Hankalien koulumatkojen haitat

Ihmiset, joilla on pitkät koulumatkat, kulkevat yleisimmin bussilla, omalla ajoneuvolla tai omaisten kyydeillä. Pitkällä aikavälillä matkoihin kuluu paljon rahaa, mutta näiden kulujen vähentämiseksi on tarjolla erilaisia tukia. Pitkät koulumatkat rajoittavat yleensä vapaa-aikaa ja opiskeluaikaa. Hankalasti kuljettavat koulumatkat eivät kuitenkaan tarkoita aina pitkää koulumatkaa. Vaikka opiskelija asuu alle kymmenen kilometrin päässä koulusta, hän ei välttämättä pääse tulemaan kouluun huonojen kulkuyhteyksien takia.

Koulumatkoihin saa Kelan koulumatkatukea, jos kulkee bussilla tai omalla ajoneuvolla. Koulumatkatuen saamiseen on kriteereitä, kuten yleensä muihinkin Kelan tukiin. Tärkein on se, että on toisen asteen opiskelija Suomessa. Kelan nettisivun mukaan omalla ajoneuvolla koulumatkatukea haettaessa kriteereitä ovat, että julkista liikennettä tai koulukuljetusta ei ole, julkista liikennettä tai koulukuljetusta voi käyttää vain yhdensuuntaisilla matkoilla viikossa, odotusaika kestää matkoineen keskimäärin yli kolme tuntia päivässä, kuljetusta ei ole yli viiden kilometrin säteellä, kulkutapa vaihtuu useita kertoja kuukaudessa tai lukuvuodessa jostain tietystä syystä.

Oman ajoneuvon käytöstä kustannetaan enintään sadan kilometrin matkat. Rahallista tukea matkan pituuden mukaan saa 52,98–343,14 euroa kuukaudessa. Bussilla kuljettaessa matkan pitää olla yli kymmenen kilometriä, kustannukset yli 54 euroa ja koulumatkoja vähintään seitsemän yhdensuuntaista viikossa. Tukiosuus busseilla kulkiessa on noin 334 euroa. Joka kerta ladatessa lisää arvoa bussikortille on itse maksettava 43 euroa.

17-vuotiaana voi hakea Trafin kautta ajokortin ikäpoikkeuslupaa, jos siihen on erityisiä syitä. Näitä erityisiä syitä ovat yleisimmin pitkät etäisyydet kouluun, töihin, työharjoitteluun, harrastuspaikkaan tai puuttuvat joukkoliikenneyhteydet. Hakemus on Trafin sivuilla, ja se lähetetään postitse tai sähköpostitse. Hakemukseen laitetaan mukaan tarvittavat liitteet, kuten opiskelutodistus tai lisäselvitykset. Hakemuksen päätöksen saannissa kestää pari kuukautta, joten lupaa voi hakea jo neljä kuukautta ennen kuin täyttää 17 vuotta.

Pitkien matkojen takia ei yksinkertaisesti joillekin jää aikaa tai energiaa harrastuksille, koska matkustaminen on vienyt niin paljon aikaa. Jotkut hankalia koulumatkoja kulkevat taas saattavat käyttää enemmän aikaa harrastuksiin kuin kouluun. Tämän seurauksena koulunkäynti saattaa kärsiä. Moni on kuitenkin saanut koulun ja vapaa-ajan tasapainotettua, jolloin matkustamisesta ei ole koitunut niin paljon haittaa.

 Lyydia Köntti, Sara Männik ja Helena Nuut