Miten liikennemäärät ovat viime vuosina kehittyneet Lahdentiellä, entä tieliikenneonnettomuudet?

Miten liikenne on viime vuosina soljunut Lahdentiellä välillä Kangasala–Pälkäne tieliikenneonnettomuuksien valossa, selviää ainakin joiltakin osin poliisin tilastoista.

Karkeasti poliisin tilastoista selviää, että koronan alettua vuoden 2020 maaliskuussa, myös onnettomuudet liikenteessä vähenivät. Yhä suurempi joukko ihmisiä jäi etätöihin, ja muutenkin liikenne hiljeni ihmisten vietettyä paljon aikaa kotona.

Kun Pälkäneellä tiellä 12 sattui vuonna 2020 kolme liikenneturvallisuuden vaarantamista, vuonna 2019 liikenneturvallisuuden vaarantamisia kirjattiin neljä. Lisäksi vuonna 2019 kirjattiin kaksi liikennerikkomusta, huumausaineen käyttörikos, kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta, rattijuopumus ja eläinonnettomuus.

Kangasallakin koronavuosi hiljensi onnettomuuksia. Kun vuonna 2020 sattui yksi liikenneturvallisuuden vaarantaminen ja yksi törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen, edellisvuonna näitä kirjattiin kahdeksan. Tosin joukossa ei tuolloin ollut yhtäkään törkeää tapausta. Lisäksi vuonna 2019 kirjattiin törkeä rattijuopumus, kaksi liikennerikkomusta ja kaksi eläinonnettomuutta. Viimeksi mainittu sattui myös koronavuonna 2020.

– Kun sitten vertaa vuotta 2021, Kangasalan kohdalta liikenneturvallisuuden vaarantamisia kirjattiin Lahdentiellä kuusi ja yksi törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen, sanoo rikosylikonstaapeli Jari Ahola Sisä-Suomen Kangasalan poliisiasemalta.

Vastaavasti Pälkäneellä Lahdentiellä vuonna 2021 kirjattiin vain yksi liikenneturvallisuuden vaarantaminen.

Entä autojen määrä?

Lahdentieltä Kangasalan ja Pälkäneen väliltä ei löydy tarkkoja tietoja liikennemääristä sen kummemmin Väylävirastolta kuin Fintrafficiltakaan. Lähin liikenteenlaskentapiste sijaitsee Kangasalan Suoramalla.

Suoraman pisteellä liikennemäärät ovat Fintrafficin mukaan kehittyneet edelliseen vuoteen verrattuna seuraavasti 2019: 4,2 prosenttia, 2020: -7,1 ja vuonna 2021 luku oli 9,4 %. Vastaavat kehityslukemat koko Pirkanmaan ely-keskuksen liikennealueella ovat olleet 2019: 0,5 %, 2020: -7,6 %, 2021: 3,9 %.

Kehityksen perusteella Suoraman pisteen liikennemäärät ovat kasvaneet koko Pirkanmaan ely-keskuksen liikennealuetta huomattavasti enemmän.

– Notkahdus liikennemäärissä vuonna 2020 kertoo koronaviruksen aiheuttamasta liikkumisen vähenemisestä, sanoo asiantuntija Mikko Tuomivirta Fintraffic Tie oy:stä.

Tarkemmassa liikennemäärien tutkailussa Suoraman laskentapisteestä selviää, että vuonna 2021 vuorokausiliikennettä oli jo vuotta 2019 enemmän.

Kun vuonna 2019 kaikki ajoneuvot mukaan laskettuna, vuoden keskimääräinen vuorokausiliikenne nousi 14 643:een, vuonna 2021 se oli jo 14 879 ajoneuvoa.

Vuoden 2021 liikenteestä kevyitä ajoneuvoja oli 14 156 ja vastaavasti raskaita ajoneuvoja 724. Vuonna 2019 lukemat olivat: 13 939 ja 704.

Leimallisimmin pahimpana koronavuonna 2020 kaikkien ajoneuvojen määrät olivat 13 602, joista kevyitä ajoneuvoja 12 940 ja raskaita 662.