Kuntien suurimmat yksittäiset investoinnit löytymässä koulumaailmasta

Pälkäneelle suunniteltavan uuden koulun osallistumis- ja arviointisuunnitelma on saatu nähtäville. Siitä saatu palaute ja lähtöaineisto ovat pohjana kaavaluonnokselle, jonka toivotaan näkevän päivänvalon jo kesällä. Kaavaehdotus voisi olla käsiteltävänä syksyllä ja hyväksyttävänä tulevana talvena.

Onkkaalan koulutilojen päivittämisestä on puhuttu jo pitkään. Nyt vuosille 2025–26 on varattu kunnan taloussuunnitelmaan noin 20 miljoonan euron investointimääräraha koulun suunnittelu- ja rakentamiskustannuksiin, mikä tekee hankkeesta suurimman yksittäisen investoinnin Pälkäneen kunnan historiassa.

Kostia-areenan viereen, nykyisen yhtenäiskoulun ja lukion sijoille, ollaan rakentamassa uusi koulurakennus.

Isoja investointeja on aina syytä miettiä tarkkaan, ja huomioitavia näkökulmia on monia. Kiristyvän kuntatalouden on ennakoitu näkyvän myös Pälkäneellä, mutta kunnassa on arvioitu talous sen verran vahvaksi, että se kestää kouluhankkeen toteuttamisen. Kuntaliitto toi maaliskuussa esiin, että koululaisluokat ovat pienenemässä lähivuosina monissa kunnissa, mutta tästä huolimatta uuden koulun kanssa olisi varauduttava myös muihin vaihtoehtoihin – kaupunkiseudun kainalossa jopa oppilasmäärän ajoittaiseen kasvuun.

Pälkäneellä on viime ajoilta kokemusta isojen hankkeiden toteuttamisesta – osa näistä maantieteellisesti hyvinkin lähellä kaavaillun uuden koulun sijaintia. Kostia-areenasta, Roholasta, Onkkaalan- ja Keskustien remontista sekä valokuituhankkeesta kertynyt oppi edesauttaa osaltaan kouluhankkeen ulottuvuuksien hahmottamisessa, niin päätöksenteossa kuin todennäköisessä toteuttamisessakin.

Täysin tulevaisuutta ei voi koskaan ennustaa tai itse kehitykseen vaikuttaa.

Tämä nähtiin kouluhankkeissa esimerkiksi Kangasalla, jossa Lamminrahkan alueen imu on kärsinyt suhdanteiden käännyttyä muun muassa Ukrainan sodan myötä rakentamiselle ja asuntokaupalle aiempaa vaikeammaksi.

Kangasalan historian kalleimmaksi yksittäiseksi hankkeeksi listattu koulu joutunee odottamaan täyttymistä oppilaista kaavailtua pidempään. 35 miljoonan euron koulun tiloilla on ollut käyttäjiä noin neljäsosa sen kapasiteetista, ja valtaosa käyttäjistä on ollut muualta kuin koulun omalta alueelta. Lamminrahkassakin tehokkuusajattelun tappio on kuitenkin toisaalta ollut viihtyvyyden voitto.

Jos uusi kouluhanke toteutuu Pälkäneellä, on siinä aineksia merkittäväksi pitkän ajan veto- ja pitovoimatekijäksi. Vetovoiman lisäksi olosuhteiden kohennus olisi myös suuri huomiointi jo oleville koululaisille ja henkilökunnalle. Olkoonkin, että todennäköinen käyttöönotto olisi ”vasta” syksyllä 2027 ja sitä edeltäisi iso määrä arjen poikkeusjärjestelyjä.