Tulevaisuuden toivo

Johanna Raitanen.

Vuonna 1979 kokoontui Maailman Tulevaisuuden järjestöjen toinen yleiskokous. Kokous katsoi tulevaisuuteen, 25 vuoden päähän. Olemme ohittaneet tuon vuoden (2004) jo 15 vuotta sitten. Vuodet ovat menneet erilaisten kriisien kanssa kamppailtaessa, eikä maailman tilanteessa näy rauhoittumisen merkkejä; uhan aiheita on monia.

Kristinuskon tehtävä aikanamme on esittää ihmisille sen toivon perusteet, joka meillä on. Totaalisen uhan edessä kristitty uskoo ja luottaa voimalliseen Jumalaan. Ihminen on osa luontoa ja sidoksissa sen kehitykseen. Me olemme osa Jumalan valtakunnan historiaa. Emme ole yksin. Jumala on meidän kanssamme. Taivaallinen Isämme haluaa sanassaankin muistuttaa meitä luonnon merkityksestä meille annettuna lahjana. Martti Luther on ilmaissut asian näin: ”Jumala on antanut meille itsensä ja koko luomakunnan sekä huolehtinut ylen runsaasti ajallisen elämämme tarpeista, puhumattakaan niistä sanomattoman runsaista iankaikkisista lahjoista, joita Hän on tuhlaillut meille Pojassa ja Pyhässä Hengessä.”

Diakoni Johanna Raitanen

Kangasalan seurakunta