Vanhuspalvelujen kehittämissuunnitelma tekeille

Kangasalla käynnistyy alkuvuodesta työ vanhuspalvelujen kehittämiseksi kunnassa. Kunnan vanhuspalvelujen kehittämissuunnitelma ja toimenpideohjelma kattaa vuodet 2013–2020.

Kunnan pitää lakiehdotuksen 5. pykälän mukaan laatia suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi, ja siinä on painotettava kotona asumista ja kuntoutumista edistäviä toimenpiteitä. Suunnitelman hyväksyy kunnanvaltuusto, ja se on tarkistettava valtuustokausittain.

Ikääntyneen väestön olosuhteiden ja palvelujen kehittämiseen vaikuttavat maankäyttö, kaavoitus, liikenne ja kulttuuripalvelut – palvelut eivät siis ole vain sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämistä. Suunnitelman pohjana on kunnan väestöennuste. Valmistelussa kuullaan myös kuntalaisten, järjestöjen ja vanhusneuvoston edustajia.

Kangasalan vanhuspalvelujen kehittämisohjelma on tarkoitus saada kunnanhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi loka-marraskussa 2013.