Hyvinvointia halutaan hakea yhteispelillä

Kangasala on kasvava muuttovoittoinen kunta, jossa nuorten syrjäytyminen ja huoltosuhteen kehitys ovat huolenaiheina. Huoli lasten hyvinvoinnista liittyy aikuisten suurimpiin vaikeuksiin eli päihde- ja mielenterveysongelmiin, avioerojen lisääntymiseen ja syrjäytymiskehitykseen. Kun kotonaan asuvien vanhusten määrä kasvaa, on kunnassa kiinnitettävä entistä enemmän huomiota turvallisuuden tunteen luomiseen ja osallistumisen mahdollisuuksiin. Palveluja tuotetaan kaiken kaikkiaan kuitenkin muihin Tampereen seudun kuntiin nähden kilpailukykyisesti.

Näin listaa Kangasalan hyvinvointikertomus 2012 keskeisimpiä huomioita kunnan ja sen asukkaiden nykytilanteesta ja tulevaisuudennäkymistä. Kyseessä on mittava tietopaketti, josta kuntalaiset valtuutettuja myöten voivat ammentaa tietoa kotikunnastaan.

Tärkeimmiksi kangasalalaista hyvinvointityötä ohjaaviksi asiakirjoiksi hyvinvointikertomus rankkaa vuoteen 2016 ulottuvan kuntastrategian, Pirkanmaan alueellisen terveyden edistämissuunnitelman sekä maankäyttöä, asumista ja liikennettä koskevan uuden aiesopimuksen.

Hyvinvointikertomus korostaa yhteistyön kehittämistä. Hallintokuntien välistä yhteistyötä halutaan lasten ja nuorten asioissa tiivistää entisestään, minkä lisäksi yhteistyötä pitäisi tiivistää järjestöjen kanssa niin lasten, nuorten, perheiden kuin vanhustenkin hyvinvoinnin turvaamisessa.

Haussa on uudenlaisia ratkaisuja järjestöjen ja kunnan kesken, ja tätä silmällä pitäen ensi vuodeksi ollaan puuhaamassa yhteistä työpajaa hyvinvointiasioista.

Valtuuston hyväksymän hyvinvointikertomuksen antia tullaan käyttämään pohjana vuosille 2013–2016 laadittavassa lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa.

Valtuuston hyväksynnän on saanut myös lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman seurantaraportti. Seurantaraportin mukaan hyvinvointisuunnitelmaan kirjatut toimenpide-ehdotukset ovat toteutuneet pääosin hyvin. Lasten ja nuorten osallisuutta on saatu lisättyä varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja nuorisovaltuustossa, ja avointa kerhotoimintaa lisäämällä on pystytty tukemaan vanhempia. Koulukiusaamista on ehkäisty Kivakoulu-hankkeella, ja kouluissa ja päiväkodeilla on päivitetty turvallisuussuunnitelmia. Nuorten syrjäytymiseen on lisäksi pyritty pureutumaan monin eri keinoin. Sen sijaan esimerkiksi hyvinvointineuvolatoiminnan selvittely on edelleen aloittamatta – ja koko suunnittelutyöryhmä perustamatta.