Pohjavesialueen raja ei ole lopullinen

Pälkäneen kunta epäili joulukuun puolivälissä, että ympäristökeskuksen hydrogeologi Matti Vänskä on esteellinen valmistelemaan pohjavesialueen laajennusta Pälkäneellä, koska hän on osallistunut Tavase-tekopohjavesihankkeen valmisteluun.

Hallintolain mukaan virkamiehen esteellisyyttä koskeva kysymys on ratkaistava viipymättä. Ympäristökeskus antoi kuitenkin vastauksensa vasta maaliskuun alussa.

Ympäristöministeri Ville Niinistö ei ollut juuri nopeampi, kun hän vastasi Pauli Kiurun (kok) kirjalliseen kysymykseen. Kiuru jätti kysymyksensä toukokuun alussa, mutta vastaus saatiin vasta viime viikolla. Eduskunnan työjärjestyksen mukaan kirjalliseen kysymykseen tulisi vastata kolmessa viikossa.

 

Kaikki tutkimustieto huomioidaan

Pälkäneen pohjavesialue ulottuu nykyisin Aapiskukon pihaan saakka. ELY-keskus aikoo siirtää rajan Kostianvirtaan saakka, jolloin koko keskustan virran pohjoispuolinen osa olisi pohjavesialuetta. Tällöin huoltoasemat ja kunnan lämpölaitos saisivat lähtöpassit.

Kirjallisessa kysymyksessään Pauli Kiuru tiedustelee, onko tapauksessa noudatettu pohjavesiluokitukseen liittyviä ympäristöhallinnon ohjeita.

Ministerin allekirjoittamassa vastauksessa vakuutetaan, että pohjavesialueen rajaus perustuu luonnontieteellisiin tekijöihin, ei esimerkiksi suunnitteilla olevaan tekopohjavesihankkeeseen.

Ministeri ei näe ongelmaa siinä, jos pohjavesialueen laajennus perustuu Tavase-tutkimuksissa saatuun tietoon. Toisaalta rajausta voidaan myös jatkossa muuttaa, jos esimerkiksi ympäristö- tai maa-ainestenottolupaa haettaessa saadaan uutta hydrogeologista tai maaperätietoa.

”Pohjavesialueiden rajoista ja luokista tehtävät merkinnät ELY -keskuksen tietojärjestelmiin eivät ole oikeudellisesti velvoittavia eivätkä sido muita viranomaisia tai toiminnanharjoittajia. Kun pohjavesialueiden rajojen perusteella tehdään päätöksiä muissa viranomaismenettelyissä kuten maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa kaavoituksessa tai ympäristönsuojelulain mukaisessa ympäristölupamenettelyssä, voidaan pohjavesialueista ja niiden rajoista siten tarpeen mukaan hankkia ja esittää myös uutta ja tarkempaa tietoa”, vastauksessa todetaan.

Pauli Kiuru kysyy myös kuulemismenettelystä ja valitusmahdollisuudesta, sillä pohjavesialueen laajennus on kunnan ja yrittäjien kannalta tärkeä asia. Ministerin vastauksen mukaan kuuleminen hoidetaan maakuntakaavoituksen yhteydessä.

Matti Vänskän esteellisyyttä ja sen selvittämisnopeutta pohtiessaan ministeri luottaa ELY- keskuksen tekemään arvioon.