MAINOS

Meidän Ilmari vaalii yhteyttä kansalaisiin – kansanedustajan työtä ihmislähtöisesti ja kokonaisvaltaisesti

Kipakka maaliskuinen pakkanen on purrut kansanedusta Ilmari Nurmisen poskipäitä, kun hän ollut tyypilliseen maanantaiseen tapaansa kohtaamassa pirkanmaalaisia turuilla ja toreilla. Punaposkinen parlamentaarikko hymyilee aurinkoisesti, sillä hänellä on ollut monta rakentavaa keskustelua maakuntalaisten kanssa. Kuntapäättäjänä ja lainsäätäjänä Nurminen arvostaa suuresti suoraa kansalaispalautetta. Hän kunnioittaa kriittisiäkin kannanottoja, sillä kokenut yhteistenasioiden hoitaja tietää, että kolikolla on vähintään seitsemän puolta. Avoin debatti edistää kansa- ja yhteiskunnan hyvää.

Kannattaja on tuonut Nurmiselle taidokkaasti sidotun kukkakimpun, jonka hehkuvan punaiset ja samettimaisen pehmeäpintaiset ruusut hehkuvat kiitollisuutta. Nurminen korostaa aktiivisen ja elävän yhteyden säilyttämisen merkittävyyttä ihmisiin.

– Minulle on tärkeää olla korva elämänsyrjässä. Arjen asioista kiinnostuneena ihmiset kertovat vuolaasti omista oloistaan. Tarinat ovat avainasemassa, kun eduskunnassa käsittelemme asioita, jotka vaikuttavat kansalaisten elinoloihin.

Nurminen kohtaa myös ruohonjuuritason ongelmia ja vaikeuksia. Hän auttaa ihmisiä esimerkiksi työkyvyttömyyseläkkeiden, hoidon laiminlyöntien, Kela-asioiden ja ylipäänsä sellaisten tapausten ratkomisissa, joissa ihmiset hakevat kohtuutta, oikeutta ja oikeudenmukaisuutta. Nurminen on asiantuntijajäsenenä Tampereen Diabetesyhdistys ry:ssä. Hän on myös mukana Pirkanmaan Omaishoitajat ry:n toiminnassa.

Kansanedustaja kokee olevansa palvelutehtävässä. Nurminen toteaa kansalaisten olevan parhaita asiantuntijoita yhteiskunnan apujen ja palveluiden toimivuuden, saatavuuden sekä laadun suhteen.

Kansanedustaja Ilmari Nurmisen mukaan parlamentaarikon työssä tarvitaan vahvoja sosiaalisia taitoja. Kansanedustajan on oltava uskottava ja luotettava. Nurminen kertoo, että neuvottelukyvyt olivat tuiki tärkeät päättyneellä nelivuotiskaudella muun muassa sote-uudistusta hiottaessa. Nurminen toimi sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenenä. (Kuva: Rami Marjamäki)

Kiinnostavia tehtäviä, ponnisteluja asioiden kohentamiseksi

Ilmari Nurminen korostaa kansanedustajan oman ryhmän me-hengen ja yhteistyökyvyn suurta merkitystä. Hänen mielestään kansanedustajan voima on tämän henkilökohtaisessa osaamisessa sekä kyvykkyydessä verkostoitua ja tehdä tiivistä yhteistyötä.

Nurminen sanoo, että kansanedustaja saa niin paljon tietoa, kun hän tarvitsee. Eduskuntatalo on todellinen tietopankki.

– Päättyneellä nelivuotiskaudella työskentelin laki-, sosiaali- ja terveys- sekä työelämä- ja tasa-arvovaliokunnissa. Lakivaliokunnassa olin varajäsenenä. Kahdessa muussa valiokunnassa jäsenenä. Juuri sosiaali- ja terveysvaliokunta on ollut minulle hyvin mieluinen, sillä se on ollut vaikuttamis- ja näköalapaikka muun muassa historialliseen sosiaali- ja terveyshuollon ja pelastustoimen uudistukseen.

Kansaneläkelaitoksen valtuutettuna ja varapuheenjohtajana Nurminen seuraa Kelan hallintoa ja toimintaa.

Nurminen kiittelee eduskunnan korkeatasoista kansainvälistä toimintaa ja parlamentin yhteyksiä muihin valtioihin. Nurminen oli Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan varajäsen vuoden 2021 heinäkuusta lähtien. Tällä Pohjoismaiden parlamenttien ja hallitusten välisellä yhteistyöelimellä on juuri tässä maailmantilanteessa tärkeä rooli.

