Kangasalan kaupunginvaltuutetuille – Kun eteen tulee huonoja uutisia, pitää pysähtyä, analysoida tilanne ja vasta sitten toimia

Kangasalan kaupunginvaltuustolla on mahdollisuus – saatuaan faktaa työpaikkakiusaamisesta ja työsuojelurikoksista – pysähtyä, analysoida ja toimia, miten toimintakulttuurin aiheuttama ongelma saadaan ratkaistua. Toimintakulttuuri Kangasalan kaupungin päätöksenteossa 2018 on pelonsekainen harvainvalta, josta puuttuu kyseenalaistaminen.

Vuosituhannen alkupuolella aloittaessani valtuutettuna Kangasalla totesimme keskenämme valtuuston istuntojen jälkeen: mitä me täällä teemme, koska kolme henkilöä päättää asiat.

Tällaisella toimintakulttuurilla täytyy olla pitkät perinteet ja minkä ajan kuluessa se onkaan muodostunut.  Olisi valaisevaa saada lukea edellisten vuosikymmenien valtuutettujen muistelmia eri puolueista siitä, miten meillä ”ihan oikeasti toimittiin”.

Entä päätöksenteon vaiheet 2017 Kangasalan kaupungin valtuustossa? Tiedotustilaisuus PowerPoint -esityksenä: tässä on suunta mihin mennään ja tässä keinot, miten tavoitteeseen päästään. Piste. Valtuuston istunto, jossa kuultiin mitä on päätetty ja mitä tullaan päättämään. Piste.

Vuonna 2018 päättäjien määrä saattaa olla pienempi kuin vuosituhannen alussa – käydään kerran kuukaudessa syömässä kolmioleivät.

 

Miksi ei ole rahaa?

Minkä takia Kangasalan kaupungilla ei ole rahaa vanhustenhoivaan, terveydenhuoltoon, koulutukseen, ylläpitämään rakennuksia ja teitä 2010-luvun lopulta 2020-luvulle? Lamminrahkan asuntoalue on yksi esimerkki: tulossa 15 000 asukkaalle asumislähiö, sen perustamiskustannukset ainakin 60 miljoonaa euroa, ja joka vuosi suuri osa kaupungin ylijäämästä menee Lamminrahkan investointivaraukseen.  Muun muassa tämän takia meillä ei ole rahaa.

Milloin Lamminrahka-hanke saavuttaa niin sanotun kriittisen pisteen, eli sieltä alkaa tulla enemmän rahaa kuin sinne menee?  Oma arvioni on, että vastausta tähän ei ole kenelläkään, koska siihen vaikuttavat niin monet asiat, muun muassa kansantalouden tilanne 2020-luvulla ja paikan todellinen vetovoimakyky.

Lamminrahka-hanke nykyisellään on Kangasalle liian iso kannettavaksi.

 

Toimintakulttuuri

On toimintakulttuuri, joka kerää tietoa (tarkastuslautakunta), mutta kaupunki ei käytä sitä. Esimerkiksi arviointikertomus 2016 toteaa, että terveyskeskuksen toiminta ei vastaa kuntalaisten tarpeita ja odotuksia. Tilanne syksyllä 2018: terveyskeskuksen vuodeosasto halusi kaksi työntekijää lisää, pyyntöön ei suostuttu.

Toimintakulttuurista ja Palvelukeskus Maijalasta. Asunnot on tarkoitettu ensisijaisesti päivittäisissä toimissaan apua ja tukea tarvitseville ikäihmisille. Keskusteluyhteyttä hoitohenkilöstöön ei pyynnöistä huolimatta ole, ja mitä omaiselle tapahtuu, ei kerrota.

Toimintakulttuurista ja Jalmarin Kodosta. Jalmarin Koto on Kangasalan palvelutalo säätiön ylläpitämä palvelutalo, joka tarjoaa asumis- ja tukipalveluita kangasalalaisille eläkeläisille, vammaisille ja heitä hoitaville omaisille. Kaupungin määrärahoissa Jalmarin Kodolle on tapahtunut olennainen vähentäminen – ollaanko toimintaa ajamassa alassa? Millaiset ovat taustalla olevat todelliset motiivit?

