Ehtoollinen vahvistaa uskoa

Ehtoollinen on kaikkien kristillisten seurakuntien elämään kuuluva jumalanpalveluksen osa. Se kuvataan Uudessa Testamentissa Jeesuksen itsensä asettamaksi, ja vain Hänen seuraajilleen kuuluvaksi. Ehtoollisessa seurakunta siunaa maljan, joka edustaa Kristuksen vuodattamaa verta ja leivän, joka edustaa Hänen murrettua ruumistaan. Seurakunta nauttii maljan ja leivän yhdessä.

Ehtoollinen julistaakin siihen osallistuville sekä ympäröivälle maailmalle Jeesuksen kuolemaa ja sen merkitystä syntien anteeksiantamisesta ja ikuista elämää Kristuksessa. Ehtoollisella on siten uskoa vahvistava vaikutus. Ehtoollinen myös edustaa Kristuksen ruumista – sitä, joka murrettiin ristillä, kuten leipä ehtoollisella. Jokaisen kristityn osallisuus Kristuksen ruumiiseen maan päällä kuvastuu yhteisen leivän nauttimisessa.

Marja Mäkinen

Pälkäne