”Asiat voivat riidellä, mutta eivät ihmiset” – luottamus on ansaittava tekojen kautta, uudelta valtuutetulta vaaditaan kärsivällisyyttä

Jukka Lindfors tuntee haikeutta siitä, ettei jatkossa enää ole aktiivisesti mukana kunnallispolitiikassa, ja tietty pitkä elinkaari tulee tiensä päähän. Uutta valtuutettua hän kannustaa pitkäjänteisyyteen ja kärsivällisyyteen. Kunnallinen päätöksenteko on usein hidasta. Lindfors kuvattiin kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen helmikuussa.

Pitkään kunnallispolitiikassa vaikuttaneella Jukka Lindforsilla on yksi neuvo tulevalle valtuutetulle: Äänestäjien luottamus on aina ansaittava. Teot ratkaisevat.

– Olen myös oppinut sen, etteivät asiat välttämättä ratkea hetkessä. Kunnallisia asioita ei ratkaista päivissä, harvoin viikoissakaan. Kärsivällisyys on tarpeen.

Liikuntahalliakin mietittiin aikanaan pitkään, mutta näin jälkeenpäin se on Lindforsista vain hyvä. Led-valotkin kannatti vasta uusia, koska hinnassa voitettiin ja saatiin entistä paremmat.

Ennen vuotta 1973 poliisimies ei saanut olla mukana kaikissa kunnallisissa päättävissä elimissä. Lindforsin kunnallispoliittinen ura alkoi sivistyslautakunnasta. Vuodesta 1988 hän on istunut kunnanvaltuustossa, eripituisia kausia kunnanhallituksessa ja muissa luottamustehtävissä. Mies on yhä vireä, vaikka ikää on mittarissa 84.

– Luoja on antanut minulle hyvän terveyden, siitä kiitos.

Euro sanelee

Lindfors korostaa, ettei kukaan pysty yksin päättämään mistään. Euro on lopulta se, joka sanelee monta asiaa – halusimmepa me sitä tai emme. Kuntaliitos on määrännyt tahdin tietyllä tavalla myös.

– Kun keskukset, Onkkaala ja Luopioisten kirkonkylä, voivat hyvin, tämä säteilee elinvoimaa myös muualle.

Lindforsin mielestä on syytä ymmärtää sekin, ettei pikkukunnassa kaikkea millään pystytä kehittämään samalla mitalla.

– Demokratiaan kuuluu, että asiat riitelevät, mutta eivät ihmiset. Kamalaa se olisi, jos kaikesta oltaisiin koko ajan samaa mieltä.

Valtuuston kokousten pituus vaihtelee paitsi asioiden mutta myös asioiden valmistelun mukaan. Vaikka asia olisikin hyvin valmisteltu, puheenvuorot ovat perusteltuja.

Rikkinäinen kausi

Kuluvaa valtuustokautta Lindfors kuvaa ennen kaikkea rikkinäiseksi. Johtavien viranhaltijoiden suuri vaihtuvuus on leimannut neljää vuotta.

– Valtuuston työskentelyä tuo suuri vaihtuvuus on jumiuttanut. Tilanne näyttää nyt valoisammalta.

Viranhaltijoiden suuri vaihtuvuus näyttää huonolta ulospäin. Julkista kuvaa ovat kolhineet myös vajoavan rivitalon asia ja Rohola. Roholasta Lindfors sanoo, ettei sen hienompaa asuinaluetta ole.

Kuntamainokseksi eivät enää tulevaisuudessa riitä puhtaat vedet ja hienot harjumaisemat, vaan pitää tarjota muutakin. Näitä ovat julkisen liikenteen sujuminen, yritysten saaminen Pälkäneelle ja entistä näkyvämpi yhteistyö Tampereeseen ja kaupunkiseutuun.

– Kunnan johdon tehtävänä on koettaa vaikuttaa tuon yhteistyön lisäämiseen, jotta myös Pälkäneelle on mahdollista saada imua Tampereen kasvusta, Jukka Lindfors miettii.