Miksi maalle ei saisi rakentaa?

Maaseutu on ollut tähän saakka luonnonläheinen ja turvallinen vaihtoehto asumiselle. Huhtikuussa 2012 julkistettu hiilijalanjälkitutkimus (Jukka Heinonen, Aalto yliopisto) osoittaa myös, että maaseutuasukkaan hiilijalanjälki on keskimäärin pienempi kuin kaupungissa asuvan. Vallalla on myös perusteeton luulo siitä, että haja-alueen asukas kustantaisi kunnalle merkittävästi enemmän kuin taajama-asukas.

MAL-sopimuksen eli maankäyttöön, asumiseen ja liikenteeseen liittyvien suositusten hyväksyttäminen kunnissa merkitsee vakavaa uhkaa maaseudun elinvoimaisuudelle. Viranhaltijat ja kuntien epävirallinen yhteistyöelin seutuhallinto tuovat luottamushenkilöiden hyväksyttäväksi sellaisia asioita, jotka johtavat maaseudun autioitumiseen.

Maamme perustuslaki sisältää omaisuuden suojaa koskevan periaatteen, johon tähän saakka on kuulunut selkeä oikeus rakentaa omalle maalle. Kunnallinen rakennusjärjestys toteuttaa tätä oikeutta ja toisaalta asettaa rakentamiselle tarpeelliset rajoitukset. Seutuhallinnon suositukset eivät ole valituskelpoisia päätöksiä, vaan ne katsotaan vain asioiden valmisteluksi. Valitettavasti näitä suosituksia käytetään lainomaisesti. Kuntien kaavoitustoimi on selvästi jyrkentänyt linjaansa seutuhallinnon suositusten mukaiseksi.

Huoli maaseudun elinvoimaisuudesta pitäisi koskettaa meitä kaikkia. Elävä maaseutu tarvitsee kaikkien alojen ammattilaisia asukkaikseen. Yhtenä esimerkkinä mainittakoon, että seutuhallinnon suositukset toteutuessaan estävät kotitilan läheisyyteen rakentamisen, vaikka rakennuspaikkoja olisi tarjolla yllin kyllin. Kyläyleiskaavat olisivat käyttökelpoisia työkaluja, mutta niiden tekemistä ei riittävästi edistetä.

Keskusteluissa elokuussa 2012 ELY-keskuksen kanssa kävi ilmi, että maaseudun hajarakentaminen on hyväksyttävää ja suotavaa. Valtiokin tukee monin tavoin maaseudun kehittämistä. Miksi ELY-keskuksen ja seutuhallinnon näkemysten välillä vallitsee ristiriita sen suhteen, sallitaanko hajarakentaminen maaseudulle tulevaisuudessa vai ei?

Kylien epävirallinen työryhmä työskentelee hajarakentamisen turvaamisen puolesta Pirkanmaalla seitsemän kunnan alueella. Työryhmä muodostuu 13 kyläaktiivista ja asiantuntijajäsenestä.

Matti Järvinen
Tampere, kylien työryhmän puheenjohtaja