Testamenttivaroja vähävaraisten ja hautausmaan hoitoon

Pälkäneen seurakunta on saanut testamenttilahjoituksia diakoniatyöhön ja Luopioisten hautausmaan hoitoon.

Paavo Vuori sekä Pirkko ja Sinikka Hoppula testamenttasivat yhteensä 30 000 euroa paikkakunnan vähävaraisten hyväksi tehtävään työhön. Vuoren testamentti on määrältään 10 000€ ja Hoppulan testamentti 19 999€. Diakoniaviranhaltijat ja diakoniapappi yhdessä diakonian vastuuryhmän kanssa valmistelevat kirkkoneuvostolle ehdotuksen testamenttivarojen käytöstä.

Risto Ratassalo testamenttasi koko 44 000 euron omaisuutensa Luopioisten hautausmaan hoitoon. Kirkkoneuvosto valmistelee testamentin käyttöä.