Yhtenäiskoulun ja sen lähiympäristön asemakaavaprosessi vireille – tämänhetkinen kaava ei salli koulurakennuksen purkua

Alustava havainnekuva uuden koulurakennuksen sijoittumisesta Lahdentien ja nykyisen Virran toimipisteen (yläaste ja lukio) väliselle alueelle. Kuvakaappaus: Pälkäneen kunta.

Pälkäneen kunnanhallitus päätti viime kokouksessaan asettaa yhtenäiskoulun ja sen lähiympäristön asemakaavan ja asemakaavan muutoksen vireille. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä kunnan verkkosivuilla ja kunnanvirastossa, ja siitä voi kuka tahansa esittää mielipiteensä 3. toukokuuta saakka.

Onkkaalan alueen koulu- ja päiväkotikiinteistöjen selvitystä käsiteltiin Pälkäneen kunnanvaltuustossa viime vuoden lopussa. Selvityksessä esitetään, että korttelialueelle, jolla nykyisin sijaitsevat Kostia-areena, Kostianvirran yhtenäiskoulu ja lukio, rakennettaisiin uusi koulurakennus.

Uuden koulun sijoittuminen tälle alueelle vaatii nykyisen koulurakennuksen purkamisen tai sen säilyttämisen kokonaan tai osittain siten, että uudisrakennusosa tehtäisiin sen laajennuksena.

Koulun rakentaminen alkaisi aikaisintaan syksyllä 2025, ja käyttöönotto olisi syksyllä 2027.

Vuosien 2025–2026 taloussuunnitelmaan on varattu noin 20 miljoonan euron investointimääräraha koulun suunnittelu- ja rakentamiskustannuksiin. Uusi koulurakennus on toteutuessaan suurin yksittäinen investointi Pälkäneellä koskaan.

Pälkäneen kunnan vuoden 2024 talousarvioon on varattu 100 000 euroa uuden yhtenäiskoulurakennuksen hankesuunnittelua varten.

Kaava-alueen rajaus on esitetty sinisellä viivalla. Kuvakaappaus: Pälkäneen kunta.

Purku vaatii kaavamuutoksen

1950-luvulla valmistuneen koulurakennuksen purku vaatii kaavamuutoksen. Koulurakennuksen purkaminen on kielletty voimassa olevassa, vuonna 2016 hyväksytyssä liikuntahallin asemakaavassa. Uuden rakennuksen rakentaminen ja nykyisen koulurakennuksen purkaminen kokonaan tai osittain edellyttävät asemakaavan muuttamista.

Maakuntamuseo vieraili Pälkäneellä viime vuoden lopussa ja näki Bertel Strömmerin suunnitteleman nykyisen Virran koulurakennuksen (yläkoulu ja lukio) arvokkaaksi.

Tekninen johtaja Harri Apell on todennut, että Virran koulun ratkaisuna pidetään purkua, vaikka kaavassa rakennuksella on purkukielto. Tästäkin syystä kaavamuutostyö on keskeistä aloittaa hankesuunnitteluvaiheessa.

– Mikäli uuden koulun rakentamiseen aikanaan päädytään, on oltava tieto, mitä vanhoille koulukiinteistöille tapahtuu, hanketyöryhmän puheenjohtajanakin toimiva Harri Apell on korostanut.

Uusi koulu sijoittuisi Kostia-areenan jatkeeksi nykyisen yläkoulu- ja lukiorakennuksen sekä Lahdentien väliselle alueelle. Kuvakaappaus: Pälkäneen kunta.

Vaihtoehdot yhä puntarissa

Suunnittelutyötä viedään eteenpäin kunnanhallituksen nimeämässä hanketyöryhmässä, joka kokoontui ensimmäisen kerran helmikuussa.

Hankesuunnitteluvaiheessa tarkastellaan purkamisen ja laajentamisen vaihtoehtoja.

– Asemakaavan laatimisen aikana eri vaihtoehtojen vaikutuksia on mahdollisuus vertailla ja osoittaa alueelle sopiva vaihtoehto. Asemakaavan laatiminen järjestetään vuorovaikutuksessa hanketyöryhmän kanssa, kunnanhallitus linjaa.

Asemakaavan tavoitteena on uudisrakennushankkeen lisäksi huomioida edellytykset alueen ajoneuvo- ja kevyen liikenteen sujuvoittamiselle. Tämän vuoksi asemakaavassa on tavoitteena osoittaa aluevaraukset Kostianvirran ylittävälle kevyen liikenteen sillalle vuonna 2023 laaditun hankeselvityksen mukaisesti. Suunnittelualueeseen sisältyvät myös kaavan katualueisiin rajautuvat asuinkorttelit tarvittavilta osin.

Kaavaluonnos laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saadun palautteen ja lähtöaineiston pohjalta. Tavoiteaikataulu on kesällä. Kaavaehdotuksen aika on syksyllä, ja itse kaavan hyväksyminen ajoittuisi ensi talveen.

Kaavan laatijaksi on valittu Arkkitehtitoimisto Helena Väisänen.

 

Lue lisää:

Yhtenäiskoulun uudisrakennushankkeen työryhmä täydentyi vielä

Valtuutetuilta uudelle koulukiinteistölle vankka tuki – kaavassa entisellä yhteiskoululla on purkukielto

Maakuntamuseo kävi vierailulla Pälkäneellä: Virran koululle purkamiskielto, Kostian ympäristöä suojeltava

Uutta koulua 20 miljoonalla vai vanhojen peruskorjausta runsaalla 16 miljoonalla eurolla – Onkkaalan koulu- ja päiväkotitilojen kehittämiseen haetaan ratkaisu vielä tämän vuoden puolella