Kangasalla pääosin kirkasta mutta pilviä horisontissa – Valtuustoryhmien puheenjohtajia huolettavat kasvavat investoinnit ja sote-asiat

 

Millaisena Kangasalan vuoden 2019 näkevät talousarviosta päättämässä olleet luottamushenkilöt?

 

Sahalahdentien lupaus voimassa?

”Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän näkemyksen mukaan talousarviossa ja taloussuunnitelmassa painotetaan pääosin oikeita asioita. Hyvinä painopisteinä esiin voi nostaa muun muassa nuorisotyöhön ja nuorten kesätyöllistämiseen panostamisen, vanhusten kotihoitoon ja tehostettuun palveluasumiseen panostamisen ja kuntalaisten osallisuuden lisäämisen palveluiden kehittämiseen.

Panostukset viestintäresursseihin ja ajassa elävään kaupunkikuvaan ovat demariryhmän näkemyksen mukaan olleet erittäin onnistuneita. Positiivinen brändi lisää kunnan vetovoimaa ja siten asukasmäärien ja yritysten kasvua. Tähän tulee satsata jatkossakin.

Olemme tuoneet esiin huolemme tehostetun palveluasumisen paikkojen riittävyydestä, kun palvelurakennetta uudistetaan kotihoitopainotteiseksi. Lisäksi olemme pitäneet tärkeänä sitä, että kaupungin oma palvelutuotantoa pysyy pääasiallisena palveluna. Kuten talousarviosta huomaamme, ei pelko paikkojen riittämisestä ole ollut turhaa: niiden määrää lisätään. Kuinka ollakaan, ne ostetaan ulkopuolelta. Seuraavassa kohdassa, kun tehostetun palveluasumisen paikkojen määrä näyttää loppuvan, pitää mielestämme tehdä ratkaisuja omassa toiminnassa.

Talousarviokokouksessa 2017 luvattiin, että Sahalahdentien kevyenliikenteenväylän rakentaminen tehdään ylijäämäisillä investointirahoilla, tulkitsemme, että tämä lupaus on vielä voimassa myös tulevilla vuosilla.”

Pekka Lahti (sd)

 

Ennaltaehkäisyyn satsauksia

”Kokonaisnäkemys vuoden 2019 talousarviosta on positiivinen, vaikka suunnitelmavuosien yllä onkin tummia pilviä. Muun muassa Lamminrahkan rakentaminen on mittava investointi, joka lisää väkisinkin kaupungin kuluja suunnitelmavuosina – tonttimyynnistä on kuitenkin ennemmin tai myöhemmin tiedossa tuloja.

Ennaltaehkäiseviin palveluihin on satsattava riittävästi. Olemme hyvin iloisia varhaiskasvatuksen kasvatusohjaajasta, varhaiskasvatuksen ”koulukuraattorista”, jonka ansiosta perheiden arjen haasteisiin voidaan tarjota helpommin apua. Iloitsemme myös muista sivistyskeskukseen tulleista lisäyksistä.

Harmittavaa oli tietysti se, että emme saaneet tukea varhaiskasvatuksen ryhmäkokoaloitteellemme. Varhaiskasvatus on yhä enemmän painottumassa yksityisten palveluntarjoajien tarjoamaan hoitoon, ja kaupungilta puuttuu tällä hetkellä selkeä yksityisen ja kunnallisen välisen varhaiskasvatuksen strategia.

Olemme huolestuneita kaupungin rakennusten sisäilmaongelmista. Vaikka tiloja tutkitaan ja sisäilmatyöryhmä tekee hyvää työtä, tuntuu asioiden edistyminen ja korjaustahti välillä hitaalta.

Lääkäri- ja hoitajaresurssia olisi tarvittu lisää perusterveydenhuoltoon vahvistamaan palveluiden saatavuutta kaupungin asukasmäärän kasvaessa. Lisäksi terveyskeskuksen vuodeosastolla on hälyttävän korkea täyttöaste. Tilanne on ongelmallinen erityisesti siksi, että osastolla hoidetaan myös rauhaa kaipaavia saattohoitopotilaita.”

Stiina Lahikainen (vihr)

Sairaanhoitopiiri suurin huolenaihe

”Kokoomuksen valtuustoryhmä painottaa edelleen tasapainoisen talouden edellytystä kaupunkimme tulevaisuudelle, niin uuden infran rakentamiseksi kuin vanhan korjaamiseksi sekä palveluiden tuottamiseksi. Talousarvio siihen sisältyvine taloussuunnitelmineen toteuttaa tätä lähtökohtaa, joskin ryhmämme näkemyksen mukaan korkealla, kriisikunnan tunnusmerkistön täyttävällä veroprosentilla.