Ilmari Nurminen on ollut kouluiästä lähtien kiinnostunut yhteiskunnasta. Kansanedustajana toimiminen tarjoaa vastuullisia tehtäviä. – Haluan edetä poliittisella urallani ja tarttua haasteellisiin tehtäviin. Eduskuntatyö jos mikä on yhdessä tekemistä. Kun kansanedusta saavuttaa oman ja naapuriryhmiensä luottamuksen, jälkeä syntyy. (Kuva: Rami Marjamäki)

SDP osoitti muutoksen mahdollisuuden

Kansanedustaja Ilmari Nurminen sanoo, että kansakuntamme, yhteiskuntamme ja maamme on kestävällä perustuksella koronapandemian ja Ukrainan sodan tiimellyksessä. Monet arvovaltaiset kansainväliset tahot ovat kiittäneet suomalaisten ja Suomen kykyä reagoida ja toimia vastuullisesti poikkeusoloissa vaikeina aikoina.

Myönteistä asennetta suosiva Nurminen muistuttaa Suomen jatkavan eteenpäin hyvin toimintakykyisenä ja tulevaisuusorientoituneena maana.

Nurminen arvostaa politiikkamyönteisyyttä, jota hän ja muut poliitikot kohtaavat parhaillaan jalkautuessaan kansalaisten pariin.

– Lupasimme muutosta neljä vuotta sitten. Haasteellisista ja historiallisen poikkeuksellisista oloista huolimatta sosialidemokraattien johdolla politiikan suunta on saatu muuttumaan. Rakennamme suomalaista yhteiskuntaa oikeudenmukaisemmaksi, reilummaksi ja inhimillisemmäksi. Olemme edenneet päätös kerrallaan.

Nurminen konkretisoi pääministeri Sanna Marinin johtaman hallituksen saavutukset.

Lista on kannustava: sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen alentaminen, sitova hoitajamitoitus, sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus, seitsemän päivän hoitotakuu, aborttilain uudistaminen, kotihoidon työn helpottaminen, oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan satsaaminen, kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu, jokaiselle lapselle mahdollisuus harrastukseen, pieni- ja keskituloisten verotuksen keventäminen, maksuhäiriömerkintöjen keston lyhentäminen, pienimpien eläkkeiden ja perusturvan korottaminen, verovälttelyyn ja aggressiiviseen verosuunnitteluun puuttuminen, yrittäjien ja pienyritysten tukeminen, kaivosmineraalivero, seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistus, oikeudenmukainen vihreä siirtymä, uusi ilmastolaki, uusi kansallispuisto, fossiilittoman liikenteen tiekartta sekä luonnonsuojelulain ja eläinsuojelulain uudistukset.

Sastamalaislähtöinen Ilmari Nurminen oli vasta 24-vuotias, kun hän vuonna 2015 aloitti kansanedustajan uransa. Nurminen pitää koko ajan tiivistä yhteyttä vaalipiiriinsä. Hän korostaa valiokunnissa tehtävän työn tärkeyttä. (Kuva: Rami Marjamäki)

”Turvaamme vakaan huomisen”

Vaalikentillä Ilmari Nurminen kohtaa ihmisiä, jotka janoavat turvallisuutta, vakautta ja arjen sujumista elämänpiiriinsä. Kaikki tuntevat myötätuntoa ukrainalaisia kohtaan.

Nurminen tietää, että katajainen kansa tiivistää rivinsä ja voittaa tulevaisuuden haasteet. Ihmisarvon mitta ei ole euro. Tasapainoinen ja terve talous on kaikkien etu, mutta raha ei ole kaikki kaikessa.

– Turvaamme palvelut, jotka toimivat kaikille. Mahdollistamme parempaa työelämää. Rakennamme Suomesta koulutuksen kärkimaan. Pirkanmaalla jos missä tiedostamme, miten merkittäviä tekijöitä korkeatasoiset koulutuspalvelut ovat. Huolehdimme Suomen ja suomalaisten turvallisuudesta. Torjumme ilmastonmuutosta ja luontokatoa.

Nurminen kannustaa äänestäjiä tarttumaan SDP:n eduskuntavaaliohjelmaan Rohkeutta olla SINUN puolellasi.

– Näihin tavoitteisiin on kunniallista yhtyä, kääriä hihat ja tarttua toimeen. Äänestäjille on aito vaihtoehto.

Nurminen osoittaa sanansa juuri sinulle:

– Kaikki on yhdessä tekemistä.

MAAKUNNAN MATTI

MAINOS