslapsi kutsuttiin nimeltä, yksilönä ja omana itsenään. Opetuslasten joukko ei ollut aatteellisesti yhtenäinen porukka. Siihen kuului erilaisia ihmisiä erilaisista taustoista; kansallismielisiä kiivailijoita, kalastajia, Rooman valtakunnan palveluksessa maksuja keräävä tullivirkailija…

Mukana oli myös Juudas, kavaltaja. Tällaista ihmisryhmää tuskin kukaan nykypäivän yritysjohtaja kutsuisi alaisikseen. Se olisi liian suuri vaara hankkeiden epäonnistumiselle.

Jeesus kutsui. Hän opetti ja ohjasi heitä kolmen vuoden ajan. Opetuslapsilla ei ollut lähtökohtaisesti valmiuksia toimia seurakuntatyössä, mutta he oppivat.

Jeesus kutsuu meitäkin nimeltä seuraamaan Häntä samalla tavalla kuin hän kutsui opetuslapsia 2000 vuotta sitten. Meillä ei tarvitse olla valmiita taitoja tai voimavaroja. Meiltä ei kysytä hengellistä herkkyyttä tai salaperäisen tiedon ymmärtämistä. Hänelle kukaan meistä ei ole osa massaa eikä kukaan ei voi pelastua toisen uskolla.

Hän kutsuu meitä pelastukseen, syntien anteeksi saamiseen ja sovintoon Jumalan kanssa. Kun Jumala on saanut meitä puhdistaa, ohjata ja kasvattaa, hän lähettää meidätkin kertomaan ilosanomaa, jonka mukaan Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän (Joh. 3).

Jumala on tänään sama Jumala kuin vuosituhansia sitten. Hän on elävä ja todellinen persoona, jonka jokainen voi oppia tuntemaan. Hän on kutsuva ja lähettävä Jumala. Jeesuksen sanoissa Hän kutsuu ja lähettää meitä jokaista yksinkertaisilla sanoilla: Tulkaa minun luokseni (Matt.11) ja menkää kaikkeen maailmaan (Matt. 28).

 

Markku Mustajärvi

Seurakuntapastori, Kangasalan seurakunta