Kukkian tilanteeseen haetaan ratkaisua – rahoitusmahdollisuuksia on jo selvitetty

Kesän ja syksyn aikana Kukkian vedenkorkeudet ovat olleet esillä niin paikallislehdessä kuin varmasti myös paikallisten ihmisten puheissa. Viimeiset pari vähäsateista kesää yhdistettynä suureen haihduntaan ovat osaltaan lisänneet keskustelua veden vähyydestä ja matalista veden korkeuksista.

Kukkian suojeluyhdistys on lähtenyt hakemaan tilanteeseen ratkaisua selvittämällä rahoitusmahdollisuuksia Kukkian alapuolisen uoman mallintamiseen. Selvityksen perusteella pystyttäisiin arvioimaan mahdollisten Kukkianvirran muutostöiden vaikutuksia Kukkian vedenpinnan korkeuksiin erilaisilla kunnostusvaihtoehdoilla. Selvitys antaa pohjaa tarvittaville päätöksille sekä jatkoaskelille.

Mahdollista rahoitusta nyt suunniteltuun selvitykseen voisi hakea Leader Pirkan Helmen sekä Pirkanmaan ELY-keskuksen myöntämien harkinnanvaraisten avustusten kautta. Myös Pälkäneen kunta on ollut keskusteluissa mukana. Tavoitteena on, että hanke saataisiin käyntiin tämän vuoden aikana. Asian etenemisestä kerrotaan lisää, kun rahoitukseen saadaan selvyyttä.

Antti Karttunen

puheenjohtaja

Kukkian suojeluyhdistys ry

Anne Mäkynen

vesitalousasiantuntija

Pirkanmaan ELY-keskus

Kukkiaa. Kuvattu maanantaina 18. marraskuuta.