Metsäkeskus kehottaa seuraamaan yksityisteiden kelirikon etenemistä

Suomen metsäkeskuksen mukaan painorajoitusmerkki kannattaa laittaa, jos kelirikon myötä tien kantavuus laskee jossain kohdin niin paljon, että raskas ajo voisi rikkoa tien tai ajoneuvon.

Suomen metsäkeskuksen mukaan pian on alkamassa runkokelirikon vaihe, jolloin rakenteeltaan huonokuntoisempien teiden liikennettä kannattaa rajoittaa.

Pysyvän liikennemerkin laittaminen yksityistielle edellyttää aina tiekunnan päätöstä ja kunnan suostumusta. Tien kunnosta johtuvan tilapäisen painorajoitus- tai varoitusmerkin laittaminen on sen sijaan tiekunnan toimielimen oikeus ja velvollisuus. Painorajoitusmerkki kannattaa laittaa, jos kelirikon myötä tien kantavuus laskee jossain kohdin niin paljon, että raskas ajo voisi rikkoa tien tai ajoneuvon.

Liikennemerkin myötä vähenee tiekunnan vastuu mahdollisen onnettomuuden aiheuttamista vahingoista – samoin toimitsijamiehen tai hoitokunnan oma vastuu, jos jotain tapahtuu.

Metsäkeskuksen mukaan tietyt toiminnot pitäisi voida hoitaa mahdollisuuksien mukaan kelirikkonakin. Tärkeitä ajoja ovat muun muassa maidon ja jätteiden kuljetus. Myös hälytysajoneuvojen on päästävä kulkemaan. Niinpä muuta vähemmän tärkeää raskasta liikennettä on syytä rajoittaa jo ennen kuin tie ”katkeaa”, jotta elintärkeä liikenne saataisiin hoidettua.

Puun kuljetus tai metsäkoneiden siirtäminen eivät ole sellaista pakollista liikennettä, jota saisi painorajoituksista huolimatta harjoittaa. Metsäteollisuus ja metsänhoitoyhdistykset varautuvatkin kelirikkoon siirtämällä etukäteen puuta kantavien teiden varsilla oleviin välivarastopaikkoihin. Yleensä puutavarankuljetukset ovat huipussaan maaliskuussa.

Metsäkeskuksen mukaan on erityisen tärkeää, että tiekunnat poistavat painorajoitusmerkit heti kelirikon päätyttyä, vaikka maanviljelystyöt eivät sitä vaatisikaan eikä puukasoja näkyisi tienvarressa. Metsä- ja maansiirtokoneiden kuljetustarve voi kuitenkin olla tuolloin hyvinkin ajankohtainen.

Painorajoitusmerkin tonnimäärä tulee mitoittaa aina tien kantavuuteen.

Yksityistielaki edellyttää, että tie pidetään tieosakkaiden liikennetarvetta vastaavassa kunnossa. Näin ollen pysyvät painorajoitustaulut läpi vuoden ovat lain vastaisia, ellei rajoituksen kohteena ole silta. Jos tie ei ole tieosakkaiden liikennetarvetta vastaavassa kunnossa, on toimielimen syytä lähetä valmistelemaan esitystä tiekunnan kokoukselle tien parantamishankkeesta.