Vuoronvaihto: Vaikeita asioita eteensä saava uusi kirkkovaltuusto kokoontui ensimmäistä kertaa tällä viikolla

Veroprosentin ennallaan säilyttävä seurakunta pohtii kiinteistöjä ja henkilöstöä – jos säästöjä ei saada kaivettua, joudutaan miettimään liitosneuvotteluita

Pälkäneen seurakunta ei lähtenyt nostamaan kirkollisveroa alkaneelle vuodelle, mutta henkilöstö- ja tilakustannuksissa joudutaan miettimään suuria kysymyksiä. Pohdittavana on samalla, mitä toimintoja olisi tarpeen säilyttää jatkossa ja miten toisaalta huomioida toiminnassa kirkkoon kuulumattomat ja runsaslukuinen vapaa-ajan asukkaiden joukko.

Kirkollisvero on Pälkäneen seurakunnassa tänä vuonna 1,8 prosenttia ja talousarvio 100 000 euroa alijäämäinen. Verotulojen tuotto on Pälkäneellä suurempi kuin kirkossa keskimäärin, mutta toisaalta pienempi kuin useimmissa samankokoisissa seurakunnissa.  Veroprosentti on korkeampi kuin seurakunnissa keskimäärin.

Seurakunnan taseen arvioidaan kestävän kertaluonteisen suunnitellun alijäämän, mutta vuoden aikana tarvittaisiin niin sanottujen rakenteellisten muutosten läpivientiä. Mikäli tätä ei saada aikaiseksi, on yhtenä vaihtoehtona käynnistää liitosneuvottelut naapuriseurakuntien kanssa. Tämä merkitsisi säästötoimien siirtymistä todennäköisesti uudessa seurakunnassa tehtäväksi.

 

Kiinteistöt

Viime joulukuussa hyväksytyn toiminta- ja taloussuunnitelman mukaan seurakunnalla on paljon tiloja suhteessa jäsenmäärään. Kiinteistöjen osalta hankalin kivi kengässä on Pälkäneen seurakuntatalo, joka on huonoimmassa kunnossa oleva tila – mutta on seurakunnan kiinteistöistä käytetyin.

Seurakuntataloa ei haluta lähteä peruskorjaamaan, vaan tarkoituksena on esimerkiksi löytää yhteisiä tiloja kunnan kanssa tai vuokrata tontti mahdolliselle palvelutalolle, josta vuokrattaisiin tila omaan käyttöön. Onkkaalaan halutaan kuitenkin jokin tila, koska seurakuntalaisten enemmistö asuu Onkkaalassa.

Yhteiskäyttöä on haluttu miettiä myös vajaakäytössä olevalle Luopioisten seurakuntatalolle, joka voisi olla osittain myös yrityskäytössä.

Seurakunnassa ei pidetä mahdottomana, että tulevaisuudessa toiminta keskittyy kirkkoihin ja muista tiloista luovutaan.

 

Työntekijät

Pälkäneen seurakunnalla on vähemmän henkilökuntaa kuin kirkossa keskimäärin, ja myös henkilöstökulujen osuus toimintakuluista on pienempi kuin useimmissa seurakunnissa. Seurakunnan palkkalistoilla on viisitoista työntekijää. Säästöjä haetaan jatkossa esimerkiksi yhdistelmäviroilla ja tarvittaessa tehtäviä lakkauttamalla. Lisäksi halutaan selvittää, mitä tehtävät voidaan antaa seurakuntalaisten hoidettaviksi ja voidaanko avoimeksi tulevia työtehtäviä hoitaa paikkaa täyttämättä.

Seurakuntien keskusrekisterin valmistelu on käynnissä, ja Pälkäneellä aiotaan liittyä Tampereen tai Lahden aluekeskusrekisteriin ensi vuonna. Liittymisen kautta olisi mahdollista vähentää seurakunnan omaa väkeä ja saavuttaa säästöjä.

Talousvaikeuksien taustalla on seurakunnan jäsenmäärän pienentyminen. Kymmenessä vuodessa jäsenmäärä on kutistunut noin 16 prosentilla eli vajaalla 950 jäsenellä. Pälkäneen seurakunnan jäsenmäärä on nykyisin noin 4000 ja Luopioisten kappeliseurakunnan noin 1500.

Kiinteistöistä luopumista ja henkilöstön vähentämistä koskeva alustava suunnitelma on sisällytetty kuluvan vuoden toimintasuunnitelmaan, jonka edellinen kirkkovaltuusto hyväksyi joulukuussa kautensa päätteeksi.

Toimintasuunnitelman alkuun sisältyy kiinteistö ja henkilöstöstrategia eli kiinteistöistä luopumisen ja henkilöstön vähentämisen alustava suunnitelma, josta tulee konkreettisesti päättämään uusi valtuusto.

TERVE!

Tämä sisältö on lehden tilaajille.
SHL DIGI tutustumistarjous 8 viikkoa 3,90 €.