Nykyaikaiseen kaupunkiin mahtuu monenlaisia kouluja – ”Koulun alasajaminen ja erityisesti tapa, jolla asiaa on Kangasalla hoidettu, kaihertaa Raikussa”

Raikun koulun alasajaminen ja erityisesti tapa, jolla asiaa on Kangasalla hoidettu, kaihertaa Raikussa koulu- ja kyläyhteisöä. Itsekin olen opettajana pettynyt siihen, miten avoimuutta vaaliva, “kasvun ja oppimisen edelläkävijäksi” itseään tituleeraava kaupunki on asiassa menetellyt. Erityisen pettynyt olen siihen, että koulun sulkemiseen liittyvät kuulemiset järjestään nyt, kun opetus on jo lopetettu, lapset ja henkilökunta siirretty muualle ja lisäksi päätetty, ettei rakennuksen korjaamiseen budjetoida rahaa. Tällainen kuuleminen vaikuttaa melko näennäiseltä. Haluaisin vielä nostaa esille, mitä kaikkea kyläkoulu mahdollistaa.

Ei ole olemassa vain yhtä oikeanlaista koulua, yhtä oikeaa tapaa oppia ja opettaa. Voisi jopa ajatella, että edistykselliseen kaupunkiin mahtuu monenlaisia kouluja: niin upouusia ja viimeisimmällä teknologialla varustettuja yksiköitä, kuin perinteisempiä ja pienempiä kouluja, joissa ympäröivä luonto ja oppimisyhteisön pienuus mahdollistavat aivan omanlaistansa toimintaa. Koulunkäynti pienessä yksikössä voi olla tietyille lapsille pelastus ja mahdollistaa sellaista toimijuutta, joka isossa yksikössä ei olisi mahdollista. Tällaisia kehityskaaria on Raikun koulussakin nähty useita. Ja saanen sanoa: nykyaikainen opetus onnistui Raikun välineistöllä kerrassaan hyvin. Erityislaatuista kyläkoulussa on myös se, miten tiiviisti koulu kytkeytyy ympäröivään yhteisöön ja synnyttää elämää ympärilleen. Raikun koulusta lämpimiä muistoja on monilla ainakin kyläkoulukahviloista, lasten maatalousnäyttelyistä sekä yhdessä isovanhempien ja kyläläisten kanssa tehdyistä luontoretkistä. Toivoisin, että Kangasalan kaupunki uskaltaisi olla suunnannäyttäjä siinä, että hyvä ja lapsen kasvua tukeva oppimisympäristö voi olla monenlainen.

Raikun koulun henkilökunnalla on ollut halua ja visioita kehittää koulua yhä enemmän luontokoulu-tyyppiseen suuntaan. Parhaimmillaan Raikun koulu voisi olla koko kaupunkia ja sen kouluja hyödyttävä oppimiskeskus: koulun metsäinen pihapiiri järven rantoineen sekä läheiset harjumaastot ovat aivan mahtavia oppimisympäristöjä itsessään. Lähistöllä toimii myös esimerkiksi useita ruuantuottajia, joiden kanssa koulu on perinteisesti tehnyt yhteistyötä. Raikku sijaitsee vain 10 minuutin ajomatkan päässä Kangasalan keskustasta, joten monelta kaupungin koululta olisi lyhyt matka kuljettaa oppilaat Raikkuun opiskelemaan päiväksi tai vaikka yön yli leirikouluun. Raikun koulussa on kaikki edellytykset opetussuunnitelman mukaiselle toiminnalle, jossa yhdistyy mm. ekologisesti kestävän elämäntavan rakentaminen, luonnon ymmärtäminen ja kunnioittaminen, vuorovaikutus ympäröivän yhteisön kanssa sekä yrittäjyyskasvatus.

Lopuksi haluan sanoa, että olen itse nuorena opettajana todella kiitollinen, että sain työskennellä ja kasvaa ammattiini pienessä koulussa. Toivon, että yhä useammassa kunnassa uskallettaisiin nähdä pienet koulut mahdollisuuksina. Ei kuluerinä, ei tiensä päähän tulleina rakennuksina, ei vanhanaikaisina oppimisympäristöinä – vaan mahdollisuuksia täynnä olevina kasvuympäristöinä lasten elämän alkutaipaleella.

Henriikka Hietaniemi

Raikun seudun kyläyhdistyksen hallituksen jäsen

Raikun koulun entinen opettaja