Lokakaivojen tyhjennysmonopoli voi poistua

Vuonna 2013 alkoi hanke muuttaa kiinteistöhaltijan sopimusperusteinen sako- ja umpikaivolietteen kuljetusjärjestelmä jätehuoltoyhtiön järjestämäksi, pääkaupunkiseudulta ohjatuksi monopoliksi. En tätä hyväksynyt. Hanke on kääntymässä avoimen markkinatalouden eli asukkaiden, yrittäjien sekä kuntien voitoksi. Maaliin on kuitenkin vielä matkaa.

Jaoston puheenjohtajana toiminut Tampereen apulaispormestari väitti Aamulehdessä 4.5.2013 uuden monopolijärjestelmän laskevan hintoja 20−40 prosenttia. Kilpailun katoaminen ei suinkaan ole alentanut hintoja. Päinvastoin. Muutaman vuoden kuluessa hinnat ovat nousseet merkittävästi, paikoitellen kaksinkertaistuneet. Palvelut ovat myös heikentyneet.

Olen pitänyt huolen, että tamperelaiset päättäjät ovat asiakokonaisuudesta tietoisia.

Kuntavaalien jälkeen 2017 Tampereella tehtiin pormestariohjelma. Esitin siihen kirjausta viranomaiselimen paikkajaon muuttamiseksi tasan Tampereen ja maakunnan kesken. Lisäksi esitin palaamista takaisin yrittäjävetoiseen sopimusperusteiseen kiinteistöhaltijan järjestelmään, mikäli asianosaiset kunnat niin haluavat. Kirjauksia ei hyväksytty pormestariohjelmaan. En allekirjoittanut pormestarisopimusta.

Ensimmäinen pieni askel vastuullisempaan suuntaan tapahtui 20.8.2018 Tampereen valtuustossa. Valtuustoaloitteeseeni sako- ja umpikaivolietteen kuljetusjärjestelmän arvioimiseksi hyväksyttiin yksimielinen ponsi. Omistajaohjauksella kilpailutusta pitäisi kehittää niin, että paikallisilla yrittäjillä olisi tosiasiallinen mahdollisuus menestyä.

Seuraava askel tapahtui 16.12.2019 Tampereen valtuustossa. Hyväksyimme yksimielisesti alueellisen jätehuoltolautakunnan paikkamäärän muuttamista niin, että Tampere ja maakunta saavat yhtä monta paikkaa.

Osana päätöksen esittelyä Tampereen apulaispormestari Jäntti totesi, että mikäli jätelain edellytykset täyttyvät ja kyseinen kunta haluaa asiaan uuden ratkaisun, se tehdään. Olen asiassa täysin samaa mieltä. Ratkaisu pitää tehdä − tällä kertaa − puhtaasti laillisuusharkintana. On vertailtava, kumpi järjestelmistä täyttäisi jätelain 37.1 § edellytykset. Laillisuusharkinnan toteuttaminen edellyttäisi myös maakunnassa riittävän selkeän poliittisen tahdon esittämistä.

On tärkeää, että kevään 2021 kuntavaaleissa jokaisessa kunnassa Pirkanmaalla valitaan senkaltaisia valtuutettuja, jotka uskaltavat edistää asiaa.

Aarne Raevaara

kaupunginvaltuutettu, Tampere, alueellisen jätehuoltojaoston jäsen 2013−2017