Täydestä vauhdista kohti joulurauhaa

Pauliina Pikka.

”Nyt mä tunnen kuinka vauhti kiihtyy…” Näin on voinut lauleskella viime kuukausien aikana. Näinhän se monesti syksyisin on – vauhti kiihtyy, kunnes päästään hiljalleen laskeutumaan joulurauhaan. Vuoden lopun kynnyksellä on aina hyvä katsoa kuluneeseen vuoteen.

Tämä vuosi on ollut monenlaisen kehittämisen ja uusien alkujen aikaa Pälkäneellä. Viimeisimmässä kunnanhallituksessa saimme kaavoituskatsauksen myötä todeta, kuinka paljon kaavahankkeita on tänä vuonna viety eteenpäin Pälkäneen elinvoiman ja asukkaiden hyvinvoinnin kehittämiseksi. Vilkkaalta näyttää myös tuleva kaavoituksen vuosi. Kaavojen toteutuminen heijastelee tulevien vuosien investointeihin, ja talousarvioesityksessämme onkin nyt kohtuullisen laaja investointiohjelma, joka sisältää niin vanhan kunnossapitoa ja perusparannusta kuin myös täysin uudenkin kehittämistä. On tärkeää, että investoimme toimintaympäristöömme. Investoinnit säteilevät niin asukkaiden arkeen, vapaa-aikaan kuin myös siihen kuntakuvaan, jota Pälkäne ympäristöönsä välittää.

Tämän vuoden alusta meillä on toiminut elinkeinopoliittinen työryhmä, jossa on mukana niin kunnan kuin yritystenkin edustajia. Olemme käsitelleet yhdessä ajankohtaisia teemoja, pyrkineet kuuntelemaan yrittäjien näkemyksiä kunnan kehittämiseen sekä saaneet palautetta niistä kipupisteistä, joita yritysten kehittymisessä on. Näitä työstämme yhdessä eteenpäin entistä paremman toimintaympäristön takaamiseksi ja yrittäjien viihtymiseksi alueellamme.

Starttasimme nyt syksyllä käyntiin myös maapoliittisen ryhmän, joka taasen pohtii tulevaisuuden painopisteitämme alueellisen kehittämisen suhteen. Agendalla on varmasti tulevina vuosina niin maapoliittisen ohjelman uudistaminen, rantojen kehittäminen kuin myös vapaa-ajan asuntojen muuttaminen ympärivuotiseen käyttöön. Tässäkin toiminnassa tavoitteena on hyvän kehityksen edistäminen kunnassa sekä erilaisten asumis- ja työympäristöjen mahdollistaminen.

Kuntaorganisaation eri toimialoilla on tehty valtavasti kehitystyötä palveluissa kuluneen vuoden aikana ja toki myös sitä arjen tärkeää puurtamista, joka pitää pyörät pyörimässä ja varmistaa palveluiden toimimisen. Uutena toimintamuotona on alkanut muun muassa metsäeskareiden toiminta ja muutenkin luontosuhteen luomiseen kiinnitetään Pälkäneellä aivan erityistä huomioita koko koulupolun halki esimerkiksi omaa koulumetsää hyödyntämällä. Pälkäneellä on myös kehitetty neuvoloihin ihan oma lukuresepti, joka kannustaa perheitä ja lapsia lukemisen pariin jo varhain ja on hyvä lippulaiva lukutaidollakin profiloituneelle kunnallemme.

Ensi vuoden alusta kunnan toiminta muuttuu sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen suhteen, kun niiden järjestämisvastuu siirtyy Pirkanmaan hyvinvointialueelle. Palveluiden osalta se ei vielä vuoden alusta tarkoita juurikaan käytännön muutoksia, sillä järjestelmä ei ole vielä ollenkaan valmis ja niin organisaatio kuin palvelutkin tulevat varmasti hakemaan muotoaan vielä vuosia. Pälkäneen kuntaorganisaatiolle muutos ei ole niin suuri kuin monelle muulle, koska meidän sosiaali- ja terveyspalvelut ovat jo nyt olleet Kangasalan kaupungin järjestettävänä. Odotamme hyvinvointialueuudistukselta hyvää kuntayhteistyötä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyössä sekä avointa ja selkeää tiedottamista ja uudenlaisia vaikutusmahdollisuuksia.

