Lamminrahkalle toteutussuunnitelma

Kangasalan kunnanhallitus on hyväksynyt Ojalan ja Lamminrahkan alueiden toimeenpanosuunnitelman. Suunnitelma kokoaa yhteen uusien asuinalueiden suunnittelun aikataulua ja kustannustenjakoa. Tärkeiksi katsottuja seikkoja ovat muun muassa valtatie 12:n eritasoliittymä, Ara-rahoitus, vesihuoltoverkostojen runkolinjat, yhtenäiskoulu, joukkoliikenne ja seudullinen vihervyöhyke.

Tiiviisti toisiinsa liittyvien Tampereen puoleisen Ojalan ja Kangasalan puolelle rakentuvan Lamminrahkan yhteinen asukasmäärä on suunnitelmissa lähes 13 000 asukasta. Molemmissa kunnissa pyritään saamaan osayleiskaavaehdotukset valmiiksi ja samanaikaisesti näytille ensi vuoden aikana. Tavoitteena on saada osayleiskaavat hyväksytyksi vuoden 2014 ensimmäisellä puoliskolla ja käynnistää asemakaavoitus heti sen jälkeen.

Osayleiskaavoituksen edellyttämien selvitysten ja suunnitelmien kustannukset jaetaan kuntien kesken puoliksi.

Toimeenpanosuunnitelman laatimiseen päädyttiin alueiden rakentamisaikataulujen erojen vuoksi. Ensimmäisten uusien asukkaiden on määrä päästä muuttamaan Ojalaan vuonna 2017 ja Lamminrahkaan 2019, jolloin merkittävimpien kuntien yhteisten rakentamiskohteiden – valtatien eritasoliittymän ja yhtenäiskoulun – tulisi olla käytettävissä.

Tampereen rajalla sijaitsevasta alueesta on Kangasalla laadittu kolme vaihtoehtoista luonnosta, joista jokainen pohjautuu tavoitteelliseen noin 8000 asukkaan väestöpohjaan. Kaikki vaihtoehdot pitävät myös sisällään vaihtelevaa rakennuskantaa pientaloista keskustan kerrostaloihin.

Työpaikka-aluetta on kaavailtu Lahdentien läheisyyteen suojaamaan asuinalueita liikenteen melulta, mutta jatkosuunnittelussa tutkitaan vielä mahdollisuuksia sekoittaa asuin- ja työpaikka-alueita palveluiden tukemiseksi.

Asuinalueen yhteyteen Tampereen puolelle suunnitellaan lisäksi Ojalan aluetta, jolloin yhteenlaskettu asukasmäärä alueella olisi noin 14 000. Kangasala ja Tampere ovatkin laatineet suunnitelmia ja selvityksiä tiiviissä yhteistyössä.

Kunnanhallitus on jo päättänyt osayleiskaavaluonnosten ja muun valmisteluaineiston nähtäville asettamisesta. Pohjana kaavoitukselle on ollut kolmisen vuotta sitten pidetty ideakilpailu.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?