Vasemmisto arvostelee lomautuksia ja palkanmaksun keskeyttämistä

Kangasalan suunnittelemat laajat työntekijöiden lomautukset ja palkanmaksun keskeyttäminen taloudellisen laskusuhdanteen oloissa vaikeuttavat ihmisten toimeentuloa, heikentävät kulutuskysyntää sekä siten pahentavat ja syventävät lamaa. Tilapäiset säästöt kostautuvat myöhemmin alenevina tuloina.

Leikkaukset tekevät korona-kriisistä toipumisen vaikeammaksi. Maan hallitus on vedonnut, etteivät kunnat ala irtisanoa tai lomauttaa. Kuntataloutta on tarkoitus helpottaa muun muassa yhteisöveron jako-osuuksien määräaikaisella nostamisella. Lähiaikoina annettavassa verojen maksulykkäystä koskevassa esityksessä kunnille kompensoitaisiin täysimääräisesti verojen maksulykkäyksestä johtuva siirtymä seuraaville vuosille. Kuntaliitto esittää myös aiempien hallituksien päätöksillä syntyneen valtionrahoituksen jälkeenjääneisyyden paikkaamista.

On tutkittava mahdollisuudet siirtyä toisiin työtehtäviin, kuten vanhusten hoivaan, laitosten ja koulujen kesähuoltoon, ruoanvalmistukseen, kuljetuksiin koululaisten koteihin ja vanhuksille ilman palkanmaksun keskeyttämistä, kuten Turku on tekemässä. Koulunkäynnin ohjaajia tarvitaan, kun lapset ovat etäopetuksessa. Tampereella siirretään sote-tehtäviin opetuksesta ja varhaiskasvatuksesta työntekijöitä, joilla on vähintään lähihoitajan pätevyys.

Henkilöstö, jolla ei ole järkevää tekemistä, voidaan laittaa vuosilomalle porrastetusti toukokuulle pariksi viikoksi kerrallaan, jotta lomautuksilta vältyttäisiin.

Hallituksen päätös selvästä rahasta kuntatalouden pelastuspaketiksi on tulossa huhtikuun alussa. Tässä tilanteessa Kangasalan kaupungin ei tule lomauttaa työntekijöitään.

Kangasalan Vasemmistoliitto ry