Valtuustokokous herätti kysymyksiä

Miten pääsee kunnanhallitukseen?

Sydän-Hämeen Lehden lukijalla heräsi uteliaisuus kunnallispolitiikkaan hänen seurattuaan valtuuston kokousta Kangasalla. Erityisesti häntä kiinnostivat henkilövalintojen taustat.

Kangasalan kunnan lakimies Hanna Vuojela, miten kunnanhallituksen jäseniä valitaan ennen kuin valtuusto vahvistaa valinnat lopullisesti?

– Valtuustossa edustettuna olevat puolueet ovat ennakolta neuvotelleet keskenään kunnanhallituksen – kuten myös lautakuntien ja muiden toimielinten luottamushenkilöpaikkojen – jaosta kunnallisvaalien tuloksen pohjalta. Tämä on yleinen käytäntö. Valtuusto on sittemmin valinnut kunnanhallituksen jäsenet neuvottelutuloksen pohjalta yksimielisesti. Mikäli neuvotteluissa ei olisi löydetty sopua, valtuusto olisi valinnut toimielinten jäsenet varsinaisella vaalitoimituksella.

Onko kunnanhallituksen jäsenen pakko olla valtuutettu, vai voiko kuka tahansa päästä kunnanhallitukseen?
– Kunnanhallitusta ja muitakin toimielimiä valittaessa on otettava aina huomioon kuntalain säännökset vaalikelpoisuudesta sekä naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain säännökset. Niiden mukaan jäsenistä sekä naisia että miehiä on kumpiakin oltava vähintään 40 prosenttia. Vaalikelpoisuuden osalta on otettava huomioon, että kunnanhallituksen jäsenen tulee täyttää yleiset vaalikelpoisuuden edellytykset – muun muassa se, että henkilön on kotikunnan on oltava Kangasala.  Kunnanhallituksen jäsenen ei ole pakko olla valtuutettu, mutta hänen pitää olla vaalikelpoinen valtuustoon. Vaalikelpoisuutta kunnanhallitukseen on lisäksi rajoitettu kuntalaissa erilaisilla säännöksillä. Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä.

Harri Kekki (keskellä) aloitti valtuuston kokouksen Kangasalla puheenjohtajan paikalla.

  Valtuustossa Harri Kekki (kd) johti kokousta siihen asti, kun valtuuston puheenjohtajan valinta saatiin käsiteltyä ja Raimo Kouhia (sd) tarttui nuijanvarteen. Miksi puheenjohtajana toimi aluksi Kekki?

– Kuntalain mukaan valtuuston ensimmäisen kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu. Kangasalan valtuuston työjärjestyksessä on myös vastaava määräys. Näillä perustein Kekki johti puhetta valtuuston puheenjohtajien valintaan saakka.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?