Tavase-pallo on nyt aluehallintovirastolla

 

Tavase-tekopohjavesilaitos levittäytyy Vehoniemen ja Syrjänharjun välille.

Tavase Oy:n toimitusjohtaja Petri Jokela toivoo, että pitkään suunniteltua tekopohjavesilaitosta päästään rakentamaan Pälkäneen ja Kangasalan harjuihin vuoden päästä.

Jokelan mukaan lupahakemusten käsittely kestää aluehallintovirastossa yleensä noin vuoden päivät. Jos lupaviranomainen antaa yhtiölle luvan töiden aloittamiseen, mahdolliset valitukset eivät enää viivytä laitoksen rakentamista.

Pälkäneen kunta ja maanomistajat ovat yhtenä rintamana laitosta vastaan. Myös Kangasala ja Valkeakoski sekä sen mukana Akaa ovat päättäneet erota vedenhankintayhtiöstä. Erot tai eroneuvottelut eivät vaikuta hankkeen etenemiseen tai lupahakemukseen.

– Omistajat käyvät mahdollisia eroamisneuvotteluita. Yhtiöllä ei ole siinä asiassa osaa eikä arpaa. Yhtiön tavoite tai toimeksianto ei ole muuttunut miksikään, Jokela sanoo.

 

Kangasalle odotetaan lisätutkimuslupaa

Asianosaiset pääsevät aikanaan jättämään antamaan mielipiteitä, muistutuksia ja lausuntoja lupahakemuksesta, joka jätettiin aluehallintoviranomaiselle kesäkuun lopussa. Tarvittaessa Tavase Oy:ltä pyydetään täydennyksiä lupahakemukseen. Yhtiö pääsee myös antamaan vastineensa lausuntoihin.

– Lupahakemuksen jättäminen oli merkkitapaus, johon on tähdätty jo useamman vuoden ajan. Hakemus on tehty mahdollisimman hyvin, joten uskomme, että materiaalia on riittävästi, Jokela sanoo.

Lopullisen lupapäätöksen lisäksi vedenhankintayhtiö odottaa lupaa Kangasalla tehtäville lisätutkimuksille. Vehoniemenharjussa aiotaan tehdä muun muassa samanlaisia imeytyskokeita, joita myös Syrjänharjussa tehtiin.

Kangasalan lisätutkimuksia tehdään Tavasen omia tarpeita, ei lupaviranomaista varten.

– Kyse on teknistaloudellisista selvityksistä, muun muassa imeytyskaivojen paikkojen ja toiminnan optimoinnista. Tulosten perusteella voidaan tarkentaa suunnitelmia.

 

Uusi suuri soramonttu imeytysaltaiden lähelle

Tekopohjavettä aiotaan tuottaa pääosin kaivo- ja sadetusimeytyksen avulla.

– Jokaiselle imeytysalueelle on määritelty ensisijainen ja toissijainen imeytysmenetelmä. Pääosin käytössä on kaivoimeytys. Sen rinnalla tai vaihtoehtona voidaan käyttää sadetusta. Rinnakkaiset imeytysmenetelmät tuovat joustavuutta ja toimintavarmuutta. Eivätkä kustannukset nouse oleellisesti, vaikka samalla hankitaan sekä vyö että henkselit, Petri Jokela kuvaa.

Imeytysaltaita aiotaan rakentaa Kangasalle Tampereen kaupungin entiseen soramonttuun.

– Soramontulla tehtiin tarkentavia selvityksiä viime vuonna. Se on varsin hyvä paikka imeytysaltaille. Niiden ansiosta imeytystä saadaan pois Natura-alueilta.

Jokela huomauttaa, ettei soramonttujen maisema ainakaan heikkene, kun ne muuttuvat ”keitaiksi”.

Tyhjäksi kalutun soramontun pohjoispuolelle on tulossa uusi yksityinen soranottoalue. Lupaa haetaan kahden miljoonan kuution kaivamiseen.

– Tavasen toimenpiteet ovat aika pieniä soranottoon verrattuna. Mutta tuo soranotto ei vaikuta Tavasen toimintaan, eikä Tavase Oy:llä ole mitään soranottoa vastaan, Jokela sanoo.

 

Kaupungit rakentavat itse siirtojohtonsa

Tekopohjavesilaitokselle haetaan aluehallintovirastolta vesilain mukaista lupaa. Sen lisäksi ainakin raakavesi- ja siirtopumppaamolle tarvitaan rakennusluvat. Lisäksi laitoksen rakentaminen edellyttää joitain pienempiä lupia.

Aluehallintovirastolle jätetty lupahakemus ei pidä sisällään Tampereen ja Valkeakosken suuntiin rakennettavia siirtolinjoja, vaan kaupungit hakevat niille erikseen lupaa. Kaupungit myös vastaavat linjojen rakentamisesta.

– Ylikunnalliset vesihankkeet ovat tähän saakka saaneet 50 prosenttia valtion rahaa. Viime aikoina tukitaso on pudonnut 30 prosenttiin. Valittajien vuoksi maakuntaan tuleva tukiraha jää pienemmäksi ja kuntalaisten maksettavaksi tuleva osuus kasvaa suuremmaksi, Petri Jokela sanoo.

Toimitusjohtaja itse hakee parhaillaan Valkeakosken tekniseksi johtajaksi. Jokelan mukaan tämä ei liity mitenkään siihen, että Tavase on saanut yhden vaiheen päätökseen, kun lupahakemus on jätetty aluehallintovirastolle.

– Teknisen johtajan paikkoja tulee harvoin hakuun. Niihin pitää tarttua silloin kun niitä on tarjolla.