Liikennöitsijä Artturi Tiuran elämäkerta vakuutti tuomariston – tieliikennehistorian Mobilia-palkinto myönnettiin Pirkko-Liisa Kastarille

Vuoden 2020 tieliikennehistorian Mobilia-palkinto on myönnetty teokselle Artturi Tiura, Linja-automiehen elämä ja autot (2019). Voittajateos kertoo kurulaisen liikennöitsijän Artturi Tiuran (1908–1991) elämästä ja välittää samalla pohjoishämäläisen maaseudun elämänmenoa läpi 1900-luvun. FT, toimittaja Pirkko-Liisa Kastari kuvaa Tiuraa ihmisenä, yrittäjänä ja työnantajana, mutta kertoo perusteellisesti myös linja- ja maitoautojen kuljettajien, rahastajien ja autonasentajien työstä sekä tiestön kunnon merkityksestä heidän työssään. Kastari on tehnyt elämänuransa sanomalehden toimittajana, pisimpään Hämeen Sanomissa.

Pirkko-Liisa Kastari kertoo, että aloite Artturi Tiuran elämäkerralle tuli lammilaiselta linja-autoharrastaja Matti Veräväiseltä.

– Veräväinen tiesi, että olen Artturi Tiuran tavoin Kurusta kotoisin. Tunsin Tiuran elämänpiirin ja taustan. Suostuin työhön osaksi kurulaisesta kotiseuturakkaudesta, Kastari valottaa projektin alkua.

Kirjoittaminen alkoi vuonna 2013 ja kesti muiden töiden ohessa viisi vuotta. Artturi Tiuran persoona osoittautui projektin aikana kiehtovammaksi kuin Pirkko-Liisa Kastari oli osannut ajatellakaan.

– Tiurasta on lukemattomia kaskuja. Ne olivat yksi tapa kertoa Tiuran värikkäästä persoonasta, Kastari kertoo.

Tiuran arkistoja ei ole tallella, joten Pirkko-Liisa Kastari haastatteli lukuisia henkilöitä, jotka kertoivat työstään Tiuran kuljettajina, rahastajina ja asentajina. Muistitiedon ansiosta kirjasta ei Kastarin mielestä tullut tavanomaisen elämäkerta, vaan kuvaus 1900-luvun maaseudun ihmisten elämästä ja yhteyksistä maailmalle.

– Kiitos Mobilian loistavan arkiston, kirjasta tuli myös kattava esitys Tiuran autokannasta, Kastari kiittää.

Palkintolautakunta luonnehti Pirkko-Liisa Kastarin teosta kokonaisuudessaan ammattitaitoisesti toteutetuksi. Antaumuksella kirjoitettu kirja perustuu vankkaan lähdeaineistoon. Se sisältää paljon ajankuvaa Tampereen ympäristöstä. Artturi Tiuran tarinan taustalla ovat Suomen historian käännekohdat ja liikenteen muutosvuodet. Kerronta on sujuvaa ja helppolukuista. Kirjan kuvitus on ainutlaatuinen, sillä 150 valokuvasta suurin osa on ennen julkaisemattomia. Erityistä kiitosta sai runsas muistitiedon käyttö.

Lisäksi palkintolautakunta halusi jakaa kunniamaininnan KT Jorma Nykäsen teokselle Lapin puutavara-autokuljetusten toimintahistoriaa (2017). Nykästä kiitettiin mielenkiintoisesta aihevalinnasta. Kirja käsittelee metsäteollisuuden ja puutavarakuljetusten arkipäivän historiaa, jota ei ole historiateoksissa paljon huomioitu. Omakohtaisuus toi kerrontaan omaleimaisuutta, ja muistitietoa oli tässäkin kirjassa hyödynnetty paljon.

Mobilia-palkinnon myöntämistilaisuudessa kunniamaininnan sai KT Jorma Nykänen (vas.), Mobilian edustajana tilaisuudessa museonjohtaja Heidi Rytky, palkintolautakunnan puheenjohtaja Suomen historian dosentti Marko Tikka ja Mobilia-palkinnon saanut Pirkko-Liisa Kastari. Kuva: Janne Kähkönen

Kilpailuun osallistui tänä vuonna kuusi ehdokasta, joista kaikki olivat tietokirjoja. Taso oli tuomariston mukaan tasaväkinen, mutta palkitut teokset erottuivat sillä, että ne olivat useimmilla arvioiduilla osa-alueilla hyvin toteutettuja. Raati painotti arvioinnissa luettavuutta, tiedon tasoa ja luotettavuutta, taittoa ja painatusta, yleisilmettä sekä luovuutta.

Palkintolautakunnan puheenjohtajana toimi Suomen historian dosentti Marko Tikka ja jäseninä FT Tiina Miettinen, toimituspäällikkö Harri Domonyi, asiantuntija Jarmo Koistinen sekä ajoneuvoharrastajat Juha Hämäläinen ja DI Juhani Intosalmi.

Mobilia säätiö jakaa joka toinen vuosi 4 000 euron arvoisen tieliikennehistorian Mobilia-palkinnon. Palkinto voidaan myöntää tutkijalle, tutkijaryhmälle, opiskelijalle, toimittajalle tai muulle henkilölle, joka on julkaissut tieliikenteen alalta kirjan, tutkimuksen, opinnäytetyön, dokumenttiohjelman tai muun paperi- tai sähköisessä muodossa julkaistun teoksen elokuun 2017 jälkeen. Palkinnon tavoitteena on edistää korkealaatuisen historiatiedon tuottamista, kansantajuistamista ja julkaisemista tieliikenteen alalta. Sen lahjoittavat Mobilia säätiön taustayhteisöt.