Kangasalan lukiossa tehdään koulumotivaatioprofiilit jokaiselle ykkösluokkalaiselle – profiilit ovat kuin sormenjäljet: kaverin kanssa kenties erilaiset mutta silti ihan yhtä hyvät

Kangasalan lukiolla on tänä syksynä käynnissä poikkeuksellinen projekti: Kaikille ensimmäisen vuoden opiskelijoille teetetään oma koulumotivaatioprofiili, josta on apua paitsi opiskelumotivaation löytämiseen ja ylläpitämiseen myös elämänlaatuun yleensä sekä myöhempiin uravalintoihin.

Jokainen lukion ykkösluokkalainen on täyttänyt internetissä 128 väittämää sisältävän kysymyslomakkeen.

– Opiskelijoiden pitää ottaa kantaa siihen, kuinka hyvin kukin väittämä sopii häneen itseensä, Kangasalan lukion opinto-ohjaaja Ismo Tahvanainen kertoo.

Vastausten pohjalta jokaiselle opiskelijalle laaditaan oma motivaatioprofiili. Profiili piirtää kuvaa esimerkiksi siitä, kuinka sosiaalinen, utelias, johtamishaluinen tai fyysisesti aktiivinen kukin opiskelija on. Luonnehdintoja kertyy kaikkiaan 16 eri kohdasta. Opiskelijat tekevät motivaatioprofiilit uudelleen kahden vuoden päästä.

– Profiilit eivät arvota, eli kaikki vastaukset ovat yhtä tärkeitä. Ne auttavat opiskelijoita tunnistamaan omia motiivejaan ja suuntaamaan energiaansa oikeisiin asioihin. Jos opiskelija vaikka saa korkean arvon sosiaalisuudesta ja fyysisestä aktiivisuudesta, hänelle voi olla kova paikka, jos hän ei yhtäkkiä pääsekään liikkumaan tai viettämään aikaa kavereiden kanssa, Tahvanainen lisää.

Lukion ykkösluokkalainen Joona Leppänen ei yllättynyt omasta motivaatioprofiilistaan.

– Kyllä minä sen perusteella itseni tunnistin, vaikka pari kohtaa siinä myös hieman yllätti, Leppänen miettii.

Joona Leppänen ei yllättynyt omasta koulumotivaatioprofiilistaan. – Aikaa sen tekemiseen meni jonkin verran, mutta kaikkiin kysymyksiin löytyi kyllä lopulta sopivanoloinen vastaus, Leppänen miettii.

Osa laajaa hanketta

Motivaatioprofiilien luominen on osa Euroopan Sosiaalirahaston tukemaa Ohjatusti kohti tulevaisuuden työelämää -hanketta. Hanketta toteutetaan Kangasalan lisäksi myös Kuopiossa, Lempäälässä ja Mikkelissä.  Kaksivuotiselle hankkeelle on myönnetty toteuttamisrahaa 80 000 euroa.

– Upeaa, että yhä useammalla opiskelijalla on mahdollisuus tehdä tällainen profiili. Tämä on loistava työkalu, joka auttaa nuoria löytämään olennaisia, tärkeitä ja syvällisiäkin asioita itsestään, motivaatioprofiilit Suomen koulukenttään tuonut Marjaana Herlevi kertoo.

Profiileja voi verrata jokaiselle omanlaiseen sormenjälkeen.

– Ne ovat kaverin kanssa erilaiset, mutta siltikin molemmat ihan yhtä hyvät, Herlevi toteaa.

 

Mikä RSMP-profiili?

  • Yhdysvaltalaisen Steven Reissin kehittämän motivaatioprofiilin pohjalta erikseen nuorille räätälöity RSMP-koulumotivaatioprofiili (Reiss School Motivation Profile). Voidaan käyttää 12–25-vuotiaiden nuorten kanssa.
  • Standardoitu ja kattava arviointi nuoren psykologisista perustarpeista, kiinnostuksen kohteista, motiiveista ja elämän tavoitteista.
  • Profiili tarjoaa apua elämän- ja urasuunnittelun vaiheisiin. Ennen kaikkea se on tärkeä itsetuntemuksen työkalu.

 

Marjaana Herlevi teki ensimmäiset koulumotivaatioprofiilit Kalevan lukiossa Tampereella lukuvuonna 2012–2013. Sittemmin hän on levittänyt tietoa tästä työkalusta Suomessa ja kouluttanut koulumotivaatiovalmentajia ympäri Suomea. Loppuvuodesta Herlevi toimii Kangasalan lukiolla opinto-ohjaajan sijaisena. Maanantaina 25. marraskuuta Herlevi työsti lukion ensimmäisen vuoden opiskelijoiden tekemiä motivaatioprofiileja edelleen eteenpäin käytännön harjoitteiden avulla.