Valtuustolta siunaus ohjelmaperheen esikoiselle

Kehä 2 -tie oli varastaa pääosan keskustelussa Kangasalan uudesta elinkeino-ohjelmasta. Pirkkalasta Hervannan kautta Saarenmaantien suuntaan ja edelleen Lentolaan kaavailtu tieyhteys sai erityisesti vasemmistoliiton Jorma Mäntylän ja Seppo Tallin mietteliäiksi. Mäntylä oli huolissaan tien tuomasta ympäristökuormasta ja tien rakentamisen aiheuttamasta kunnan rakenteen olennaisesta muuttumisesta. Mäntylän tavoin Talli epäili yhden asvalttitien arvioitua positiivista vaikutusta kunnan yritystoimintaan.

Kaksikko vaati kehätiehen liittyvien mainintojen poistamista ohjelmatekstistä.

Kunnanjohtaja Oskari Auvinen myönsi tielinjauksen olevan periaatteellisesti merkittävä, mutta näki kehätien varsien olevan kasvun aluetta.

– Ohjelma ottaa myös varsin vahvasti huomioon ympäristönäkökulman ja mahdollisuuden työpaikkaliikenteelle pyöräillen tai kävellen, hän huomautti.

Auvinen viittasi erityisesti Saarenmaan alueeseen, joka tulee olemaan tulevaisuudessa, taajama-alueen ja Lamminrahkan alueen jälkeen, yksi kunnan potentiaalinen kasvualue. Lisäksi jo oleviin rakenteisiin pyritään löytämään tilaa yritystoiminnalle.

Mäntylä ja Talli jäivät kehätienäkemyksensä kanssa vailla muiden tukea. Kun Stiina Lahikainen (vihr) äänesti tyhjää, elinkeinopoliittinen ohjelma tuli hyväksytyksi 48 kannatusäänellä.

Kunnanjohtaja Auvisen mukaan uusi ohjelma on ensimmäinen askel valtuuston ohjausvallan vahvistamiselle ja avaus kokonaiselle ohjelmaperheelle. Valtuusto voi jatkossa ohjata päätöksenteon valmistelua esimerkiksi maapoliittisella tai henkilöstöohjelmalla, mutta ohjelmaperheen tarkka määrittely on vielä kesken.

Auvinen linjasi elinkeino-ohjelman asettavan suuntaviivat käytännön toimille lähivuosina. Elinkeinojohtaja Lasse Silvánin mukaan valtuusto määrittelee tarkemmat tavoitteet ja kunnanhallitus niihin tähtäävät toimenpiteet. Toteutuksesta on määrä raportoida vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä.

Kelpo ohjelma

Vaikka kehätie nostatti elinkeino-ohjelman käsittelyssä keskustelua, kokonaisuutena ohjelman nähtiin yleisesti olevan paitsi tarpeellinen myös hyvin laadittu. Ohjelman pääkohdat lyhyesti esitelleen Silvánin mukaan keskeisin kokonaistavoite suunnitelmassa on työpaikkaomavaraisuuden kasvattaminen.

Elinkeinojohtaja Lasse Silván avasi elinkeino-ohjelman saloja valtuutetuille. Ohjelman keskeisimpänä tavoitteena on kunnan työpaikkaomavaraisuuden nostaminen.

Päätavoitteisiin on listattu niin toimintaympäristön kehittäminen, keskustan kehittäminen, maaseudun ja matkailun hyödyntäminen kuin yritysviestinnän kohentaminenkin. Yksityiskohtaisempina alakohtina näille on mainittu muun muassa keskustan pidennettyyn aukioloon nivoutuva iltatoritoiminta, Ruskon yritysalueen laajentaminen yhteistyössä Tampereen kanssa, paikallisten yritysten huomioiminen hankinnoissa ja matkailun piilossa olevan potentiaalin esiin kaivaminen esimerkiksi EU-hankkeella. Yritysviestintää petrataan palvelukeskuksiin nimettävillä yritysyhteyshenkilöillä ja Sijoitu Kangasalle -työnimellä kulkevalla, yrittäjien tarpeisiin räätälöitävällä sivustolla.

Jussi Haavistoa (kok.) lämmitti kunnanjohtaja Auvisen huomautus suunnitelmista, joiden mukaan kunnassa viritellään toimintatapojen muutosta, joka tekisi mahdolliseksi tontin myymisen tietyillä reunaehdoilla yhden työpäivän aikana.

– Sehän on melkein kuin Ylöjärvellä, yrittäjille suunnatun nettisivun valmisteluakin ilolla tervehtinyt Haavisto myhäili.

Auvisen mukaan olennaista ei ole, montako tonttia myydään, vaan montako työpaikkaa niille saadaan.

Kristillisdemokraattien Timo Keskistä lämmitti ohjelman yhteydessä ilmi tullut tieto työpaikkaomavaraisuudesta, joka ei ollutkaan niin huono kuin hän oli kuvitellut. Keskinen toivoi ohjelmaan asetettavan selkeitä tavoitelukuja esimerkiksi työpaikkaomavaraisuuden kasvulle ja uuden verkkosivuston kävijämäärälle. Tämä päätettiin kuitenkin jättää tuonnemmaksi talousarviokäsittelyn yhteyteen, jolloin käytössä olevat resurssitkin ovat tiedossa.