ELY-keskuksen lausunto: Maalämpökaivo ei sovi Tavasen naapuriin

Pohjavesialueelle ei haluta maalämpöä

Maalämmön keräämistä varten porataan kallioon saakka ulottuva putki. Tavase on kairannut kymmeniä vastaavia putkia Pälkäneen ja Kangasalan pohjavesialueille (kuvassa havaintoputken kairausta Taustialassa). Saman alueen kiinteistönomistajat eivät kuitenkaan saa lupaa lämmönkeräysputkille.

Pälkäneen keskustan pohjoispuoliskolla on vaikea saada lupaa maalämmön rakentamiseen. Syynä on Tavase-tekopohjavesilaitos sekä pohjavesialue, jota ELY-keskus on laajentamassa Kostianvirtaan saakka.

Tavase-hankkeen vastustajat ovat pitkään ennustaneet, että maanalaisten öljysäiliöiden lisäksi Pälkäneellä tullaan kieltämään myös maalämpöpumpun keräysputket. Nyt on ELY-keskukselta on saatu ensimmäinen lausunto, jossa se katsoo, ettei Taustin asuinalueella sijaitsevan omakotitalon pihaan saa rakentaa 180 metriä syvää maalämpökaivoa.

Taustiala on pohjavesialuetta. ELY-keskus muistuttaa lausunnossaan myös, että alueella on vireillä Tavasen lupahakemus vedenhankintaa varten.

– Lupaviranomaisen on otettava huomioon, että tällainen vedenhankintaan liittyvä hanke on käsiteltävänä, ylitarkastaja Vesa Hyvärinen Pirkanmaan ELY-keskuksesta sanoo.

 

Yhtenäinen linja

Vesa Hyvärisen mielestä ELY-keskuksen lausuntoa ei pitäisi tulkita niin, että maalämpö on kokonaan poissuljettu vaihtoehto pohjavesialueella.

– Maalämpö on järkevä energiaratkaisu, ja hankkeita on paljon vireillä. Se on tietenkin valitettavaa, ettei se sovellu pohjavesialueen ydinalueelle. Mutta jossain reuna-alueilla maalämpö voisi ehkä onnistuakin.

ELY-keskus pitää hyvänä Tampereen mallia. Siellä rakennusjärjestykseen suunnitellaan rajauksia pohjavesialueista, joilla maalämpöputkille ei myönnetä toimenpidelupaa.

– Se on ELY-keskuksenkin toive, että kunta noudattaa yhtenäistä linjaa lupapäätöksissään, eikä joka hankkeeseen pyydettäisi ELY-keskuksen lausuntoa.

Pälkäneen ympäristölautakunta puolestaan kehottaa kaikkia Taustin ja muiden pohjavesialueiden kiinteistönomistajia pyytämään maalämpöhankkeistaan lausuntoa Pirkanmaan ELY-keskuksesta tai hakemaan niille vesilain mukaista lupaa Länsi-Suomen aluehallintovirastosta.

 

Kemikaalit ovat riski

Taustiala sijaitsee Syrjänharjulla suunnitellun Tavase-imeytysalueen tuntumassa. Maalämpöputkistojen rakentaminen on alueella arvokasta, sillä ne on porattava paksun sorakerroksen läpi kallioon ja suojattava koko matkalta.

Vesa Hyvärinen sanoo, että valvontaviranomaisen on lausuntoja antaessaan otettava huomioon nykyiset ja tulevat hankkeet. Asuinalueen asukkaita on kohdeltava tasapuolisesti: jos yhteen hankkeeseen annetaan myönteinen lausunto, muidenkin tulisi sellainen saada.

– Pälkäneen lausunto ei poikkea mitenkään linjasta. Jos vaikka parin sadan talon asuinalueella myönnetään ensimmäisille hankkeille luvat, niin myöhemmin rajaa olisi vaikea vetää. Jokainen ymmärtää, ettei tiheästi rakennetulla pohjavesialueella voi olla paria sataa lämmönkeräyskaivoa. Pohjavesialueella pyritään olemaan erityisen varovaisia.

Lämpöä keräävät kemikaalit ovat riski pohjavesialueella. ELY-keskuksen valvontapäällikkö Tuija Sievi-Korte kertoo, että maalämpöhankkeiden ohjeistusta on tarkennettu, kun hankkeet ovat yleistyneet. Vahingoiltakaan ei ole vältytty. Lämmönsiirtonesteitä on löytynyt naapurin juomakaivoista, ja Nummelassa lämmönkeruuputkistoja jouduttiin purkamaan, kun niiden rakentaminen sekoitti pilaantuneita pohjavesiä.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?