Toimintakulttuurista ja rakennuksista – esimerkiksi kouluista, joissa säästösyistä ilmastoinnit suljettiin yön ajaksi.  Kosteus on mikrobeille paras kasvualusta, joten seurauksena tuli homeongelmia ja työntekijät sekä koululaiset saivat terveysongelmia.  Koulurakennuksia purettiin, nyt tiettävästi ilmastoinnit ovat kouluissa päällä koko ajan.

Toimintakulttuurista ja tiestöstä. Teiden perusparannuksia ei ole tehty riittävän aikataulun sisällä ja tästä on malliesimerkkinä Vatialan Eerolan alueen parhaillaan meneillään oleva perusparannustyö. Tekeminen on hidasta ja kallista, koska vanhat rakenteet olivat niin heikossa kunnossa ja tämä teki työstä haastavan.

 

Vuonna 2016 ja 2025

Ote Kangasalan kunnan tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta vuodelta 2016: ” Terveyskeskuksen vuodeosastoilla säästösyistä eivät vanhukset saa sitä hoivaa mitä tarvitsevat ja odottavat. Heikko hoivantaso vaikuttaa suoraan vanhuksiin ja heidän omaisiinsa. Vuodeosastojen henkilöstö on ylikuormittunutta ja väsynyttä, jolla on suoraan vaikutusta heikentävästi tulokselliseen työilmapiiriin. Sijaismäärärahojen palauttamisella tilanne saataisiin parannettua.”

Kangasalan kaupunkistrategia 2025: ”Sujuvaa arkea, vahvaa elinvoimaa ja hyvinvointia. Arvot: Avoin, edelläkävijä, luotettava, turvallinen ja vastuullinen.”

Tarvitaan oikeat ihmiset, korkean tason johtajuutta, parhaat asiantuntijat.  Miten tavoiteltavat henkilöt näkevät Kangasalan toimintakulttuurin, ovatko he kiinnostuneita ja vielä tärkeämpää: jos heidät saadaan, pysyvätkö he? Annetaan parhaiden ihmisten työsaraksi parhaat mahdollisuudet.

Kiteytettynä Kangasalan ongelmana on korkean tason johtajuuden puute, mikä näkyy kaikissa toiminnoissa.

Nykyinen kaupunkilainen, ihminen, ei ole keskiössä. Tämä tulee suoraan arvoista, joita käytännössä käytetään. Kaappiarvot, joita esiintyy erilaisissa papereissa, näyttävät kauniilta, mutta eivät kaupunkilaista auta esimerkiksi vanhusten palveluissa. Erään nykyisen Kangasalan kaupunginvaltuutetun ajattelun mukaisesti oma ansioluettelo, CV, sellaiseen muotoon, jolla voidaan pikaisestikin hakea uutta, entistä korkeampaa tointa.

Painopiste suunnittelussa on tulevaisuuden asukkaissa – ”kehittyvä kaupunki, joka kasvaa voimakkaasti”. Häviäjiä ovat nykyiset kaupunkilaiset, omat työntekijät, lapset, aikuiset ja vanhukset, jotka eivät saa niitä palveluita, joita tarvitsevat ja odottavat.

Kangasalan uimahalli Kuohun tulevaisuus: miten uimahalli voi saavuttaa vuoden 2019 tavoitteensa, koska hallitustyöskentelyssä – nykyisellä koostumuksella – rakennetaan esteitä tavoitteiden saavuttamiselle, eikä poisteta niitä niin kuin pitäisi?

 

Valtuutettu

Keskustele vanhempiesi ja isovanhempiesi kanssa siitä, millainen kokemusperäinen tieto heillä on aiemmin kunnan ja nykyisellään kaupungin palveluista. Vastaavatko ne heidän tarpeitaan ja odotuksiaan?  Vielä kuuntele sisäistä ääntäsi – se tietää, miten asiat ovat ja mitä niille pitäisi tehdä.

Aikaikkuna on auki, tartu tilaisuuteen.  Ainoa asia, joka todella lohduttaa on tieto, että kaikella on aikansa – tämäkin harvainvalta päättyy aikanaan. Muutos on mahdollisuus ja mahdollinen, ja tähän valtakirja on Sinulla.

Jorma Schukoff