Valtuustoryhmämme tervehtii tyytyväisyydellä talousarvion työllisyyttä tukevia toimia ja resursseja.

Suurin pettymys ja huolenaiheemme niin talousarviovuodelle kuin taloussuunnitelmavuosille tulee jo kohta perinteisesti Pirkanmaan sairaanhoitopiiristä entistä synkeimmin näkymin. Sairaanhoitopiirin leväperäinen taloudenhoito syö sosiaali-ja terveyspuolemme pöydästä miljoonia holtittomaksi kiihtyneellä vauhdilla.

Tämä tapahtuu vielä kriittisenä aikana, jolloin soten lisäresursoinnit ovat tulleet valtiovallan toimesta jäädytetyksi uhalla tulevien valtio-osuuksien leikkaamisesta toteutettavia lisäresursseja vastaavasti. Vielä merkillisemmäksi näkymän tekee sairaanhoitopiirin tulevat suunnitelmat erikoissairaanhoidon eriyttämisestä vielä kauemmaksi perusterveydenhuollosta ja sosiaalitoimesta, mikä on jyrkästi ristiriidassa valtakunnallisen soten tulevaisuuden tärkeästä integraatiotavoitteesta.”

Mika Ollila (kok)

 

Ylijäämiä voisi käyttää

”Kangasala on tilinpäätösten mukaan tuottanut viiden viime vuoden aikana 31 miljoonaa euroa ylijäämää. Vasemmiston ryhmä on esittänyt, että ylijäämästä edes osa käytettäisiin vaikeina vuosina leikattujen palvelujen ja korotettujen maksujen palauttamiseen entiselle tasolle. Terveyskeskuksen viikonloppupäivystyksen palauttaminen olisi halpaa, mutta siihen ei ole suostuttu. Pidetäänkö julkiset palvelut heikkoina, jotta olisi markkinoita yksityisille terveysfirmoille?

Lamminrahkan rakentamisen aloittaminen voi olla myönteinen asia. Se näyttää osuvan laskusuhdanteeseen, jolloin työllistävästä vaikutuksesta hyötyy myös kuntatalous.”

Jorma Mäntylä (vas)

 

Uudet alueet tärkeitä

”Hyvää talousarviossa oli se, että pystymme panostamaan niin koulu- kuin vapaa-ajan puolen henkilöstömäärään ja sitä kautta parantaa sivistyskeskuksen palveluita. Erinomaisena asiana näemme myös sen, että kaupungin kehittäminen jatkuu uusien kaavoitettavien asuin- ja yritysalueiden myötä. Kangasalan keskustan kehittämisestä ja etenkin lapsiperheiden keskustaan saamisesta pitää meidän huolehtia jatkossakin.

Huonoa on se, että kulut taas kasvavat kohtuullisen voimakkaasti – tämä kehitys ei saa jatkua tulevina vuosina. Investointivauhti tulevina vuosina on kohtuullisen kova, mutta uskomme, että investoinnit maksavat tulevaisuudessa itsensä takaisin.

Haasteita meillä on ikävä kyllä monessa kaupungin kiinteistössä sisäilman ongelmien takia ja se aiheuttaa paineita investointeihin. Kaupungin tulee kuitenkin huolehtia työntekijöistään ja kiinteistössä palveluita saavista asiakkaistaan niin, että kenenkään terveyttä ei vaaranneta.

Uskomme, että tällä taloussuunnitelmalla on hyvä kehittää Kangasalaa lähivuosina entistäkin paremmaksi paikaksi kaikille kaupunkilaisille.”

Timo Keskinen (kd)

 

Lisäresursseja koululle tarvitaan

”Pikkusen saatiin lisäpanostuksia pahimpiin paikkoihin, mutta olisimme kaivanneet lisää muun muassa opettajien ja koulunkäyntiavustajien resursoimiseen. Nämä ovat niitä kaupunkimme heikkoja kohtia, joihin aikaisempien vuosien säästötoimet osuivat kipeimmin.”

Jari Leino (ps)

TERVE!

Tämä sisältö on lehden tilaajille.
BLACK FRIDAYN pimeä tarjous: SHL DIGI 2 kk 5,90 €.