Kiintoaine ja Mallasveden tila

Jäiden lähdettyä tänä keväänä saattoi huomata, että jäälle pakkautunut jäiden ja myrskyn katkoma runsas kaislakuorma ilmeisesti suurimmilta osin vajosi pohjaan. Joitakin kaislakuormia myös rantautui. Mallasvesi Harhalan virran suulta Liessaareen sai kerralla valtavan kiintoaineryöpyn käynnistäen happea kuluttavan mätänemisen. Lisäksi ranta-asukkaat ja huvilan omistajat ryhtyivät siivoamaan rantojaan. On niitetty, käytetty raivaussahaa ja siimaleikkuria unohtaen, että vesilain mukaan niitosta syntyvä jäte on kerättävä ja kompostoitava. Seurauksena mätänemisestä on haiseva vesi ja haisevat kalat.

Niitetty ja keräämätön jäte kulkeutuu rannoille ja mätänee omassa rannassa, jollei sitä korjaa pois. Meillä tämä tapahtuu päivittäin. Lisäksi rannoille rantautuu runsaasti tummaa pahanhajuista mutua sisältäen kaikenlaista roskaa, mutta erityisesti silputettua niittojätettä – ja paljon. Nämä eri tekijät yhdessä niin sanottuna kiintoaineena aiheuttavat mätänemisen ja sen myötä hapenkulutuksen lisääntymisen ja siten veden saastumisen. Näkösyvyys on huonontunut ja veden kirkastumista kevään jäljiltä tuskin huomaa.

Veden tilaa huolestuneena seurannut rantoja puhdistaessaan