Pälkäneen vuosi on ollut täynnä toinen toistaan hienompia tapahtumia ympäri Pälkänettä. Monet tapahtumista omaavat perinnettä jo pitkältä aikaa ja osa oli taas täysin uudenlaisia avauksia. Näistä uusista avauksista haluan nostaa muutaman. Toukokuun viimeisenä lauantaina järjestettiin Ihana Pälkäne –messutapahtuma Aitoon Honkalassa. Tapahtuma kokosi kirjaimellisesti yhteen koko Pälkäneen ja lähialueen niin yritysten, yhdistysten, järjestöjen kuin kävijöidenkin osalta. Se oli Yhteinen Pälkäne –hankkeen suuri voiman ponnistus, eikä sen eteen tehty työ mennyt varmastikaan hukkaan. Mielestäni yhteisöllisyys ja yhteinen henki on säteillyt laajalle ja toivottavasti jatkaa säteilyään, sillä yhdessä olemme

kuitenkin enemmän.

Sisukkaiden sinkkujen ja muidenkin voimanponnistusta tarvitsivat myös ensi kertaa järjestetyt Kohtaa kultasi Kukkialla –sinkkufestarit, jotka olivat jälleen osoitus paikallisesta toimeliaisuudesta, idearikkaudesta ja yhdessä tekemisestä. Toivottavasti festarit poikivat uusia rakkaustarinoita.

Kolmantena nostan esille Kyynärön lavan koko päivän kestäneet 75-vuotisjuhlallisuudet, jotka olivat osoitus pienen kylän kyvystä saada aikaan hienoja asioita. Juhla oli sympaattinen, nostalginen ja lämminhenkinen. Illan päälle tunnelma nousi kirjaimellisesti lavan kattoon ja sen ylikin, kun Heikit Silvennoinen ja Hela pääsivät vauhtiin bändinsä kanssa. Pieni kyläyhdistys otti suuren riskin ja se varmasti kannatti.

Korona ei ole poistunut keskuudestamme, mutta onneksi se ei enää säätele jokapäiväistä arkeamme ja toimintaamme. Surullista kyllä, poikkeuksellisia aikoja elämme silti Venäjän hyökkäyssodan vuoksi, jonka vaikutukset ovat varsin laajamittaisia. Pälkäneläiset ovat olleet avuliaita ja vastaanottavaisia ja olemme päässeet majoittamaan kuntaamme useita kymmeniä ukrainalaisia. Töitä Pälkäneeltä on löytynyt heille mukavasti, mutta asuntojen suhteen olemme tiukoilla, sillä vapaita vuokra-asuntoja ei juurikaan ole.

Vilkas, tapahtumarikas ja työntäyteinen vuosi lähenee loppuaan. Pälkäneen joulunavauksessa Nuijantalolla pääsitte yllättämään minut totaalisesti marraskuun viimeisenä perjantaina. Valinta Vuoden kunniapälkäneläiseksi tuli täydellisenä yllätyksenä ja olin siinä hetkessä lähes sanaton. Nöyrästi olen kiitollinen ja mieltäni lämmittää, että Pälkäneen eteen tekemäni työ on nähty tärkeänä.

En kuitenkaan koe ansaitsevani tuota tunnustusta yksin. Minulla on loistava joukkue tukenani ja työtä tekemässä niin kunnan henkilöstöorganisaatiossa kuin luottamushenkilöidenkin osalta. Täällä on hyvä olla sekä tilaa yhteiselle keskustelulle ja kehittämiselle. Koen olevani etuoikeutettu saadessani tehdä tätä työtä.

Kiitos Pälkäne ja pälkäneläiset! Työ jatkuu.

Rauhaisaa joulun aikaa sekä toiveikasta vuotta 2023 toivottelee,

Pauliina Pikka

Pälkäneen kunnanjohtaja