Poliisi tarkkailee vöitä ja nopeuksia

Turvavöiden käytön vähenemisestä ja lisääntyneistä ylinopeuksista johtuen poliisi valvoo turvavyön käyttöä ja ajonopeuksia erityisesti taajama-alueilla tällä viikolla. Valvontaa tehdään kuitenkin myös pääteillä. Tehostettu valvontajakso on osa Euroopan laajuista valvontajaksoa.

Poliisi lupaa tiedottaa tehovalvonnan tuloksista valvontajakson päätyttyä.

Viime vuonna ylinopeuksiin liittyvät törkeät liikenteen vaarantamiset lisääntyivät liki kahdeksalla ja kaikki ylinopeudet yli yhdeksällä prosentilla.

Liikenneturvan tekemän tutkimuksen mukaan vuonna 2012 turvavöitä käytti henkilöauton etuistuimella 90 prosenttia ja taajaman ulkopuolella 94 prosenttia kuljettajista ja matkustajista. Seuraavana vuonna turvavöiden käyttöaste aleni taajamissa 87 prosenttiin.

Tutkijalautakunnan mukaan vuonna 2012 turvavyön käytöllä olisi säästytty joka viidenneltä liikennekuolemalta. Autokolarissa vammautuneiden vammoja turvavyön käyttö olisi arvioiden mukaan estänyt tai vähentänyt 90 prosentilla.