Kulttuurivartin aiheena on mahtava säveltäjäviisikko

Kangasalan Lepokodin Kulttuurivartissa puhutaan ensi sunnuntaina venäläisestä säveltäjäryhmästä, josta käytetään suomeksi yleensä nimeä Mahtava viisikko. Säveltäjäviisikon tavoitteena oli säveltää leimallisesti venäläistä musiikkia sen sijaan, että olisi jäljitelty länsieurooppalaisia säveltäjiä.

Ryhmä muodostui 1800-luvun puolivälissä Mili Balakirevin ympärille. Balakireviä lukuun ottamatta ryhmän muut jäsenet olivat valmistuneet aivan muuhun kuin muusikon ammattiin, ja osa harjoitti ensimmäistä ammattiaan hyvinkin menestyksellisesti säveltämisen rinnalla. Linnoituksiin erikoistunut César Cui eteni sotilasurallaan kenraaliksi ja tykistöakatemian professoriksi asti. Modest Musorgski jätti sotilasuran 1850-luvun lopussa. Nikolai Rimski-Korsakov ehti toimia muutaman vuoden meriupseerina ennen kuin säveltäminen ja opettaminen vei kokonaan. Aleksandr Borodin saavutti menestystä paitsi säveltäjänä myös kemian tutkijana ja Pietarin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan orgaanisen kemian professorina.

Suomi–Venäjä-seuran Kulttuurivartti pidetään sunnuntaina 9. helmikuuta kello 14. Arja Ahteen otsikkona on Kaksi upseeria, kemisti, virkamies ja Mili Balakirev: mahtava säveltäjäviisikko.