Innovatiivisuutta

Innovatiivinen-sana liitetään Luopioisiin, koska täältä on lähtenyt monta hyvää ajatusta, jotka ovat myös toteutuneet. Paljasjalkaisena luopioislaisena saan myös itse paljon hyviä ajatuksia. Mutta niin kuin metsäkin kylvää runsaasti, vain pieni murto-osa siemenistäkin saa hyvän kasvualustan, ja kasvu pääsee tapahtumaan suotuisasti.

Nyt haluan jälleen heittää siemeniä Jumalan valtakunnan peltoon. Jumalan valtakunta on täällä maan päällä näkymätön, mutta iankaikkinen valtakunta ja sen rajat kulkevat sydämeltä sydämelle. Meitä kutsutaan tähän valtakuntaan niin kauan kuin Jumalan seurakunta on vielä täällä alhaalla maan päällä, sillä se on seurakunnan tärkein tehtävä.

Ajattelin tämän ajallisen elämän lyhyyttä ja vastaavasti iankaikkisen elämän pituutta. Joku on verrannut iankaikkisuutta siihen, että pieni lintu kantaisi kaikki hiekanjyvät nokassaan yksitellen valtameren toiselle puolelle. Siihenkin menisi pitkä aika, mutta kun sekään aika ei vielä riittäisi, sillä iankaikkisuus ei lopu koskaan.

Jeesus sanoo: ”Joka kuulee minun sanani ja tekee niiden mukaan on verrattava ymmärtäväiseen mieheen joka huoneensa kalliolle rakensi.” Nämä sanat löytyvät Raamatusta. Täällä Pälkäneellä löytyy esimerkkejä toisenlaisellekin maapohjalle rakentamisesta.

Käsi sydämelle. Rakennanko oman iankaikkisen elämäni rakennuksen kalliolle vai hiekalle?

Asta Metsomäki